mpsi

Obuka za Saradnike u obrazovanju za romsku i egipćansku zajednicu

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija poziva sve zaineteresovane da se prijave na obuku za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u obrazovanju.
Uslovi su najmanje III stepen stručne spreme, odlična vještina komunikacije, proaktivnost, odgovornost i sposobnost za timski rad, sposobnost za rad sa ugroženim grupama stanovništva, kompjuterske vještine (Microsoft Office programi) kao i znanje jezika u službenoj upotrebi i jezika zajednice sa kojom se radi odnosno romski ili albanski jezik.
Zainteresovani mogu poslati prijavu od 5 do 12. avgusta 2024. godine na e-mail adresu kursevi@gim-pg.edu.me na kojem je potrebno je dostaviti CV biografiju. Obuka će trajati od 16 do 29. avgusta 2024. godine.
Posebno se ohrabruju pripadnici/pripadnice romske i egipćanske populacije da se prijave na ovaj poziv.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment