Romi u Beranama nedovoljno uključeni u procese odlučivanja

NVO ,,Koračajte sa nama – Phiren Amenca” u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija, organizovala je 06. aprila u Beranama tribinu na temu ,, Aktivizmom protiv diskriminacije”, sa posebnim osvrtom na učešće romske zajednice na lokalnom nivou.

Na početku tribine izvršni direktor ,,Koračajte sa nama – Phiren Amenca” Elvis Beriša, objasnio je značaj 8. Aprila, Međunarodnog dana Roma, za romsku populaciju. Beriša je podsjetio da je na Prvom svjetskom kongresu Roma predloženo obilježavanje dana Roma, što je i započelo od Četvrtog kongresa 1990. godine.

,,Na ovaj dan javnosti se ukazuje na ostvarene rezultate u poboljšanju položaja romske zajednice, ali je i prilika da se istakne na čemu još treba da se radi”, kazao je Beriša.

 

Foto: RomaNet

Aziz Alija iz naselja Talum, kazao je za RomaNet, da romska zajednica u Beranama nije uključena u proces planiranja i donošenja odluka koje se tiču njih.

,,Zato mi danas imamo problem da nemamo mogućnost nigdje da ukopavamo naše umrle. Mi kada umiremo, ne možemo dostojanstveno da se sahranjujemo. Niko nas nije pitao kada se odlučivalo gdje će se Romi ukopavati”, rekao je on.

Zbog problema oko Muslimanskog groblja u Beranama, kojem Romi iz tog grada, kako tvrde, nemaju pristup iako su pripadnici islamske vjeroispovjesti, važno učešće u tribini uzeli su predsjednik Medžlisa Islamske zajednice u Beranama Rifat Ličina i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Beranama, Rahim ef. Muratović.

Predstavnici islamske zajednice kazali su da su svjesni problema i da rade na iznalaženju rješenja kojim će biti zadovoljni i Romi, ali i Bošnjaci u Beranama.

Foto: RomaNet

Comments are closed.