ŠKOLSKI PREVOZ USKRAĆEN ROMSKOJ DJECI

mp-min

Podnjeta tužba protiv Ministarstva prosvjete zbog diskriminacije romskih učenika

Ministarstvo prosvjete je ove godine donjelo odluku da u najbližu osnovnu školu ovim porodicama ne omogući upis djece već da ih rasporedi u šest gradskih škola, a da im istovremeno obezbjedi prevoz do škole i nazad. Međutim, djeci nije obezbjeđen školski prevoz iako nijesu upisani u najbližoj školi.

Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ podnijela je tužbu protiv Ministarstva prosvjete Vlade Crne Gore koji zastupa dr Damir Šehović, saopšteno je iz ove organizacije.

Osnova tužbe je, kako kažu, neorganizovanje školskog prevoza za učenike/ce romske i egipćanske zajednice uzrasta 1-5 razreda, koji su upisani u sljedeće osnovne škole na teritoriji Podgorice: ,,Oktoih“, ,,21.maj“, ,,Savo Pejanović“, ,,Marko Miljanov“ i ,,Vuk Karadžić“.

Saopštenje u cijelosti možete pročitati u nastavku:

Od početka školske 2020/21. godine Ministarstvo prosvjete nije uspostavilo nikakvo rješenje koje bi omogućilo romskoj i egipćanskoj djeci da pohađaju nastavu u teritorijalno daljim školama. Dodatno za novi sistem nastave, odnosno online nastavu, nije izvršeno ispitivanje terena u pogledu stepena spremnosti romskih i egipćanskih porodica da obezbijede osnove digitalizacije potrebne za učenje, a zatim nije izvršeno ni usklađivanje standarda ovih zajednica sa minimumom uslova potrebnih za praćenje online nastave.

Preko 230-oro djece iz romske i egipćanske zajednice je propustilo šest radnih sedmica, a sada je započeta i sedma sedmica učenjem od kuće. Provjere znanja su u toku, a jasno je da bez dolaska u školu uopšte, pomenuta djeca nisu mogla da usvoje ikakvo znanje, a još manje da prođu kroz proces ocjenjivanja. U pitanju su djeca iz romskih porodica koje su nakon ratnih dešavanaja na Kosovu izbjegla u Crnoj Gori. Ministarstvo prosvjete je ove godine donjelo odluku da u najbližu osnovnu školu ovim porodicama ne omogući upis djece već da ih rasporedi u šest gradskih škola, a da im istovremeno obezbjedi prevoz do škole i nazad. Međutim, djeci nije obezbjeđen školski prevoz iako nijesu upisani u najbližoj školi.

Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ direktno se obraćala Ministarstvu prosvjete sa apelom da se situacija razriješi što prije, a ujedno se javno oglašavala u štampanim i elektronskim medijima i putem društvenih mreža, sa ciljem informisanja javnosti o neorganizovanju prevoza koji je ugrozio pristup obrazovanju romske i egipćanske djece.

Pravo na obrazovanje je zagarantovano Ustavom Crne Gore, Zakonom o obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o zabrani diskriminacije, kao i međunarodnim standardima (Konvencija o pravima djeteta, Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima). Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je obaviješten o problemu i nadležan je da samostalno preduzme dalje korake u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Propuštanjem da uredi režim prevoza romskih učenika do školskih ustanova u izmijenjenim uslovima izazvanim COVID-19 epidemijom i/ili da obezbjedi drugi vid pohađanja nastave, te svojim pasivnim držanjem i nedostatkom komunikacije sa zainteresovanim stranama, uključujući predstavnike romskih udruženja i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstvo prosvjete je dovelo preko 230 učenika/ca iz romske i egipćanske zajednice u neravnopravan i nepovoljan položaj u odnosu na druge učenike/ce, postupajući suprotno zahtjevima člana 14 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Protokola 12 uz Konvenciju i vršeći diskriminaciju u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije, na osnovu kojeg je zabranjen svaki vid diskriminacije načinjen propuštanjem postupanja prema jednom licu, odnosno grupi lica u odnosu na druga lica, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva nekom licu u odnosu na druga lica, koje se zasniva na rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti, društvenom ili etničkom porijeklu, vezi sa nekim manjinskim narodom ili manjinskom nacionalnom zajednicom.

Comments are closed.