slika urop-min

Prava podrška romske zajednice

Od oktobra 2019. godine kada je započela realizacija projekta ,,Upoznaj Rome i presudi - UROP“ ostvareni su značajni rezultati kroz partnersku saradnju Romske organizacije mladih „Koračajte sa nama - Phiren Amenca“ i UNDP-a. Projekat UROP se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom ...
mainbaner

SVIJET


1-min (2)

Prosvjetni radnici da brinu o djeci i da ih jednako tretiraju

Melina Pirija ima 33. godine i socijalna je radnica i aktivistkinja u oblasti ljudskih prava. Studirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na smjeru socijalni rad. Aktivno je bila uključena u mnogim projektima koji su poboljšali kvalitet života u lokalnoj zajednici. Ona je prva Romkinja u Bosni i Hercegovini koja je dobila mandat u opštinskom savjetu. Razgovarale smo o ...
mainbaner

INTERVJU


Diskriminacija i dalje prisutna

Benjamin Šalja, 20 godina, rođen i živi u Podgorici. Završio je srednju elkotrotehničku školu – smjer računari. Ove godine upisao je ETF (Elektro-tehnički fakultet) smjer primjenjeno računarstvo. Trenutno radi kao saradnik u obrazovanju u Osnovnoj školi Božidar Vuković Podgoričanin. RomaNet: Možeš li da nam nešto više kažeš o ulozi saradnika u oblasti obrazovanja? Šalja: Kao saradnik u oblasti obrazovanja vodim računa o školskoj djeci. Svi saradnici imaju tačan broj djece o kojima vode evidenciju (odsustvo, ocjene, ponašanje, dolazak i povratak iz škole). Takođe kao medijator ...

Nikada ne smijemo odustati

Sebastijan Baftijari ima 19 godina i rođen je u Podogorici. Učenik je srednje stručne škole „Spasoje Raspopović“ na smjeru hemijski laborant. Trenutno je na četvrtoj godini. Odličan učenik (bio je najbolji đak u odeljenju). Član je đačkog parlamenta. Uključen je u više vannastavnih aktivnosti. Predstavljao je školu na različitim takmičenjima, između ostalog i na državnom takmičenju iz Istorije i Geografije. Zahvaljujući tom takmičenju, u njemu se probudila želja da bolje upozna istoriju i geografiju. Sebastijan je aktivan član u brojnim organizacijama civilnog društa (NVO Phiren ...
la_chana-min

Život velike Romske umjetnice na filmskom platnu

Pravim imenom Antonia Santiago Amador, a umjetničkim 'La Chana', plesačica je flamenca rođena 1946. u Barceloni u romskoj obitelji glazbenika i plesača. Karijeru je započela još u tinejdžerskim danima, otkada je plesala u mnogim plesnim salonima i klubovima. Njezina popularnost je rasla tijekom 1960-ih i 1970-ih godina, kada je i ...
mainbaner

PUTOKAZ


Jedini Rom klinički psiholog u Crnoj Gori

Emrah Jefkaj rođen u Kotoru, ima 30 godina i žvi u Herceg Novom. Završio je specijalističke studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Takođe, završio je osnovnu edukaciju i  stekao zvanje porodičnog savjetnika i trenutno ide na trećoj godini supervizijske edukacije sistemsko porodične psihoterapije. Rukovodilac je Službe za zaštitu djece i mladih u Centru za socijalni rad za opštinu Herceg Novi. Emrah Jefkaj (Foto: Privatna arhiva) Sa psihologijom kao naučnom disciplinim prvi put se susreo tokom srednjoškolskog obrazovanja. Psihologija kao nauka ...

Obrazovanje stvara prilike

Samir Tuša dolazi iz Herceg Novog i ima 21. godinu. Trenutno je na drugoj godini osnovnih studija Univerziteta Crne Gore Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Tokom prve godine studija kolege studenti izabrali su ga za svog predstavnika. Planira da obnovi kandidaturu i ove godine, kako bi nastavio borbu za unaprijeđenje položaja studenata na njihovom fakultetu zajedno sa ostalim članovima studenske organizacije čiji je član. Samir Tuša na treningu na volonterskoj osnovi (Foto: Instagram) „Obrazovanje je veoma bitno, pogotovo za ...