OBJAVLJEN OGLAS ZA SARADNIKA U SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA I EGIPĆANA U OBLASTI OBRAZOVANJA

02522cb87b3b86d19680f29f489dc1d8_orig-min

Prilika za zapošljavanje

Rok za prijavu traje petnaest dana, do 26. septembra od dana kada je oglas/konkurs objavljen.

Na sajtu Zavoda za zapošljavanje juče (11. septembar) je objavljen oglas/konkurs za zapošljavanje Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja. Pravo na prijavu imaju kandidati koji su završili treći ili četvrti stepen srednje škole. Saradnike u ovoj oblasti traži osnovna škola 21. maj, Vuk Karadžić i Vladimir Nazor, radi se u dvije smjene, a posebno se ohrabruju pripadnici romske i egipćanske populacije da se prijave na konkurs.

Od kandidata se očekuje da imaju završenu obuku za saradnika/cu u socijalnoj inkluziji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u oblasti obrazovanja, znanje jezika u službenoj upotrebi i jezika zajednice sa kojom se radi (romski i albanski jezik), odličnu vještinu komunikacije, proaktivnost, odgovornost i sposobnost za timski rad, sposobnost za rad sa ugroženim grupama stanovništva i znanje za rad na računaru (Microsoft Office program). Neophodno je da kandidati imaju crnogorsko državljanstvo. Mjesečna zarada u osnovnoj školi ,,21. maj” je 360, a u osnovnoj školi ,,Vladimir Nazor” 280 eura, navodi se o oglasu.

Rok za prijavu traje petnaest dana, do 26. septembra od dana kada je oglas/konkurs objavljen.

Za više informacija obratite se:

Osnovnim školama ,,21. maj” -kontakt telefon 020-657-176 ili putem e-mail adrese skola@os-21maj-pg.edu.me, ,,Vuk Karadžić” – kontakt telefon 020-641-344 ili putem e-mail adrese skola@os-vkaradzic-pg.edu.me ,,Vladimir Nazor” – kontakt telefon 020-645-315 ili putem e-mail adrese osv.nazor.pg@gmail.com

Comments are closed.