1669281486lkpko1ruokr9oyo3-i_747x498

Predstavnici institucija na edukaciji o anticiganizmu

Edukacija na temu ,,Društvena jednakost pripadnika romske i egipćanske zajednice – borba protiv anticiganizma” za predstavnike državnih institucija održana je danas i juče, a u organizaciji Ministarstva ljudskih i manjinskih prava – Odjeljenja za unaprjeđenje i zaštitu prava Roma i Egipćana. 

Edukaciji su prisustvovali predstavnici državnih institucija, osnovnog suda, vrhovnog suda, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Komunalne policije, opština Nikšić, Tuzi i Ulcinj, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Predškolskih ustanova, Osnovnih i Srednjih škola i Glavnog Grada Podgorice.

Navedenoj edukaciji učestvovalo je ukupno 26 učesnika/ce, a predavač na istoj je bio načelnik Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana Sokolj Beganaj i Izvršni direktor NVO Koračajte sa nama – Phiren amenca Elvis Beriša.

Na seminaru učesnici su upoznati sa novim planovima koji će se preduzeti u cilju suzbijanja i smanjenja diskriminacije prema navedenim manjinskim zajednicama, te upoznati i sa terminom anticiganizam koji ujedno predstavlja specifičnu formu rasizma, koja može da bude izražena, između ostalog, nasiljem, govorom mržnje, eksploatacijom, stigmatizacijom i najočiglednijim vrstama diskriminacije.

Takođe, učesnici su upoznati u kojim sve oblastima i situacijama je romska i egipćanska populacija diskriminisana, sa kojima se to izazovima suočavaju i šta trebamo uraditi da bi se ova  pojava smanjila.

Ova aktivnost organizovana je sa ciljem smanjenja etničke distance prema građanima romske i egipćanske populacije i borbe protiv anticiganizma, koja se realizuje u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025. za 2021. godinu.

Comments are closed.