OBRAZOVANJE ROMSKE DJECE

image

Podrška romskoj djeci da nadoknade “propušteno”

,,Upravo zbog toga se najviše baziram na opismenjavanje, jer prvi čas kad bi djete dolazilo,  provjeravala sam da li zna ćirilicu i latinicu, i onda ukoliko vidim da to ne zna, smatram da je to najvažnije i da je to osnov da bi nastavili dalje, jer ako ne znaju da čitaju i pišu oni neće moći da prate nastavu”, rekla je učiteljica Marija.

NVO Juventas u partnerstvu sa Romskom organizacijom mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ realizovala   projekat ,,Ka punoj inkluziji RE populacije kroz podršku obrazovanja i pristupu pravima“. Ovaj projekat je finansijski podržan od Ministarstva za ljudska i manijska prava, a glavni cilj projekta bio je jačanje socijalne inkluzije RE populacije, kroz podršku obrazovanju i ostvarivanjem zakonom zagarantovanih prava.

“Tokom realizacije ovog projekta sprovedene su brojne aktivnosti usmjerene na poboljšanje uslova za obrazovanje romskih učenika i inkluziju romske i egipćanske populacije”, rekla je Milica Simonović, koordinatorka projekta u NVO Juventas.

Milic Simonovic, socijalna radnica (Izvor: RomaNet)

Milic Simonovic, socijalna radnica (Izvor: RomaNet)

Realizovane su 33 radionice za 30-oro djece s kojom je radila učiteljica. Radilo se na podršci u učenju i opismenjavanju romske djece, ali I zabavno edukativnih aktivnosti.

“Organizovali smo 10 izleta i posjeta institucijama koje su obuhvatile dvadeset dvoje djece. Imali su priliku da posjete avanturistički park, bioskop Cineplex i gledaju film ,,Nojeva  balka“, zatim posjete KIC Budo Tomović i gledaju predstave “Tri praseta”. Organizovane su i dvije posjete partnerskoj organizaciji NVO “Phiren Amenca“, dvije posjete prirodnjačkom muzeju Crne Gore i gledanje izložbe “Životinje Afrike”, zatim posjete Udruženju ,,Roditelji“, Ombudsmanu i konjičkom klubu K9”, objasnila je Simonović.

Ona navodi da se ovim projektom osim obrazovanja djece obuhvatilo i pravno i socijalno savjetovanje za preko 30 odraslih osoba iz romske zajednice.

Projekat se suočio i sa izazovima koji su zahvaljujući romskom asistentu uspješno prevaziđeni.

,,Izazovi koji su se javljali su jezička barjera kod djece, međutim, to smo uspješno savladavali uz pomoć naših romskih medijatora i medijatorki“, objašnjava Simonović.

Djecu nije bilo teško motivisati da prisustvuju zato što su djeca bila zainteresovana za podršku u učenju, i veoma im je značila u školskoj nastavi.

“Najveća promjena se vidi u uspjesima na kraju godine, jer su znatno poboljšali svoje znanje najviše iz matematike i crnogorskog jezika, sa kojima su najviše imali problema“, ističe Simonović.

Učiteljica Marija Božović, koja je radila sa djecom od početka projekta fokusirala se prvenstveno na unapređenje njihovih jezičkih vještina, naročito u crnogorskom jeziku, kao i na savladavanje osnova matematike.

Marija Božović, učiteljica (Izvor: RomaNet)

Marija Božović, učiteljica (Izvor: RomaNet)

,,Ovaj projekat je veoma značajan za djecu, učenici kojima predajem su djeca od prvog do šestog razreda, i predajem matematiku i maternji. Najviše se baziram na opismenjavanje učenika. Ukoliko djeca ne znaju azbuku, abecedu, ćirilicu ili latinicu, na to se prvo fokusiram.  Takođe pomažem pri izradi domaćih zadataka, i pratimo školsko gradivo. Mislim da je veoma značajan projekat zbog toga što pored gradiva što nauče u školi ovdje im dodatno pomažemo i unapređujemo njihova znanja”, navodi učiteljica Marija.

U izveštaju UNICEF-a iz 2019. godine “Identifikacija i mapiranje relevantnih izazova sa kojima se suočava zajednica Roma i Egipćana u Crnoj Gori”, navodi se da ,,djeca između šestog i devetog razreda osnovne škole pišu štampanim slovima, miješaju glasove i nijesu na nivou koji je potreban za razred koji pohađaju”.

I pored brojnih projekata i preporuka da se fokus stavi na kvalitet obrazovanja, značajan broj romske djece se i dalje suočava sa jezičkom barijerom i sticanjem elementarnog opismenjavanja.

,,Upravo zbog toga se najviše baziram na opismenjavanje, jer prvi čas kad bi djete dolazilo,  provjeravala sam da li zna ćirilicu i latinicu, i onda ukoliko vidim da to ne zna, smatram da je to najvažnije i da je to osnov da bi nastavili dalje, jer ako ne znaju da čitaju i pišu oni neće moći da prate nastavu”, upozorava učiteljica Marija.

Uloga romskih medijatora Violete Hajrizaj, a kasnije Serđana Baftijarija u projektu bila je ključna.

Serđan je posebno pomagao djeci da se osjećaju sigurno i uključeno u aktivnostima. Za uspješno uključivanje djece u ovom projektu važno je bilo uspostaviti komunikaciju i sa roditeljima.

Serđan Baftijari, saradnik (Izvor:RomaNet)

Serđan Baftijari, saradnik (Izvor:RomaNet)

,,Imali smo kontakte roditelja, ukoliko se desi da neko djete ne dođe, pođemo direktno kod roditelja da vidimo šta je problem, i nastojali smo da na svakoj radionici djeca prisustvuju u što većem broju ne bi li usvojili što više znanja, i unaprijedili svoj uspjeh kasnije u školi”, kaže Serđan.

Smatra da je potrebno raditi mnogo više sa djecom kada je obrazovanje u pitanju. Rezultati nedostaju i to je vidljivo. ,,Rekao bih da su projekti poput ovoga zaista prijekopotrebni za romsku i egipćansku djecu zato što vidimo da imamo situaciju da djeca zaista imaju slab uspjeh u školi, i usuđujem se reći kroz ove radionice koje je Juventas radio u saradnji sa NVO “Koračajte sa nama”, da su djeca znatno unaprijedila svoja znanja, pogotovo kad su u pitanju matematika i crnogorski jezik. I to su negdje dva predmeta kod kojih oni imaju najviše problema kroz osnovno obrazovanje”, smatra Serđan.

Djeca iz osnovnih škola su sa oduševljenjem podijelila svoje iskustvo o radionicama koje su realizovane od strane NVO Juventas.

Đeva Hajrizaj, istakla je koliko joj se svidjelo što je naučila nove stvari, koje nije uspjela naučiti u školi.

Đeva Hajrizaj, učenica (Izvor:RomaNet)

Đeva Hajrizaj, učenica (Izvor:RomaNet)

,,Super mi je bilo, učio sam neke stvari što nisam mogla da naučim u školi, nama je bilo sve super“, rekla je Đeva, dodajući da su mnogo pisali i učili.

Đeljan Beriša, iz škole Oktoih, izjavio je da je najviše voleo čitati. Oduševljen raznovrsnim aktivnostima, prisjetio se izleta i posjeta bioskopu, zoološkom vrtu i pozorištu. ,,Bili smo u izlet, bili smo u bioskop, bili smo u zoološki vrt, bili smo na  predstavu Tri praseta”, rekao je Đeljan, ističući koliko mu se dopao bioskop.

Đeljan Beriša, učenik (Izvor: RomaNet)

Đeljan Beriša, učenik (Izvor: RomaNet)

Fatmira Beriša, učenica Osnovne škole Oktoih, podijelila je svoje iskustvo o jahanju konja, što je za nju bilo prvo takvo iskustvo. ,,Ja sam prvi put jahala konja i mnogo mi se svidjelo“, rekla je Fatmira, izrazivši želju za časovima jahanja.

Fatmira Beriša, učenica (Izvor: RomaNet)

Fatmira Beriša, učenica (Izvor: RomaNet)

Djeca su istakla koliko su im radionice pomogle u učenju i pamćenju novih stvari. ,,Naše učiteljice su nam pomagale da učimo i da kad idemo u školu da puno znamo, više nego što smo prije znali, i stvarno su nam pomogli da pređemo razred“, rekla je jedna od učenica. Druga je dodala kako joj se najviše svidjelo samostalno rješavanje zadataka.

 

Comments are closed.