1582621370-1576683599-ministarstvo-prosvjete-0606-2019-ivana-bozovic-001-4-i-960x600-i_960x600-min

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima iz romske i egipćanske zajednice

Ministarstvo prosvjete raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija učenicima iz romske i egipćanske zajednice koji redovno pohađaju trogodišnju ili četvorogodišnju srednju školu za 2022/2023. godinu.

Cilj dodjele stipendija je povećanje upisa romske i egipćanske djece u srednje škole.

POTREBNA DOKUMENTA

Učenici koji žele da se prijave na Konkurs treba da dostave dokumenta poštom na adresu Ministarstva prosvjete: 

Ministarstvo prosvjete

Direktorat za obrazovanje manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica

Ul. Vaka Đurovića b. b. 81000 Podgorica

Poštanski faks 110

Dokumenta koja treba dostaviti:

  • prijavu (formular za prijavljivanje možete preuzeti ovdje)
  • ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom prethodnom razredu (za učenike/učenice koji prvi put upisuju srednju školu ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom IX razredu osnovne škole)
  • potvrdu da je redovan učenik/učenica (izdaje škola)
  • kopiju biometrijske lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih
  • potpisanu izjavu učenika/učenice ili roditelja/staratelja da je isti pripadnik romske ili egipćanske zajednice (u slobodnoj formi)

Pravo na stipendiju mogu ostvaruju učenici pripadnici romske i egipćanske zajednice koji pohađaju srednju školu.

USLOVI KONKURSA

Pravo da konkurišu za stipendiju imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da nijesu korisnici stipendija i kredita drugih institucija/ustanova ili stipendija koje dodjeljuju organizacije koje su direktni ili indirektni korisnici Budžeta Crne Gore; 
  • da su u tekućoj školskoj godini upisani kao redovni učenici/učenice I (prvog), II (dugog), III (trećeg) ili IV (četvrtog) razreda srednje škole (gimnazija, stručne ili mješovite škole) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju bez obzira na opštu srednju ocjenu;  
  • da iz vladanja imaju najmanje ocjenu dobar (3);
  • da u slučaju nedovoljnih ocjena pohađaju redovne dopunske časove u školi. 

ROK ZA PODNOŠENJE  DOKUMENATA

Rok za podnošenje dokumenata je od 1. septembra  do 17. oktobra  2022. godine.

Iz Ministarstva prosvjete naglašavaju da nepotpuna dokumentacija i dokumentacija koja nije dostavljena na vrijeme neće biti razmotrena.

Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Kontakt telefon Ministarstva prosvjete: 020 410 117 i 020 410 205

Comments are closed.