Romska djeca još ne idu u školu

škola

Pjetliću pjevaču ko je odgovoran za moj prevoz do škole?

Ministarstvo prosvjete je ,,u saznanju da su ove godine romska i egipćanska djeca prisustvovala svečanom dočeku zajedno sa ostalom djecom“. Međutim, u razgovoru sa roditeljima prvaka i direktorima škola redakcija RomaNeta saznala je da ova informacija nije tačna.

,,Od početka školske godine moja djeca nijedan dan nijesu išla u školu jer im ne organizuju prevoz“, priča nam jedan od roditelja čija djeca idu u OŠ „Oktoih“.

Roditelj ove djece bavi se sakupljanjem sekundarnih sirovina pa nije u mogućnosti da svakog dana vodi i vraća djecu iz škole.

Ministarstvo prosvjete u saradnji sa osnovnim školama godinama unazad organizuje prevoz do škola i nazad za djecu romske i egipćanske populacije čije su porodice raseljene u toku rata devedesetih, a žive na Vrelima ribničkim.

Međutim, roditelji za portal RomaNet kažu da u prvim danima škole taj prevoz nikad nije redovan, odnosno u vezi sa njim uvijek postoji neki ,,problem“.

 

Ministarstvo i škole prebacuju odgovornost – djeca ispaštaju

U razgovoru sa direktorima četiri podgoričke osnovne škole saznali smo da u prvoj sedmici školske godine organizovanog prevoza nije bilo, osim za OŠ ,,Vuk Karadžić“, kako tvrdi Budimir Vukićević, direktor ove škole.

,,Već imamo prevoz. OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin“ to organizuje. Za našu školu i OŠ ,,Oktoih“ već postoji raspored“, kaže za naš portal Vukićević.

Ipak, roditelj čija djeca idu u OŠ „Vuk Karadžić“, kaže da ćerka u mlađem razredu nema organizovan prevoz do škole, dok sin u osmom razredu ima. Iz OŠ „Oktoih“, za koju više roditelja tvrdi da za drugu smjenu prevoza i medijatora nema uopšte, kazali su nam da od prvog školskog dana nastavu redovno pohađaju romski učenici čiji su roditelji bili u mogućnosti da obezbijede prevoz.

“Za našu školu još uvijek nije obezbijeđen prevoz za ovu djecu, a izrada plana organizacije prevoza je u toku. Naša škola bi ove godine trebala da ima medijatora na pola norme jer nemamo dovoljan broj učenika da bi norma bila puna. Medijator iz tog razloga nema dovoljno vremena da se posveti svim učenicima koji su u našoj školi raspoređeni u pet smjena. Od resornog ministarstva čekamo odgovor da li će nam odobriti punu normu za medijatora budući da imamo veliki broj smjena”, kaže Aleksandra Prelević, zamjenica direktorice OŠ “Oktoih”.

Iz Ministarstva prosvjete kažu da je prevoz ,,nesmetano organizovan od juče, 12. seprembra, za sve škole“. Međutim, i jutros su djeca čekala prevoz kog nije bilo, a roditelji se žale jer već drugu nedjelju djeca ne mogu ići u školu.

Dok druge škole kažu da je za prevoz djece do škole odgovorna OŠ ,,Božidar Vuković Podgoričanin“, iz ove škole nam objašnjavaju da to od prošle nedjelje više nije u njihovoj nadležnosti.

,,Ove godine je donijeta odluka da se vozila rasporede po školama. Šest je škola, a četiri vozila, kako? meni je to nepoznato. Kako više naša škola nije nadležna ja sam negdje od srijede isključena iz organizacije prevoza. Nema djece koja se prevoze do naše škole. To je sad ostalo na Ministarstvu prosvjete i direktorima ovih šest škola kojima je potreban prevoz“, priča nam Jelena Popović Cvrkota, direktorica OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“.

Ministarstvo prosvjete kaže da su za organizovanje prevoza nadležne one škole u čijem su posjedu vozila. Međutim, direktorica OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ objašnjava da su vozila u vlasništvu Ministarstva prosvjete, a registrovana su na tu školu zbog čega zaključujemo da Ministarstvo prosvjete i ostale škole prebacuju odgovornost na ovu školu.

I dok se odgovornost prebacuje sa jednih na druge, djeca i dalje ne mogu redovno ići u školu.

 

Organizacija prevoza ostavlja se za zadnji dan zbog ,,mogućih izmjena i dopuna smjena i rasporeda“

Pitali smo Ministarstvo prosvjete zašto se pitanje prevoza ne reguliše prije početka školske godine kako djeca ne bi propuštala gradivo.

,,Kada se radi o organizovanju prevoza za djecu iz romske i egipćanske zajednice, kao i za ostalu djecu, onda treba uzeti u obzir organizaciju smjena u školama, broj  romske i egipćanske djece u svakoj školi u kojoj se prevoze ova djeca, kao i raspored samog prevoza“, kažu oni.

Ministarstvo prosvjete

Nepostojanje prevoza u prvim danima škole pravdaju mogućim izmjenama i dopunama smjena i rasporeda po školama.

Zoran Đukić, direktor OŠ „Savo Pejanović“ za RomaNet se požalio i na kapacitete autobusa.

„Imamo problema sa prevozom, 150 učenika se voze a jedan autobus. Po 100 ih natrpaju“, kaže Đukić.

Leposava Furtula, direktorica OŠ „21. maj“ ukazuje na nedovoljan broj medijatora (saradnika u socijalnoj inkluziji za oblast obrazovanja) koji rade sa djecom.

,,Malo je jedan medijator na 70 djece, mislim da bi to trebalo da bude tridesetak, da bi bila to neka dobra mjera. Mi imamo jednog medijatora koji ima obaveze od 06.45 do 18 sati“, priča Furtula, naglašavajući i opterećenje medijatora.

Sve ovo ukazuje na propuste Ministarstva prosvjete pri organizaciji uzevši u obzir žalbe roditelja koji nemaju mogućnost da sami vode djecu u školu, a žele.

 

Romska i egipćanska djeca (ni)jesu prisustvovala svečanom dočeku prvaka

Ministarstvo prosvjete je ,,u saznanju da su ove godine romska i egipćanska djeca prisustvovala svečanom dočeku zajedno sa ostalom djecom“. Međutim, u razgovoru sa roditeljima prvaka i direktorima osnovnih škola redakcija RomaNeta saznala je da ova informacija nije tačna.

Nepostojanje prevoza u prvim danima škole dovodi do toga da romski i egipćanski đaci propuste sve one čari polaska u školu, koje su veoma važna za djecu.

Zoja Tarlamišaj, pedagoškinja za portal RomaNet objašnjava međusobnu zavisnost početka obrazovanja sa njegovim daljim tokom.

Zoja Tarlamišaj, Foto: Privatna arhiva

,,Djeca koja vežu pozitivna iskustva sa početkom obrazovanja su postizala bolje rezultate, dok su djecu koja su se susrela sa raznim problemima već na početku obrazovanja-teškoće pratile i kasnije tokom drugih nivoa obrazovanja“, pojašnjava Tarlamišaj, pozivajući se na naučne izvore.

,,U mnogim školama se prvog dana za prvake organizuju priredbe dobrodošlice koje služe da se djeca međusobno upoznaju, ali i da zavole školu. Tog dana se djeca i slikaju sa učiteljima i učiteljicama, i upoznaju sa romskim i egipćanskim medijatorima koji su im podrška tokom obrazovanja“, kaže ona.

Tarlamišaj ističe da ,,djeca koja propuste prve dane, kad započnu da redovno pohađaju nastavu mogu da dobiju osjećaj nepripadnosti odjeljenju ili školi, kod neke djece taj osjećaj može trajati nekoliko dana, a kod nekog znatno duže“.

Zoja Tarlamišaj kaže da su romska i egipćanska djeca već svakako višestruko diskriminisana ,,jer pohađaju nastavu na nematernjem jeziku, često nisu išli ni u predškolske ustanove pa nisu pripremljeni za ,,prvi razred“, propuštaju nastavu zbog neustaljenog redosljeda prevoza ili ga uopšte nema“.

O svemu tome treba posebno voditi računa jer su učenici upravo iz tih razloga i loše organizacije već na startu u zaostatku za svojim vršnjacima.

,,Zavisno od karaktera to učenika može da podstakne da se brže uklopi u novu sredinu, ali može i da ga obeshrabri te da se učenik povuče u sebe i slabo napreduje“, zaključuje Tarlamišaj.

The content of this article is the sole responsibility of the author and NGO Phiren Amenca and does not necessarily reflect the views of the European Union or the Reporting Diversity Network 2.0.

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost autora i nevladine organizacije Phiren Amenca i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Reporting Diversity Network 2.0.

Comments are closed.