hedina-min

VIDEO: Hedina Sijerčić Tahirović o položaju Roma i romskom jeziku

Dokle god se jezik govori u bilo kom obliku pa i uz korišćenje i posuđenica i neologizama taj jezik je živ.

Dr Hedina Sijerčić Tahirović je istraživačica, književnica i profesorica romskog porijekla u čijem su fokusu djelovanja romski jezik, kultura i tradicija.

Trenutno boravi u Crnoj Gori kao predavačica na prvom modulu programa ,,Romologija” – kursu ,,Identitet Roma i dileme identiteta” u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvjete, Instituta za strane jezike i Gimnazije ,,Slobodan Škerović”.

Za portal Romanet, Sijerčić Tahirović uputila je kritiku vlastima u regionu zbog nerješavanja konkretnih problema u romskoj zajednici, i dodala da ne misli da će se u skoroj budućnosti na tom planu nešto promijeniti.

Kada je riječ o romskom jeziku, kaže da mlađe generacije sve rjeđe koriste taj jezik, ali naglašava da sve dok se neki jezik koristi, pa makar i uz korišćenje posuđenica ili neologizama, on je živ.

Comments are closed.