NOVI PAKET MJERA PODRŠKE PRIVREDI

5322461_vlada_ls

Računi smanjeni za 40 odsto za nezaposlene i dio penzionera

Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja Milena Lipovina Božović je rekla da je ključna novina u novom paketu mjera dodatna potreba za kreditnim sredstvima, zbog problema sa likvodnošću privrede.

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić je na dašanjem presu povodom predstavljanja novih mjere podrške privredi i građanima za II kvartal tekuće godine najavio da će, u dogovoru sa Elektoprivredom (EPCG), 40 odsto računa za april, maj i jun biti umanjeno za 40 odsto, odnosno za sve one kategorije penzionera koje imaju manju penziju od 222 eura, kao i za one koji se nalaze na Zavodu za zapošljavanje (ZZZ).

“Nastavljamo sa aktivnostima koje smo započeli, a to je da pomažemo privredi i građanima, i ako ekonomska situacija nije na zavidnom nivou”, rekao je Krivokapić.

Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja Milena Lipovina Božović je objasnila da građani neće imati nikakvu obavezu prilikom podnošenja zahtjeva za smanjenja računa, već da je Vlada zadužila ZZZ i fond PIO da dostave EPCG podatke o navedenim korisnicima

Ona je kazala da će ova mjera posebno biti korisna za kategorije ranjivog stanovništva. Ona je rekla da je ključna novina u novom paketu mjera dodatna potreba za kreditnim sredstvima, zbog problema sa likvodnošću privrede.

“Model se sastoji iz četiri faze. Prva faza je već započeta posredstvom Investicionog razvojnog fonda (IRF) gdje će privredi, a posebno mikro, malim i srednjim preduzećima biti opredijeljeno 20 miliona eura sredstava, putem četiri kreditne linije. Radi se o kreditima u iznosu od 10 do maksimalnih 150 hiljada eura, sa kamatnom stopom koja varira od 1,5 do 3,5 odsto od zavisnosti kreditne linije. Novina je da će krediti do 20 hiljada eura kredita imati ‘meka’ sredstva obezbjeđenja za mikro i mala preduzeća, što je bio problem prije”, rekla je Lipovina Božović.

Lipovina Božović je navela da se drugi važan segment, čija realizacija je u pripremi, odnosi na 40 miliona sredstava kreditne podrške koje je Vlada obezbijedila kroz kreditni aranžma sa CEB-om, razvojnom bankom Savjeta Evrope.

“Novac će biti usmjeren ka poslovnim bankama gdje namjeravamo da u partnerstvu sa poslovnim bankama u Crnoj Gori, koristeći njihove kapacitete, omogućimo privredi dodatnih 40 miliona sredstava. Finansiraće se projekti za investicije u obrtna sredstva i direktne investicije. Banke će učestvovati sa 50 odsto sredstava, a CEB će učestvovati sa drugih 50 odsto. Očekujemo da će ukupni efekat biti 80 miliona eura”, rekla je Lipovina Božović.

Treća faza koja se očekuje u trećem kvartalu godine, kako je objasnila Lipovina Božović, odnosi se na pregovore IRF-a sa Evropskom Investicionom bankom o kreditnom aranžmanu od 150 miliona eura.

“Očekujemo da prva tranša od 50 miliona eura bude opredijeljena za podršku likvodnosti malih i srednjih preduzeća”, rekla je ona.

Ona je navela da se četvrta faza tiče pokretanja kreditnog garantnog fonda, u saradnji Crne Gore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, “koja će podstaći i omogućiti lakši pristup finansijama segmentima mikro i malih   preduzeća, gdje će država garantovati za određena sredstva”.

Novi način za obračun subvencija zarada  Lipovina Božović je kazala da se nastavlja sa programom subvencionisanja zarada, ali na novi način.

“Po prvi put ćemo svakog privrednog subjekta identifikovati pojedinačno. To znači da neće biti važno kojoj djelatnosti privredni subjekat pripada, već će biti važno da li je ukupan prihod tog subjekta tokom 2020. godine opao preko 50 odsto…To je u ovom trenutku preko 250 različitih djelatnosti. Gotovo da ne postoji djelatnost koja nije zastupljena ovim modelom”, rekla je državna sekretarka.

Kazala je da će visina subvencija zavisiti od pada prihoda, odnosno da će kompanije čiji je pad prihoda iznosio od 50 do 70 odsto dobiti 50 odsto subvencija bruto minimalne zarade.

“Oni čiji je pad ukupnih prihoda od 70 do 90 odsto dobiće 75 posto subvencija bruto minimalne zarade, a oni koji imaju veći pad prihoda od 90 posto dobijaju 100 odsto minimalne zarade”, rekla je Lipovina Božović.

Ona je dodala da se nastavljalju subvencije za plaćeno odsustvo, za roditelje djece od šest do 11 godina, za zaposlene u karantinu ili izolaciji, gdje je podrška 50 odsto od ukupne minimalne zarade.

“Program subvencionisanja traje godinu dana i zaključno sa izdacima koje će Vlada imati u drugom kvartalu to će biti nekih 100 miliona eura koje je Vlada opredijelila za ovaj program”, navela je ona.

Kazala je i da je povećan limit za kovid podršku sa 800 hiljada eura na 1,2 miliona eura i da je produžen rok realizacije mjera predviđenim Covid pravilnikom do kraja godine.

“Ova mjera će omogućiti onim privrednim subjektima koji su u prethodnom periodu koristeći odgovorajuće mjere podrške dostigle limit od 800 hiljada eura da u drugom kvartalu apliciraju za neku od ovih mjera”, kazala je Lipovina Božović.

Još jedna mjera koja će pomoći povećanju likvidnosti privrednicima je, kako je navela Lipovina Božović, odlaganje carinskog duga koji je do sada bio 30 dana, a novom mjerom je produžen na 60 dana.

 

Comments are closed.