KONKURS ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU

50369631_m-min

Upis djece u obrazovnim ustanovama

Roditelji koji nisu u mogućnosti da elekrtornskim putem vrše upis, NVO „Koračajte sa nama – Phiren amenca“ poziva sve roditelje da se jave.

Upis u vrtiću „Đina Vrbica“ koji se nalazi na Vrelima ribničkim počinje 26. maja 2020. godine i trajaće 15 dana. Upis u osnovnim školama je počeo danas (18. maja 2020. godine) i vršiće se elektronskim putem.

Upis u vrtiću, kao i u osnovim školama će se vršiti elektoronskim putem preko web adrese www.upisi.edu.me. Roditelji djece, koja se po prvi put upisuju ili su bila ispisana iz predškolske ustanove tokom školske 2019/2020. godine, će elektronskim putem podnositi prijavu za upis na gore navedenu web adresu.

„Djeca koja su pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja do 16. marta 2020. godine, kada je došlo do obustave vaspitno-obrazovnog rada usljed epidemije izazvane virusom Covid 19, smatraće se upisanim od 1. septembra 2020. godine“,  navodi se na sajtu predškolske obrazovne ustanove „Đina Vrbica“.

U predškolskoj ustanovi „Đina Vrbica“ ugovori o boravku i ishrani djece će se sklapati početkom nove školske godine.

„Komunikacija ili kampanja za sve elektronske upise vršiće se pod sloganom Upiši.me. Niti jedan građanin ne treba da ima bojazan da neće imati uslova ili pak da neće znati da ispuni obavezu u vezi sa e-upisom, jer će službe škole, ali i samog Ministarstva, konstantno biti na raspolaganju“, saopšteno je na sajtu Ministarstva prosvjete.

Roditelji koji nisu u mogućnosti da elekrtornskim putem vrše upis, NVO „Koračajte sa nama – Phiren amenca“ poziva sve roditelje da se jave.

 

Naslovna fotografija: INTERNET

Comments are closed.