MEĐUNARODNO PRIZNANJE ZA ROMSKU ORGANIZACIJU MLADIH ,,KORAČAJTE SA NAMA- PHIREN AMENCA“

resize award (1)

Projekat “Mladi za mlade” najbolji u Evropi

Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ dobila je međunarodno priznanje za svoj rad. Projekat ,,Mladi za mlade“ izabran je za najbolji evropski romski projekat za mlade u 2020.godini.

Nagrada je dodijeljena na online konferenciji ,,Uloga i moć romske omladine u mainstream strukturama“, upriličenoj  na Međunarodni dan ljudskih prava u organizaciji internacionalnih mreža Phiren Amenca iz Budimpešte i ternYpe. Obje organizacije su na evropskoj sceni prepoznate kao zaslužne za ostvarivanje pomaku po pitanju  mladih Roma i Romkinja koje se posmatra kao prioritet nove EU Strategije, kao i omladinske politike u cjelini.

Projekat “Mladi za mlade” se za nagradu borio sa projektima koje su realizovale romske organizacije ili organizacije koje su posvećene romskim zajednicama iz cijele Evrope. Za nagradu se kandidovalo preko trideset organizacija, među kojima je organizaciji ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ za projekat ,,Mladi za mlade“ za koji joj je dodijeljena nagrada za najbolji evropski romski projekat za mlade u 2020.godini.

Kroz projekat ,,Mladi za mlade“  tokom 12 mjeseci se istrajno radilo na osnaživanju 20 mladih Roma i Romkinja, kao i mladih iz neromske zajednice, da zajedno aktivno djeluju u svojim lokalnim zajednicama.  U projekat je bilo uključeno pet opština: Podgorica, Nikšić, Ulcinj, Herceg Novi, Berane i Bar. Mladi su prošli kroz obuke za javno zagovaranje i uključivanje u zajednicu, u kojima su identifikovali probleme za koje su podnijeli inicijative sa organizacijom ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca” i radili na rešavanju problema.

Odluku o najboljem projektu za mlade objavila je Helena Daliievropska komesarka za jednakost, koja je tom prilikom ukazala da upravo projekti ovakvog tipa treba da budu dio evropske politike posvećene mladima i romskim zajednicama u cjelini.

 

Comments are closed.