ZVANIČNO JE OSNOVANA 14. SEPTEMBRA OVE GODINE

DSC_3365-min

Crna Gora konačno dobila Mrežu za mlade

Mreža za mlade Crne Gore poručuje da je pred društvom vrijeme socijalnih inovacija u svim strukturama, te je neophodno uzeti u obzir ideje i perspektivu mladih!

Mreža za mlade Crne Gore zvanično je osnovana 14. septembra ove godine na osnivačkoj skupštini organizovanoj u glavnom gradu u hotelu ,,Podgorica”. Mreža djeluje kao krovna organizacija mladih i čini je 35 omladinskih organizacija sa svih krajeva Crne Gore. Među ovim organizacijama je i romska omladinska organizacija Koračajte sa nama- Phiren Amenca, koja je aktivno učestvovala u pokretanju i oblikovanju Mreže.

Osnivanje Mreže za mlade Crne Gore finansijski je podržano u okviru programa De facto razvoj: podrška rastu i liderstvu organizacija građanskog društva“, koji sprovodi Fond za aktivno građanstvo, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Crna Gora je poslednja zemlja Zapadnog Balkana koja je osnovala krovnu organizaciju mladih i time se priključila trendovima regiona i Evrope i usmjerila se ka uključivanju mladih u proces donošenja odluka i stvaranju boljih prilika i mogućnosti za mlade. Mreža za mlade Crne Gore postaće i dio Evropskog omladinskog foruma, koja okuplja preko 100 krovnih omladinskih organizacija iz cijele Evrope.

Izvor: Mreža za mlade Crne Gore

Izvor: Mreža za mlade Crne Gore

Tokom osnivačke skupštine mogle su se čuti ohrabrujuće riječi donatora, koji procjenjuju da je ovo istorijski trenutak za Crnu Goru, pa sve do podrške Ministarstva za sport i mlade, koji sebe vide kao stalne i sigurne partnere Mreže od sada, pa nadalje. Predsjednik Upravnog odbora, Miloš Marković, je iskazao vjeru u to da će Mreža postati ključan akter u ostvarivanju boljeg položaja mladih u Crnoj Gori. Mreža za mlade Crne Gore se može pohvaliti i afirmativnom akcijom koja je član Statuta, kojom se određuje da marginalizovane grupe uvijek budu uključene u proces donošenja odluka, smišljanja programa i saradnje, jer je to jedini ispravan način da se izađe u susret potrebama svih mladih.

Andrijana Radović, članica Upravnog odbora Mreže je istakla da pitanje mladih nije pitanje jedne institucije ili jedne organizacije, već pitanje svih nasi cjelokupnog razvoja društva, stoga svi moramo biti zajedno na istom putu, okupljeni oko jasnog cilja a to je jaka omladina u Crnoj Gori.

Video uključivanje Oane Kristine Popa, nove šefce Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (Izvor: Mreža za mlade Crne Gore)

Video uključivanje Oane Kristine Popa, nove šefce Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (Izvor: Mreža za mlade Crne Gore)

Podršku je uputila i nova šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa: ,,Uvjeravam vas da će uspostavljanje dijaloga sa mladima biti jedan od prioriteta Delegacije tokom mog mandata, zato što je veoma bitno da se mladi uključe u procese donošenja odluka, a samim tim i proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.”

U okviru događaja organizovana je i online panel diskusija sa predstavnicima krovnih omladinskih organizacija: Krovna organizacija mladih SrbijeVijeće mladih FBIH i Mreža mladih Hrvatske. Krovna organizacija mladih Srbije je pružila značajnu podršku osnivanju Mreže, razmjenom iskustava i dokumentacije i savjeta.  Na panel diskusiji se razgovaralo o nedostatku institucionalne podrške, zadržavanju nezavisnosti u vođenju Mreže i uspostavljanju i održavanju kvaliteta rada.  Situacija u Crnoj Gori je pozitivnija, jer novonastala Mreža može da se osloni na zakonski okvir koji je uspostavljen Zakonom o mladima, što nije slučaj bio za organizacije u regionu u momentu osnivanja krovnih organizacija mladih.

Mreža za mlade Crne Gore poručuje da je pred društvom vrijeme socijalnih inovacija u svim strukturama, te je neophodno uzeti u obzir ideje i perspektivu mladih!

Comments are closed.