VELIKI BORAC ZA LJUDSKA PRAVA I AKTIVISTA

1-min (3)

Preminuo Rajko Đurić, jedan od najvećih romskih intelektualaca

Rajko Đurić je objavio prvu gramatiku Romskog jezika. Bio je predsjednik Internacionalne romske akademije i osnivač Romskog Pen centra.

Nakon duge i teške bolesti, u 73. godini života, danas je preminuo prof.dr. Rajko Đurić, jedan od najvećih romskih intelektualaca.

Profesor dr Rajko Đurić je rođen 3. oktobra 1947. godine u Srbiji, u mjestu Malo Orašje. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1971. godine, a doktorirao sociologiju na istom fakultetu 1985. godine. 

Đurić je bio veliki borac za ljudska prava i aktivista. Bio je predsjednik Internacionalne romske akademije i osnivač Romskog PEN centra. 

Bio je saradnik Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU), koja je izdala njegovu knjigu Zagonetke Roma. U zbornicima SANU-a objavljen je veći broj njegovih tekstova o kulturi i holokaustu Roma.

Rajko Đurić je bio autor više od 30 knjiga pjesama, naučnih djela i publicistčičkih radova, koji su objavljeni u zemljama bivše Jugoslavije, Austriji, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Japanu, Mađarskoj, Makedoniji, Njemačkoj, Poljskoj, Rumuniji, SAD, Sloveniji, Španiji, Švedskoj i Velikoj Britaniji.

Jedan od njegovih najznačajnijih djela, svakako je Istorija Roma, kao i Istorija romske književnosti i Istorija holokausta Roma. Autor je Gramatike romskoga jezika, a uradio je i studiju Romski glagoli, njihovo porijeklo i značenje, koja predstavlja prvi naučno-istraživački rad te vrste u svijetu.

Dobitnik je više domaćih i inostranih nagrada i priznanja. Zajedno sa Danilom Kišom i Radomirom Konstantinovićem, 1981. dobio je Nagradu Željezare Sisak u Sisku. 1992. Američku nagradu Fond for free Expression, dobio je 1992; 2003. dobio je nagradu Švedskog PEN Centra „Kurt Tucholsky“; 2004. nagradu Instituta Otvoreno društvo u Budimpešti; i 2010. nagradu Instituta za kulturu u Madridu.

Bio je prevodilac i stručni saradnik u filmu Skupljači perja, Aleksandra Saše Petrovića, i zajedno sa Gordanom Mihićem i Emirom Kusturicom koscenarista filma Dom za vešanje, u čijoj je realizaciji sudjelovao i kao prevodilac i stručni saradnik.

Predavao je na mnogim evropskim univerzitetima.

Bio je predsednik Međunarodne organizacije Roma, osnivač je i predsjednik Romskog PEN centra. Bio je poslanik Narodne skupštine R.Srbije.

 

Autor: Turkijan Redžepi

Comments are closed.