SARADNICI U SOCIJALNOJ INKLUZIJI - SPONA IZMEĐU ŠKOLE, ĐAKA I RODITELJA
20200930_112147-min

Sedamdesetoro učenika na jednog saradnika

Uslov da osnovna škola dobije jednog saradnika je da upiše minimum 70 učenika romske i egipćanske zajednice

Saradnici u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja, odnosno medijatori, od velike su važnosti romskoj i egipćanskoj zajednici, jer su spona između škole, djece i njihovih roditelja. Oni direktno ulaze u romska naselja i podstiču roditelje da djecu uključe u obrazovni sistem.

Saradnici vode računa da djeca bezbjedno i na vrijeme stignu do škole, redovno komuniciraju sa nastavnim kadrom i pedagoško-psihološkom službom, kako bi se ispratilo školovanje svakog pojedinačnog djeteta. Oni su takođe zaduženi za eventualne probleme koji se javljaju u vezi sa redovnim pohađanjem i obrazovnim dostignućima, radom i disciplinom u školi.

U 2019. godini broj prijavljenih polaznika za saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja je iznosio oko 30, dok je ove godine upola manji.

,,Prijavljeno je 14 polaznika. Obuku je pohađalo njih sedam od kojih su četiri pripadnici romske i egipćanske zajednice. Sedam polaznika se kroz osamnaestodnevni rad upoznavalo sa ulogom saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja”, priča za portal RomaNet sekretarka JU Gimnazija ,,Slobodan Škerović” Jovana Bušković.

Jovana Bušković - sekretarka JU Gimnazija ,,Slobodan Škerović" (Izvor: arhiva JU Gimnazija)

Jovana Bušković – sekretarka JU Gimnazija ,,Slobodan Škerović” (Izvor: arhiva JU Gimnazija)

Buškovićeva potvrđuje da je ključni zadatak saradnika da obezbijedi konstantnu komunikaciju na relaciji zajednica – obrazovni sistem.

,,Angažovanje saradnika realizuje se sa ciljem smanjivanja još prisutne jezičke barijere, neizgrađenih navika o redovnosti pohađanja škole, nedovoljno razvijene svijesti o važnosti obrazovanja kako djece i mladih, tako i odraslih, kao i aktivnog pružanja neposredne podrške romskoj i egipćanskoj djeci”, dodaje Buškovićeva.

Potreba za ovom stručnom kvalifikacijom evidentna je na različitim nivoima sistema obrazovanja (primarno predškolske ustanove i osnovnoškolske – prvi ciklus), kao i u oblasti obrazovanja odraslih pri čemu Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ističe neophodnost povećanog učešća pripadnika iz romske i egipćanske zajednice.

Državni sekretar i savjetnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava mr Aleksandar Saša Zeković i Ramiz Šahman iz odjeljenja za Rome u istom Ministarstvu, kao i savjetnica u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore Nevena Šuković, bili su u posjeti ovogodišnjim polaznicima treće obuke za saradnike u oblasti obrazovanja i istakli važnost da Romi i Egipćani rade kao saradnici kako bi se jezička barijera između saradnika i đaka eliminisala.

Posjeta predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (Izvor: internet)

Posjeta predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (Izvor: internet)

,,Jezička barijera je jedan od glavnih ograničavajućih faktora pri realizaciji programa aktivne politike zapošljavanja, ali i za bolji uspjeh u obrazovanju. Zato je važno da se pri izboru kandidata za ovu i slične obuke i dalje angažovanje naročito vodi računa o njihovom poznavanju romskog i albanskog jezika, bez obzira na nacionalnost, jer je to ključno za buduću uspješnu komunikaciju i dobre rezultate”, saopštili su ranije iz Ministarstva.

O brojnosti djece i poteškoćama saradničkog posla razgovarali smo sa Benjaminom Šalja. On ističe da vodi računa o grupi koja broji preko sedamdesetoro djece u osnovnoj školi ,,Božidar Vuković Podgoričanin”, koju, inače, pohađa najveći broj romskih i i egipćanskih učenika.

Šalja smatra da je uloga saradnika izrazito važna kako bi se uvećalo učešće mladih iz romske i egipćanske zajednice u obrazovnom sistemu, spriječilo rano napuštanje škole i omogućila njihova društvena integracija.

,,Voditi preko sedamdesetoro djece nije nimalo lako, ali trudim se da što kvalitetnijim radom dobijem što bolje rezultate. S obzirom na to da je u našoj školi angažovano sedam medijatora i da svako od nas ima približan broj učenika o kojima brine, siguran sam da bi naš rad bio još kvalitetniji kada bi ta grupa bila, recimo, upola manja. Tako bi postojala mogućnost da se angažuje dodatan broj medijatora, čime bi se postigli znantno bolji rezultati djece”, ubijeđen je Šalja.

Benjamin Šalja, saradnik u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja (Foto: Internet)

Benjamin Šalja, saradnik u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja (Foto: Internet)

Na terenu se svakodnevno, kaže, bori sa ugovorenim brakovima i nasiljem u porodici. Međutim, postoji i pozitivna strana posla, a posebno ga raduje to što  svojim primjerom može da utiče i ukaže na važnost obrazovanja.

,,Iako dolazim iz redova romske zajednice, bilo mi je potrebano dosta vremena da se uklopim i budem prihvaćen kao medijator i steknem povjerenje đaka i roditelja. Ali ja sam primjer da mlada romska osoba ne mora da radi samo u komunalnom preduzeću, već i u prosvjeti gdje može da pomogne svom narodu i da zajedničkim snagama razbiju predrasude što ohrabrujuće djeluje i na roditelje i na djecu”, ističe Šalja i dodaje da  treba da se da šansa za zaposlenje mladim školovanim osobama iz romske zajednice, kako bi se pozitivnim primjerima i drugi, mlađi, ”povukli” naprijed.

I ostali sagovornici našeg portala, moleći za anonimnost zbog straha za posao, ističu kao veliki problem to što na tržištu rada nema prostora za nove saradnike, iako se obuke za nove saradnike aktivno organizuju. Nepodijeljeno je mišljenje da su grupe djece sa kojima radi jedan saradnik prevelike. Njihov bi angažman bio mnogo kvalitetniji kada bi radili sa manjim grupama, smatraju sagovornici RomaNet-a. Ujedno, tada bi se mogao zaposliti veći broj saradnika, što bi bilo dobro i za saradnike i za romsko egipćansku zajednicu.

Pitanja na ovu temu, portal RomaNet je uputio i Ministarstvu prosvjete, ali odgovore nismo dobili ni nakon desetodnevnog čekanja.

 

Centar za obrazovanje odraslih – JU Gimnazije ,,Slobodan Škerović” kao licencirani organizator obrazovanja odraslih u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima romske i egipćanske zajednice, uspješno je realizovalo  treću obuka za sticanje stručne kvalifikacije saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja. Obuku je realizovao licencirani andragoški osposobljen kadar: sociološkinja Marija Kovačević i pravnica Žana Mihaljević.

Program obrazovanja se bazira na Standardu zanimanja saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja, koji je usvojen na 20. sjednici Savjeta za kvalifikacije 9. juna 2015. godine i Standardu kvalifikacije koji je usvojen na 7. sjednici drugog saziva Savjeta za kvalifikacije, 24. juna 2016. godine.

Program obrazovanja radi se na zahtjev međunarodne organizacije Romski edukativni fond (REF), koji je u okviru projekta ,,Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku interno raseljenih stanovnika kampa na Koniku u Crnoj Gori II”, predvidjela razvoj navedene stručne kvalifikacije.

Medijatore u oblasti obrazovanja, odnosno saradnike, ranije je finansirao REF, dok je od 2018. godine njihovo finansiranje i sistematizaciju preuzelo Ministarstvo prosvjete.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *