amir-min

Amir Šalja: Kana mangen diška te resen djan kole dromesa

Terno talentirime Rom, Amir Šalja, ani emisija ,,Ternengo Avazi“, vaćarda kotar piro muzicko drom thaj vi sar počmisarda te škiril tekstore  save chol ano YouTube.

Amir je prvobitno iskazao ljubav prema poeziji, recitujući u osnovnoj školi. Osvojio je prvo mjesto na opštinskom i treće na državnom takmičenju za recitacije.

Ovo je ujedno bio i uvod za njegovo dalje bavljenje pisanjem, a kasnije i snimanjem pjesama u melodijskom formatu. Kaže da mu je tada, podrška nastavnice mnogo značila, a više puta spominje Vitomira Nikolića i pjesmu ,,Pismo učiteljici“.

Amir se prisjeća kako je otkrio da gaji ljubav prema muzici.

,,Sve je počelo od moje 13-te godine, kada sam počeo da idem kod druga, i kada smo počeli da pjevamo zajedno. Da nije njega bilo ja ne bih ni progovorio a kamoli zapjevao”, kaže on.

Kroz  to druženje, Amir je zavolio muziku i probudila se želja da jednog  dana postane muzičar. Veliku zahvalnost duguje porodici i prijateljima.

,,U svakom trenutku su me podržavali, uvijek su bili tu moji drugovi, prijatelji,  porodica, zahvaljujući njihovoj podršci počeo sam da pišem tekstove, da više učim, da saznajem o muzici”, kazao je Amir.

Inspiraciju pronalazi u svemu, tekstove pjesama piše sam, ali voli da se konsultuje sa drugima.

Amir savjetuje  svoje prijatelje i vršnjake, pripadnike romske zajednice da se obrazuju, a roditelje da djecu šalju u školu. Ipak, razumije i da postoje mnogi koji ne mogu priuštiti svom djetetu sve što treba za školu.

,,Moja poruka njima bi bila da se što više obrazuju i da stvarno idu u školu, jer im je škola potrebna. Ali prije svega bih im poručio da kad god budu nešto htjeli da idu ka tom cilju”, zaključio je Amir.

 

Akava artiklo ćerdilo ko rami e projekteso PRIME (Profesionalno, odgovoRno thaj Inkluzivno Mediumora) savo si finansijsko dumo del e Evropaći unija thaj kotor kofinansirisardo si katar o Ministeriumo putarde upravako, digitalno amalipe thaj medie Crna Gorako. Gindipe dende an kava artiklo isključivo si odgovornost PRIME redakcijako thaj ni mothon nužno gindipe e donatorengo.

Comments are closed.