PRVI SEPTEMBAR BEZ ĐAKA U ŠKOLAMA

Bajram Hajrizaj (Fotografija: RomaNet)

Zaboravljena djeca sa društvenih margina

Dok nadležni iz Ministarstva i Zavoda za školstvo ćute, roditelji i djeca se i dalje pitaju da li je država provela neko ispitivanje u romskim zajednicama i napravila plan nastave i učenja koji je prilagođen ekonomskim i obrazovnim uslovima u romskim porodicama. Ili je „u igri“ samo jedan plan, koji generalizuje sve đake na nivou Crne Gore.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije sa koronavirusom Nacionalno koordinaciono tijelo na preporuku Instituta za javno zdravlje je sredinom avgusta odlučilo da nova školske godine počne 1. (prvog) oktobra. U osnovnim školama od 1. oktobra nastavu će redovno moći da pohađaju samo učenici od prvog do šestog razreda koji će biti podjeljeni u dvije grupe. Učenici sedmog, osmog i devetog razreda će imati onlajn predavanja.

Upoznajmo šestnaestogodišnjakinju Afroditu Hajrizaj. Ona je učenica osnovne škole ,,Božidar Vuković Podgoričanin” i pohađa deveti razred. Prije nego je korona ušla u naše živote njoj su za “običnu“ školsku godinu bili potrebni udžbenici, sveske i pribor koje joj svake godine kupi baba. Od aprila ove godine za praćenje nastave je bila potrebna televizija, telefon i internet. Ona se za prvi talas pandemije snašla uz pomoć donacija, pa je bila u mogućnosti da prati onlajn nastavu. Afrodita nije najbolji đak, ali daje sve od sebe, redovno prati nastavu, uredno radi domaće zadatke i sanja o boljem i drugačijem životu.

Afrodita Hajrizaj (Fotografija: RomaNet)

Afrodita Hajrizaj (Fotografija: RomaNet)

Ni mi, ni Afroditina porodica, ni njeni nastavnici, ni romska zajednica a ni sama država ne mogu da predvide kako će se odvijat naredna školska godina. Znamo da će jedan dio đaka neko vrijeme provesti u školi, ali se nameće realno pitanje – do kada?

I mlađi razredi bi mogli, takođe, u nekom trenutku školske klupe zamijeniti za stolove u svojim kućama. Uz nastavu „na daljinu“. Od Ministarstva prosvjete i Zavoda za školstvo nijesmo dobili odgovor na pitanje da li će, u tom slučaju, svim  romskim đacima biti obezbijeđena prava pomoć, tehnička podrška (internet, telefon, tableti) i saradnici na terenu.

Pošto je odgovor nadležnih izostao, roditelji i djeca se i dalje pitaju da li je država provela neko ispitivanje terena u romskim zajednicama i napravila plan nastave i učenja koji je prilagođen ekonomskim i obrazovnim uslovima u romskim porodicama. Ili je „u igri“ samo jedan plan, koji  generalizuje sve đake na nivou Crne Gore.

Razgovarali smo  sa nekim roditeljima kako bismo razumijeli kako se osjećaju pred neizvjesnošću koja prati odloženi početak školske godine. Roditelji sa kojima smo razgovarali naglašavaju da među njima preovladavaju porodice sa više djece, a da im nije pružena adekvatna pomoć za praćenje nastave. Samim tim moraju se snalaziti sami, što im situacija sa koronavusom otežava.

Bajram Hajrizaj je otac šestoro djece od kojih petoro ide u školu. On i njegova supruga svojoj djeci mogu da priušte jedan televizor i svoja dva mobilna telefona na djelimično korištenje. Bajram je savladao osnovne pismenosti, ali je daleko od toga da može pomoći svojoj djeci oko domaćih zadataka i učenja lekcija. Za njihov napredak neophodni su nastavnici.

Bajram Hajrizaj (Fotografija: RomaNet)

Bajram Hajrizaj (Fotografija: RomaNet)

Kako je on doživio kraj prošle školske godine prenosimo njegovim riječima:

,,Moja djeca nisu pratila onlajn nastavu jer nisam bio u mogućnosti da svakome ponaosob kupim telefone zbog loše finasijske mogućnosti. Na televiziji nisu svi mogli redovno da prate zato što je njih petoro i to je nemoguće. Naravno da bi im svaka pomoć dobro došla, iako sam se ja trudio za vrijeme kad sam bio kući da im pozajmim moj telefon. Iskreno, ne znam kako ću sada, u ovom drugom talasu, jer mi jedan ide u sedmom razredu i imaće onlajn predavanja”, ispričao nam je Bajram Hajrizaj.

Bajram se pribojava kako će izgledati ova školska godina. On već ima jedno dijete u starijim razredima koje će morati skoro pa samo da završava sve školske obaveze i četvoro djece u nižim razredima. Bajram se, kaže, iskreno nada da oni neće morati da uče od kuće jer zna da veće šanse imaju ako su u školi.

Njegov sin koji ide u šesti razred podijelio je nama sjećanja na onlajn nastavu iz drugog polugođa prošle školske godine. ,,Nisam pratio onlajn nastavu jer nisam imao mobilni telefon. Bilo mi je žao što propuštam predavanja i što sam neredovan sa domaćim zadacima, ali je ovo jedan od razloga zbog čega nisam mogao redovno da pratim školu.”

Nadao se Bajram da će pomoć pokucati i na njihova vrata, ali njegovo nadanje prelazi u razočarenje kada shvata da mu je djeci uskraćen ovaj vid pomoć. Kako navodi, teško mu pada to što djeca ne uspijevaju redovno pratiti onlajn nastavu.

Sabina Malešaj, majka sedmoro djece od kojih četvoro školuje zabrinuto priča kako ne zna da  li će uspijeti da školuje svoju djecu ukoliko joj država ne uskoči u pomoć.

,,Kako ću pomoću jednog mobilnog uređaja pomoći djeci u praćenju onlajn nastave, s obzirom da jedno dijete ide u osmi, dvoje u šesti i jedno dijete u drugi razred osnovne škole? Za ovo dvoje djece koje idu u šesti razred nekako se i snalazim, a kako da kombinujem osmi i drugi razred? Djeca mi se žale kako ne mogu postići zadovoljavajuće rezultate praćenjem onlajn nastave putem TV-a, kako imaju nedovoljno vremena između časova i kako se jednostavno djeca pogube, sto na kraju dovede do toga da prate i nastavu drugih razreda.”

Pita se kome bi ona mogla da se obrati za pomoć.

“Voljela bih da znam kako ja, kao majka četvoro djece koja  idu u školu, mogu da dobijem pomoć od državnih institucija u navedenoj situaciji?”. Ovo su samo neka od mnoštva pitanja koja postavlja  Sabina Malešaj u razgovoru sa novinarkom portala RomaNet.

Daleko bogatije evropske zemlje sa jačim obrazovnim sistemom posvetile su veliku pažnju osmišljavanja posebnog sistema školstva i prilagođavanja đačkim potrebama. Počev od posebno osmišljene distance u školskim prostorijama, preko interaktivne i dostupne onlajn nastave pa sve do posebne brige za učenike iz ugroženih kategorija društva. Mi smo, izgleda, daleko od svega toga.

 

Pomoć ne stiže do svih

,,Ministarstvo prosvjete je izdvojilo 435.000 eura za besplatne udžbenike za oko 9.300 učenika iz ranjivih kategorija koji ostvaruju ovo pravo, a Zavod za udžbenike i nastavna sredstva počeo je sa besplatnom isporukom”, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete. ,,Pravo na besplatne udžbenike imaju djeca čiji su roditelji/staratelji korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, djeca bez roditeljskog staranja na porodičnom smještaju i djeca koja su smještena u ustanove socijalne i dječije zaštite, djeca sa smetnjama u razvoju, kao i djeca romske i egipćanske populacije koja su uključena u redovan vaspitno-obrazovni proces”.

Sredinom aprila ove godine đacima romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori je podijeljeno 100 mobilnih telefona sa internet paketima kako bi mogli da prate nastavu kroz program #učidoma, nakon što je redovna nastava u osnovim i srednjim školama obustavljena zbog epidemije koronavirusa.

Podjela mobilnih telefona u prvom talasu koronavirusa pomogla je mnogim učenicima romske i  egipćanske populacije, ali nažalost to nije bilo dovoljno za svu djecu.

 

Šta smo pitali

Nadležnim institucijama postavili smo sledeća pitanja:

– Kakave pripreme je Ministarstvo prosvjete vršilo za predstojeću školsku 2020/21. godinu kada su učenici iz romske i egipćanske populacije u pitanju?

– Da li je izvršena neka analiza o dostupnosti osnovnog obrazovanja romskoj djeci na teritoriji Crne Gore?

– Ukoliko bude organizovano učenje na daljinu, da li je pripremljen sistem podrške za romske đake (tableti, internet paketi, udžbenici, pojačano medijatorstvo…)?

– Da li su u pripremi elektonski udžbenici? Može li biti problema sa njihovim korišćenjem kod siromašnijih učenika, među koje spadaju i većina romske i egipćanske djece (adekvatna oprema, internet, dostupnost računara za učenje i izradu zadataka…)?

– Da li je elektronski upis otežao prijavu romske djece u obrazovne ustanove?

Comments are closed.