INTERVJU: SINIŠA BJEKOVIĆ, ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA

naslovna

Romi najbolje prepoznaju svoje potrebe i probleme

Iako većina partija daje podršku programima, strategijama i drugim politikama za unapređenje života Roma u CG, ona će svakako postati kvalitetnija i potpunija a dijalog sa romskom zajednicom direktniji i efikasniji kada njene interese budu zastupali njeni predstavnici

Zaštinik ljudskih prava i sloboda Crne Gore već dugi niz godina kroz svoje izvještaje, ali i u drugim prikladnim prilikama, ukazuje na nužnost zastupljenosti Roma u političkom životu Crne Gore, odnosno u Skupštini Crne Gore kao i u lokalnim parlamentima, ističe u razgovoru za RomaNet Siniša Bjeković, Zaštinik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

BJEKOVIĆ:  Samim tim izražavamo žaljenje što ni u ovom izbornom ciklusu Romi nemaju svoje kandidate za parlament na državnim i lokalnim nivoima. To što romske i egipćanske zajednice nema u političkom odlučivanju u Crnoj Gori, predstavlja jedan od suštinskih uzroka njihovog nesudjelovanja u onim oblastima života i djelovanja koje ih se direktno tiču. Participacija u procesu donošenja odluka svodi se na neposredno glasanje prilikom sprovođenja izbora i to treba da se promijeni.

Siniša Bjeković - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (Izvor: DAN online)

Siniša Bjeković – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (Izvor: DAN online)

Romi nemaju predstavnike u Skupštini Crne Gore, niti u skupštinama jedinica lokalne samouprave, iako je ovo pravo po principu primjene pozitivnih mjera obezbijeđeno drugim manjinskim nacionalnim zajednicama. Podsjećam da efektivna participacija pripadnika nacionalnih manjina u različitim sferama javnog života obezbjeđuje socijalnu koheziju i razvoj istinskog demokratskog društva. Priznavanje prava političke participacije nacionalnim i etničkim manjinama jedan je od ključnih aspekata zaštite manjina u savremenim demokratijama, jer se njime obezbjeđuje integracija manjinskog stanovništva u građansko društvo. Zalažemo se za primjenu principa da se o pravima i slobodama bilo koje manjine ne bi trebalo govoriti bez njenog/njihovog direktnog učešća.

Dakle, kada govorimo o položaju i pravima Roma, niko bolje od predstavnika ove manjinske nacionalne zajednice ne može  razumjeti i predstavljati njene interese. Iako smo svjedoci da se u Crnoj Gori u kontinuitetu sprovode brojne aktivnosti i dugoročni strateški projekti u cilju poboljšanja kvaliteta života Roma, te da je sve više organizacija i pojedinaca iz same zajednice koji se aktivno uključuju u ove procese, ipak smatramo da je vrijeme da se obezbijede uslovi za njihovu uključenost u političkom životu Crne Gore.

ROMANET: Da li smatrate da je izborni cenzus diskriminatoran kada je u pitanju romska zajednica, odnosno romska partija?

BJEKOVIĆ: Nedavno osnivanje političke partije Roma, te najave konkretnih političkih inicijativa, takođe su značajni pokazatelji da u rješavanju svojih problema Romi mogu biti uključeni na konkretniji način, kroz politički angažman i odlučivanje.

Poznato je da brojne izmjene i dopune Zakona o izboru odbornika i poslanika nijesu obezbijedile stvaranje uslova za elementarnu zastupljenost Roma, te je cenzus za ulazak u nacionalni i lokalne parlamente ostao nedostižan za ovu manjinsku grupu, u odnosu na druge. Ovakvo nejednako postupanje potrebno je promijeniti, zbog čega je Zaštitnik i u svom posljednjem izvještaju o radu pozvao da se, bez odlaganja, pristupi stvaranju normativnih pretpostavki za zastupljenost Roma u Skupštini Crne Gore i skupštinama jedinica lokalne samouprave, saglasno principu afirmativne akcije.

I ovom prilikom ukazujemo da je priznavanje prava političke participacije nacionalnim i etničkim manjinama jedan od ključnih aspekata zaštite manjina u savremenim demokratijama, jer se njime obezbjeđuje integracija manjinskog stanovništva u građansko društvo. Efektivno učešće pripadnika nacionalnih manjina u različitim sferama javnog života obezbjeđuje socijalnu koheziju i razvoj istinskog demokratskog društva.

ROMANET: Ni jedna lista, prema našim saznanjima, nema kandidata iz  romske zajednice. Kako vi to komentarišete?

BJEKOVIĆ: Taj podatak svakako nije ohrabrujući i nipošto ne smatramo da je odraz nedostatka adekvatnih personalih rešenja i kapaciteta da se Romi bave politikom, već je pokazatelj nedovoljnog senzibiliteta političkih partija da shvate i uvaže važnost direktnog angažmana predstavnika romske zajednice u kreiranju i sprovođenju svojih programa kada su u pitanju interesi i prava romske populacije.

Iako većina partija daje podršku programima, strategijama i drugim politikama za unapređenje života Roma u Crnoj Gori, ona će svakako postati kvalitetnija i potpunija, a dijalog sa romskom zajednicom direktniji i efikasniji kada njene interese budu zastupali njeni predstavnici.

Siniša Bjeković - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (Izvor: Pobjeda online)

Siniša Bjeković – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (Izvor: Pobjeda online)

Svi koji se bave ili prate pitanje ljudskih prava u Crnoj Gori primjećuju sve veći angažman, posebno mlađih pripadnika romske populacije, prvenstveno kroz rad u civilnom sektoru. Institucija Zaštitnika ima veoma kvalitetnu i sadržajnu saradnju sa svim relevantnim romskim organizacijama i poručujemo da će zalaganje za rešavanje pitanja političke zastupljenosti Roma ostati u vrhu naših prioriteta.

ROMANET: Šta se po tom pitanju može uraditi?

BJEKOVIĆ: Problem političke podzastupljenosti je prepoznat i prethodnim strategijama za poboljšanje položaja romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori, što ukazuje da se strateški zacrtani ciljevi još uvijek ne ostvaruju. Podsjećam i da je Komitet UN-a o eliminaciji rasne diskriminacije u svom Izvještaju za Crnu Goru iz 2018. godine, takođe iskazao zabrinutost što posebni uslovi određeni izbornim zakonodavstvom u vezi sa političkim strankama koje predstavljaju nacionalne manjine ne favorizuju zastupljenost Roma i Egipćana.

Komitet preporučuje da država udvostruči napore na poboljšanju zastupljenosti svih etničkih i nacionalnih manjinskih grupa, posebno Roma i Egipćana u političkom i javnom životu, uključujući preduzimanje posebnih mjera za političko i društveno osnaživanje Roma i Egipćana u javnom sektoru na državnom i lokalnom nivou.

Logo (Izvor: internet)

Logo (Izvor: internet)

Osim osnaživanja položaja Roma kroz podršku njihovoj zastupljenosti u političkom životu na način o kom smo sada govorili, podsjećam takođe na važnost daljeg unapređenja odnosno povećanja njihovog zapošljavanja u sistemu javne uprave. S tim u vezi, preporuka Zaštitnika između ostalog je i da organ za upravljanje kadrovima nastavi da prati zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u javnim službama, organima državne vlasti i organima lokalne samouprave i ohrabruje službenike i namještenike da se nacionalno izjašnjavaju radi sprovođenja ustavnog načela o srazmjernoj zastupljenosti.

Comments are closed.