Romanet je prvi romski portal u Crnoj Gori koji je pokrenut od strane obrazovanih Roma i Romkinja sa ciljem da objektivno i tačno informiše o svakodnevnim dešavanjima u zemlji i svijetu o najznačajnijim temama sa posebnim fokusom u sferi života romske zajednice.

Romanet je pokrenut u novembru 2017. godine pod nazivom Romalitika. U septembru 2019. godine je redizajniran i preimenovan u novi naziv Romanet. Osnivač portala je Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ na čelu sa prvim romskim TV urednikom i voditeljem u Crnoj Gori, autorom emisije „U lavirintu“.

Redakcija portala Romanet će, osim na crnogorskom jeziku, najznačajnije objavljene sadržaje prevoditi i objaviti i na romskom jeziku. Pored svakodnevnih tema Romanet promoviše i pozitivne primjere iz romske zajednice sa ciljem da se utiče na suzbijanje predrasuda i stereotipa o ovoj zajednici.

Sjedište redakcije portala Romanet je u Podgorici i sastoji se od četiri stalna člana na čelu sa izvršnim direktorom, glavnim i odgovornim urednikom kao i tri mlada novinara iz romske zajednice uz tendenciju da se poveća broj novinara. Riječ je o obrazovanim Romima, aktivistima u romskoj zajednici koji su prošli obuke za sticanje novinarskih vještina u okviru projekta „Prvi romski portal Romalitika MNE“ u okviru kojeg je pokrenut portal Romalitika i projekta “Od Roma za Rome – Medijska promocija prava Roma” u okviru je redizajniran i reimenovan naziv portala – Romanet.