IMG-683ae5c1be5c54bccd2b5dae8ac4fc8a-V-min

Opština Bar organizovala Svečanu akademiju povodom Međunarodnog dana Roma

Romi čine značajan dio našeg društva, pa je namjera da predstavljanjem romske kulture i istorije i slavljenjem njihove bogate tradicije,  pokažemo da ih poštujemo i da smo svi jedno- poruka je sa Svečane akademije, koju je organizovala Opština Bar povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma.

Uz podsjećanje da je Opština Bar prepoznata kao inkluzivna lokalna samouprava, koja vodi računa o interesima i potrebama svih svojih građana, ne praveći bilo kakve razlike, u ime domaćina, pozdravnu riječ i čestitke povodom Međunarodnog dana Roma, uputio je predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević.

 

Dušan Raičević, Foto: BARinfo

„Obilježavajući ovaj dan, kao dan slavljenja romske kulture, činimo nasljeđe Bara još bogatijim, kao i zajedničku multikulturalnu tradiciju, koja krasi naš grad i državu kroz vjekove. Bar je uvijek različitosti prepoznavao kao bogatstvo i uspijevao da na najbolji način prihvati svakog čovjeka dobre volje bez obzira na bilo kakve razlike, obogaćujući i šireći svoju kulturu i pokazujući ne samo toleranciju, već i iskreno prihvatanje drugih“, poručio Raičević, koji je istakao da Opština kroz Lokalni akcioni plan i različite programe koje sprovodi u kontinuitetu, nastoji da kreira društvo jednakih šansi za sve, društvo slobode i prihvatanja, stvarajući bolje uslove za Rome u Baru i unaprjeđujući kvalitete njihovog svakodnevnog života, obrazovanja i ekonomskog položaja.

Načelnik Direkcije za inkluziju Roma i Egipćana u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih, Sokolj Beganaj prava procjenjuje da, kada govorimo o romskoj populaciji i unaprjeđenju položaja romske zajednice u Crnoj Gori, valja istaći da je Crna Gora postigla određeni napredak u svim oblastima u vezi sa njihovom integracijom u društvene procese, uključujući i napredak u obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju, zdravstvenoj, pa i socijalnoj zaštiti. Međutim, ono što takođe moramo zajednički primjetiti jeste da su ti rezultati još uvijek nedovoljni za napredak ove zajednice u društvenim procesima, te da se on sporo odvija. Na socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana, smatra Beganaj, treba ubuduće zajednički raditi.

Sokolj Beganaj, Foto: BARinfo

„Ne smijemo zaboraviti da Crna Gora, kao kandidat za ulazak u Evropsku Uniju mora unaprijediti položaj ove populacije. Ne treba da budemo eksperti, da se bavimo istraživanjem ili da budemo sociolozi, pa da zaključimo da su Romi najsiromašnija zajednica u Crnoj Gori, zajednica koja je najviše diskriminisana, najviše se suočava sa nezaposlenošću, ima teškoće prilikom uključivanja djece u procese obrazovanja, problemi su izraženi i u rješavanju pravnog statusa, stambenog pitanja, a i dalje se suočavaju sa problemom maloljetničkih brakova, prosjačenjem…“, naveo je načelnik Direkcije za inkluziju Roma i Egipćana i podvukao da poteškoće sa kojima se romska zajednica suočava, ne smiju ostati isključivo njen problem, jer su to problemi svih nas, čijim rješavanjem ćemo državu izgraditi u pravnu i demokratsku zajednicu.

Opština Bar je aktivno uključena u program ROMACTED, kroz intenzivnu aktivnost u pravcu inkluzije i osnaživanja RE zajednice. U ime projekt menadžerke ovog programa, Milice Kovačević, poruku je integralno prenijela Vasvija Tuša.

Vasvija Tuša, Foto: BARinfo

„Savjet Evrope, kroz zajednički program sa Evropskom Unijom ROMACTED, sa partnerima, nastoji da, prije svega, ojača sposobnost romskih zajednica da učestvuju u procesima donošenja odluka i obezbijedi efikasan pristup i uživanje njihovih prava. Naš cilj je da osnažene romske zajednice i pojedince, kao i lokalne samouprave, budu u stanju da sprovode dobro upravljanje kojim se efikasno ostvaruje socijalna inkulzija romske populacije“, navodi se u poruci Milice Kovačević.

Nakon intoniranja himne Crne Gore, po put je u sali Opštine Bar intonirana i Romska himna, koju je a cappella izvela mlada Jasmina Beriša. Odlomke iz zbirke poezije Ruždije Seidovića interpretirala je Angelina Sokolaj, dok je barski književnik i humanista Rajko Joličić recitovao svoju pjesmu „Mali Rom“.

Izvršni direktor NVO „Pfiren Amenca“ („Koračajte sa nama), Elvis Beriša, kojeg je moderator Svečane akademije Naser Kraja iz Sekretarijata za kulturu, sport i mlade najavio kao čestog partnera u projektima lokalne uprave, održao je prezentaciju „Romi u Crnoj Gori- istorija, kultura, tradicija“. Pojasnio je zbog čega postoje posebne strategije sa ciljem unaprjeđenja i inkluzije položaja romske zajednice.

Elvis Beriša, Foto: BARinfo

„Priča o životnim problemima sa kojima se pripadnici romske zajednice je veoma opširna i slojevita. Da bi znali ko su Romi, naše kolege, drugari u školi, trebalo bi da znamo odakle potiču. I oni imaju istoriju i kulturu i svoj jezik, koji je, nažalost sve manje u upotrebi i među samim pripadnicima romske zajednice, jer kroz obrazovni sistem nemaju mogućnost da uče i da ga tako očuvaju i razvijaju“, kazao je Beriša. On je govorio o porijeklu Roma, koji, kako je podsjetio dolaze iz Indije, odakle su prije hiljadu godina započeli iseljavanje. Vjeruje se, pojasnio je da se ono odvijalo u tri pravca- od kojih je jedan išao prema evropskom tlu, Egiptu, Grčkoj i Albaniji.

Foto: BARinfo

Međunarodni dan Roma, 8. april, slavi romsku kulturu i podizanje svijesti o problemima sa kojima se taj narod suočava. Dan Roma je službeno proglašen na Svjetskom romskom kongresu Međunarodne romske unije, održanom 1990. godine u mjestu Serock u Poljskoj. Tada je donešena odluka o romskoj himni- za koju je odabrana pjesma „Đelem, đelem“, kao i o zastavi, koja je od tog dana plavo-zelena dvobojnica s crvenim točkom u sredini, simbolom napretka i pokreta, ali i migracije Roma tokom istorije.

Preuzeto sa BARinfo .

Comments are closed.