PODGORICA

roma-flag-min

Raspisan poziv za učešće na elektorskoj skupštini Romskog savjeta

Romski savjet u Crnoj Gori objavio je poziv za učešće na elektorskoj skupštini u kojem se pozivaju pripadnici romske populacije da se prijave za izbor članova Romskog savjeta u Crnoj Gori. Pravo da bude elektor, kako piše u pozivu,  ima svaki punoljetni građanin koji se izjašnjava kao pripadnik romske nacionalne manjine i njegovu kandidaturu svojim potpisom podržava 30 pripadnika romske nacionalne manjine, sa biračkim pravom.

Pripadnik romske nacionalne manjine popunjavanjem i potpisivanjem obrasca SM-2 može da podrži samo jednog elektora.

Lice koje se prijavljuje da bude elektor, uz prijavu i potpise podrške, dostavlja izjavu o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini  (obrazac SM-3) i dokaz o crnogorskom državljanstvu (kopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu). Za autentičnost podataka odgovorni su kandidati za elektore u skladu sa zakonom.

 Pravila za učešće na elektorskoj skupštini kao  i obrasci koje je potrebno popuniti mogu se naći na sajtu Romskog savjeta u Crnoj Gori, na adresi www.romskisavjet.comPravila za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice

 Svu dokumentacija za prijavu na elektorsku skuštinu treba dostaviti lično u kancelarijama Romskog savjeta,  ul. Kralja Nikole br.41 u Podgorici u period od 18.06.2021 godine zaključno sa 02.07.2021 godine, svakog radnog dana od 09 do 13 časova, ili poštom na adresu Romski savjet ul.Kralja Nikole br.41, 81000 Podgorica sa naznakom: Izbornoj komisiji za izbor članova Romskog savjeta u Crnoj Gori – prijava za elektora.

 

Comments are closed.