MLADI AKTIVISTI IZ NIKŠIĆA

5

Održan forum teatar i sajam romske kulture

Kroz forum teatar mladi su izveli dvije tačke tokom koje su predstavili diskriminaciju od strane službenika policije koji imaju predrasude o romskoj zajednici i ugovorene brakove.

Juče je u Nikšiću održan forum teatar i sajam romske kulture u sali KUD ,,Zahumlje”. Mladi glumci bili su aktivisti iz romske i egipćanske zajednice iz Nikšića.

Forum teatar i sajam romske kulture su dio aktivnosti u okviru projekta ”Mladi predstavljaju sebe i svoju kulturu – MI SMO TU!”, koji u partnerstvu sprovode organizacije ”Centar za afirmaciju romske i egipćanske  populacije” (CAREP) kao i ”Romska evropska alternativa (REA)”, kazao je Nardi Ahmetović, izvršni koordinator NVO CAREP.

Ovo kulturno veče realizovano je sa ciljem da se ukaže na značaj romske kulture i probleme sa kojima se ova zajednica suočava svakodnevno.

Rani ugovoreni brakovi (Foto: Violeta Hajrizaj)

Rani ugovoreni brakovi (Foto: Violeta Hajrizaj)

Kroz forum teatar mladi su izveli dvije tačke tokom koje su predstavili diskriminaciju od strane službenika policije koji imaju predrasude o romskoj zajednici i ugovorene brakove.

Diskriminacija (Foto: Violeta Hajrizaj)

Diskriminacija (Foto: Violeta Hajrizaj)

Publika je imala mogućnost da sa glumcima i organizatorima diskutuje o ovim problemima i daju rješenja.

Na kraju forum teatra organizatori su na sceni pozvali prisutne obrazovane aktiviste u zajednici koji su se predstavili i ohrabrili zajednicu da se bore za svoja prava i čuvaju kulturu. 

 

Sajam-posuđe (Foto: Violeta Hajrizaj)

Sajam-posuđe (Foto: Violeta Hajrizaj)

Sajam-romska tradicionalna nošnja (Foto: Violeta Hajrizaj)

Sajam-romska tradicionalna nošnja (Foto: Violeta Hajrizaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ovim smo htjeli da prikažemo publici da je moguće da se obrazujemo i da budemo pozitivni primjeri. Imamo pozitivne primjere i njih je sve više”, kazao je za portal RomaNet predstavnik NVO REA, David Šalja i dodao da su prisutni imali prilike da na kraju teatra posjete i sajam romske kulture na kojem se moglo vidjeti tradicionalna nošnja i posuđe koje su romska zajednica koristili. 

Cilj projekta ”Mladi predstavljaju sebe i svoju kulturu – MI SMO TU!” je uspostavljanje kontinuirane i sistemske saradnje sa lokalnim obrazovnim i kulturnim institucijama, prevashodno u cilju boljeg povezivanja između romske i većinske zajednice. Projekat je finansiran od strane NVO ,,Mladi Romi“ kao nacionalni partner u saradnji sa vodećim partnerom Roma Active Albania u okviru regionalnog projekta ,,Zajednička inicijativa za jačanje romkog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj“, koji finansira Evropska unija i Ministarstvo javne uprave.

 

Comments are closed.