ROMI I MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE
104736095_923085774821067_1457153315952343632_n

Mladi nijesu zadovoljni sa izvještavanjem medija o Romima

„U današnjem vremenu čovjek mora biti medijski pismen, pogotovo kad se radi o manjinama. Mi se trudimo, sa našim partnerima da mlade motivišemo i uključimo u neformalno i formalno obrazovanje, jer je jedini način za izlazak iz nemaštine vrijedan rad i znanje o svojim pravima “.

NVO „Centar za afirmaciju RE populacije – CAREP” iz Nikšića od januara organizuje edukacije mladih pripadnika romske i egipćanske  populacije o medijskoj pismenosti. Cilj im je, kako kažu, da kroz radionice mlade upoznaju više sa zdravim stilovima života, medijskom pismenošću, prevencijom droga, štetnosti maloljetničkih brakova, i važnosti uključivanja u društvo kroz aktivizam i medijsko izvještavanje.

“CAREP organizuje ove edukacije u oviru projekta „Mediji za nas – Učimo i kreiramo“, koji finansira Institut za Medije Crne Gore uz sufinansiranje Ministarstva javne uprave”, kazao je Nardi Ahmetović, izvršni direktor ove organizacije.

Nardi Ahmetović, izvršni direktor CAREP - a (Fotografija: Privatna arhiva)

Nardi Ahmetović, izvršni direktor CAREP – a (Fotografija: Privatna arhiva)

Zbog prepreka sa kojima su se suočili za vrijeme Vladinih mjera za sprečavanje širenja i zaštite od koonavirusa odlučli su da organizuju edukacije putem inteneta.

“Jedino rješenje nam je bilo da obuku nastavimo online preko ZOOM aplikacije. Do sada smo održali tri vebinara (internet radionica/seminara) o novonastaloj situaciji i izvještavanju o RE populaciji i razgovarali sa 30 mladih o tome kako su zadovoljni sa izvještavanjem portala, vijestima u elektronskim medijima i slično. Mladi uglavnom nijesu zadovoljni sa načinom izvještavanja o romskoj zajednici”, objasnio je Ahmetović za portal RomaNet i najavio da će naredni vebinar na istu temu, osim mladih Roma, imati prilike da pohađaju i studenti iz većinske populacije.

Predavačica u toku predavanja mladima iz RE populacije (Fotografija: Privatna arhiva)

Predavačica u toku predavanja mladima iz RE populacije (Fotografija: Privatna arhiva)

On ističe da su tokom organizovanja online edukacije imali poteškoća sa uključivanjem mladih iz romske i egipćanske zajednice. “Dosta mladih ljudi nije imalo pametne telefone, pristup internet, ali i potrebnu aplikaciju pa smo obilazili svakog učesnika, kako bi instalirali aplikaciju kod onih koji su imali pametne telephone i naučili ih kako se ona koristi”, objašnjava Ahmetović.

Radonica o medijskom izvještavanju (Fotografija: Privatna arhiva)

Radonica o medijskom izvještavanju (Fotografija: Privatna arhiva)

Međutim, nakon ukidanja mjera Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) nastavili su sa uobičajenim radom. Ahmetović ne krije zadovoljstvo do sada urađenim.

„Kada sve saberemo, zadovoljni smo razultatima. Možda bi oni bili bolji da nas sve ovo nije pogodilo, ali sve nam je to kao organizaciji novo iskustvo i to ćemo iskoristiti u budućnosti. Zahvaljući projektu „Mediji za nas – Učimo i kreiramo“ i donatorima koji su prepoznali ideju i dali nam podršku, mladi RE populacije će nastaviti da prenose znanje koje su stekli tokom radionica”, kaže Ahmetović.

Informisanje i obrazovanje jedini je način za borbu za izlazak iz siromaštva. Zato je cilj NVO CAREP da kroz obrazovanje, kaže Ahmetović, donese pozitivne promjene u romskoj zajednici i crnogoskom društvu.

„U današnjem vremenu čovjek mora biti medijski pismen, pogotovo kad se radi o manjinama. Mi se trudimo, sa našim partnerima da mlade motivišemo i uključimo u neformalno i formalno obrazovanje, jer je jedini način za izlazak iz nemaštine vrijedan rad i znanje o svojim pravima“, zaključuje Ahmetović u razgovoru za portal RomaNet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *