RADIONICE ZA 16 MLADIH PRIPADNIKA RE POPULACIJE

2

Vršnjačka edukacija o ljudskim pravima, nasilju i anti-diskriminaciji

“Nakon inicijalne obuke u planu je da se tokom naredne školske godine  organizuju vršnjačke radionice u osnovnim školama sa kojima je ostvarena saradnja”, kaže za naš portal Dijana Anđelić, koordinatorka projekta.

U saradnji sa osnovnim školama OŠ Božidar Vuković Podgoričanin iz Podgorice, OŠ Mileva Lajović Lalatović iz Nikšića i OŠ Radomir Mitrović iz Berana, u okviru projekta “Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori“ , održana je su obuka o vršnjačkoj edukaciji  za učenike romske i egipćanske populacije. Obuka je održana u Nikšiću u hotelu “Onogošt”.

Cilj obuke je jačanje znanja i vještina mladih osnovaca pripadnika romske i egipćanske populacije na teme kao što su ljudska prava (prava djeteta) i aktivnosti podizanja svijesti, prevencija nasilja u školi i anti-diskriminacija, kako bi mogli na adekvatan način da primijene i prenesu stečena znanja i informacije svojim vršnjacima.

Osnovci u radu sa instruktorima Marijanom Blečić i Draganom Vujoševićem (Fotografija: Violeta Hajrizaj)

Radionice su obuhvatile razne tema. Bazen osjećanja, moja maska, vrući krompirići emocija, kontrolisanje emocija, savjet za vršnjake, kaži šta vidiš, pričam ti priču, krugovi , miroljupci- pazi  predrasuda, ja umjerenim tonom a ti glasno, glumimo i rješavamo sukobe, moj moto, svako ima svoje viđenje –  neki su od naslova vježbi preko kojih su šesnaestoro romsko-egipćanske (RE) djece proteklog vikenda u Nikšiću prolazili kroz  “vršnjačku edukaciju”, zahvaljući instruktorima Marijani Blečić i Draganu Vujoševiću kao i  njihovim gostima. Svaka od ovih tema i igrica u sebi nose neku poruku.

Osnovci u toku rada sa instruktorima Marijanom Blečić i Draganom Vujoševićem (Fotografija: Violeta Hajrizaj)

Osnovci u toku rada sa instruktorima Marijanom Blečić i Draganom Vujoševićem (Fotografija: Violeta Hajrizaj)

 

“Nakon inicijalne obuke u planu je da se tokom naredne školske godine  organizuju vršnjačke radionice u osnovnim školama sa kojima je ostvarena saradnja”, kaže za portal RomaNet Dijana Anđelić, koordinatorka projekta.

Trodnevna radionica je organizovana od strane Help-ovog projekta “Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori“, a realizovana je od strane NVO “Koračajte sa nama – Phiren amenca”.  Projekat je finansiran od strane Evropske unije, posredstvom Delegacije EU  u Crnoj Gori u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava.

 

 

Comments are closed.