Bajra2-1024x455-min

Neću odustati od slikanja, moj uzor je Pikaso

Sebastijan Bajra, učenik Građevinske škole u Podgorici, primjer je da i Romi imaju skrivene talente koje mogu živjeti bez predrasuda i diskriminacije. O tome svjedoče njegove slike i crteži koje planira da, 15. marta, pretvori u izložbu. Osjeća podršku profesora, odjeljenja i porodice koji ga ...
mainbaner

SVIJET


Premijer-Albin-Kurti-i-poli-min

Hoće li nova Strategija poboljšati položaj Roma, Aškalija i Egipćana?

Definisano je pet oblasti djelovanja: obrazovanje, zapošljavanje i socijalna zaštita, zdravstvo, stanovanje i diskriminacija. Nova strategija za uključivanje RAE zajednica u kosovsko društvo za period od 2022. do 2026. godine, koja je predstavljena krajem prošle godine, predstavlja nastavak politike Vlade Kosova da poboljša položaj zajednica Roma, Aškalija i Egipćana i da izgradi multietničko društvo i stvori jednake mogućnosti za sve ...
mainbaner

INTERVJU


Amir Šalja: Kana mangen diška te resen djan kole dromesa

Terno talentirime Rom, Amir Šalja, ani emisija ,,Ternengo Avazi“, vaćarda kotar piro muzicko drom thaj vi sar počmisarda te škiril tekstore  save chol ano YouTube. Amir je prvobitno iskazao ljubav prema poeziji, recitujući u osnovnoj školi. Osvojio je prvo mjesto na opštinskom i treće na državnom takmičenju za recitacije. Ovo je ujedno bio i uvod za njegovo dalje bavljenje pisanjem, a kasnije i snimanjem pjesama u melodijskom formatu. Kaže da mu je tada, podrška nastavnice mnogo značila, a više puta spominje Vitomira Nikolića i pjesmu ...

VIDEO: Hedina Sijerčić Tahirović o položaju Roma i romskom jeziku

Dr Hedina Sijerčić Tahirović je istraživačica, književnica i profesorica romskog porijekla u čijem su fokusu djelovanja romski jezik, kultura i tradicija. Trenutno boravi u Crnoj Gori kao predavačica na prvom modulu programa ,,Romologija" - kursu ,,Identitet Roma i dileme identiteta" u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvjete, Instituta za strane jezike i Gimnazije ,,Slobodan Škerović". Za portal Romanet, Sijerčić Tahirović uputila je kritiku vlastima u regionu zbog nerješavanja konkretnih problema u romskoj zajednici, i dodala da ne misli da će se u ...
nsb-djelem7-auslandsgesellschaft-lesung-ruzdija-sejdovic_07-1-min

Ruždija Ruso Sejdović: Putovanja – Phiripe

Ruždija Ruso Sejdović rođen je 1966. godine na Ublima kod Podgorice. Nakon završene srednje škole odlazi u Njemačku, gdje radi kao novinar i urednik emisija na romskom jeziku. Još 1988. godine objavio je zbirku poezije E jak an-ejrat, prvu knjigu na romskom u Crnoj Gori. Piše prozu i drame koje ...
mainbaner

PUTOKAZ


Diploma u rukama nije garancija za posao u struci

Zoja Tarlamišaj je diplomirana pedagoškinja, iz Bara, a trenutno živi u Nikšiću. Završila je srednju opštu gimnaziju ,,Niko Rolović“ u Baru. Tarlamišaj je imala želju da upiše psihologiju, međutim, igrom slučaja ipak je upisala pedagogiju. Kaže da joj je pedagogija bila prihvatljiva, zato što voli djecu i ima blizak odnos sa njima. Navodi da joj pomoć Obrazovnog fonda  bila od velike koristi. „Tačnije Andrije Đukanovića koji je tada bio tamo zaposlen, koji se potrudio da me oslobodi plaćanja školarine kao i dobijanja besplatnog smještaja u ...

Samir Tuša: Ponosan sam na svoje romsko porijeklo

Samir Tuša, 23-godišnji mladić, živi u Herceg Novom sa majkom i tetkom. Jedino je dijete u porodici. Završio je Srednju mješovitu školu “Ivan Goran Kovačić” 2018. godine, na smjeru tehničar prodaje. Iste godine upisao je Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Preostala su mu još dva ispita na osnovnim studijama. Samir je tu praktično počeo svoju karijeru, jer želio je da bude više od studenta. Želio je da bude integrisan u studentskoj i većinskoj zajednici, pa se prijavio za predsjednika studenata njegove generacije. – ...