GDJE SVE TREBA PRIJAVITI NOVOROĐENO DIJETE

3-min

Radost, sreća i obaveze

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zavod za zapošljavanje, Centar za socijalni rad, Centar za rad, mlade i socijalno staranje i Fonda zdravstva su institucije i centri koje roditelji treba da obiđu kako bi prijavili novorođenče

Obaveze roditelja su da novorođeno dijete bude upisano u matičnu knjigu rođenih, dobije svoj matični broj i zdravstvenu knjižicu. Još malo truda je potrebno da se stekne pravo na  novčanu nadoknadu i poklon paket od Glavnog grada.

Da krenemo redom.

Nakon što se djete rodi u porodilištu Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), ta zdravstvena ustanova je u obavezi da u roku od tri do pet dana pošalje obavještenje Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) o rođenju djeteta. Pri izlasku iz porodilišta dijete dobija otpusnu listu sa kojom roditelji posjećuju MUP i upisuju dijete. Roditelji su u obavezi da sa sobom ponesu i svoja lična dokumenta. Na šalteru službe za vođenje matične evidencije rođenih, prijavljuje se rođenje djeteta, daje ime i prezime i upisuje  u registar rođenih. Ukoliko se ispunjavaju zakonske uslove, to dijete se upisuje i u registar crnogorskih državljana i prebivališta. Dijete rođeno u Crnoj Gori biće upisano u registar crnogorskih državljana samo ukoliko je bar jedan od roditelja crnogorski državljanin.

Ukoliko roditelji žive u bračnoj zajednici, upis djetata može regulisati jedan roditelj uz prateći dokument, odnosno, izvod iz matične knjige vjenčanih. Međutim, ako je dijete rođeno u vanbračnoj zajednici, oba roditelja su u obavezi da dođu na šalter  MUP-a i upišu djete u registar rođenih, nakon čega majka daje izjavu o tome ko je otac djeteta, a otac priznaje očinstvo.

Službenica MUP-a izdaje 5 jednokratnih original izvoda iz matičnog registra rođenih koje služe za vađenje/regulisanje ostalih dokumenata. Upis u matični registar rođenih je besplatan.

,,Ukoliko je dijete rođeno u porodilištu ili drugoj zdravstvenoj ustanovi a majka djeteta nema lična identifikaciona dokumenta (ličnu kartu ili pasoš) MUP će postupak upisa u registar rođenih sprovesti u komunikaciji sa opštinskim centrom za socijalni rad i drugim nadležnim organima“, kazali su iz UNHCR-a i pojasnili da u tom slučaju roditelj treba da upozna MUP sa podacima o licima koja mogu da posvjedoče da se porođaj desio, odnosno koja mogu da posvjedoče identitet majke.

Nova praksa u upisu u registar rođenih djece čije majke nemaju identitetska dokumenta, odnosno čije majke su napustile dijete, iz UNHCR-a kazali su da za sada daje očekivane rezultate u svim opštinama u kojima su procedure pokrenute.

Ministarsvo unutrašnjih poslova (foto: Enis Eminović)

Ministarsvo unutrašnjih poslova (foto: Enis Eminović)

Trudnice koje nemaju regulisan status u Crnoj Gori zbog neposjedovanja odgovarajuće dokumentacije su ustvari zatečena lica u Crnoj Gori i ista imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, kao i u svakoj drugoj državi kako u okruženju, tako i u zemljama Evropske unije.

Cjenovnikom zdravstvenih usluga akutnog bolničkog liječenja, prikazane su cijene porođaja na koju se posebno dodaju troškovi za novorođenče. Ove cijene odnose se na osigurana lica Fonda i po njima zdravstvene ustanove ispostavljaju fakturu Fondu.

Cjenovnikom zdravstvenih usluga akutnog bolničkog liječenja, prikazane su cijene porođaja na koju se posebno dodaju troškovi za novorođenče. Ove cijene odnose se na osigurana lica Fonda i po njima zdravstvene ustanove ispostavljaju fakturu Fondu.

,,Za djecu-bebe koje su rođene van zdravstvene ustanove, eventualno kod kuće, obaveza porodice je da obavijesti najbližu zdravstvenu ustanovu da je bio porođaj kod kuće, kako bi patronažna služba obišla porodilju i bebu i napravila medicinski izvještaj o rođenju djeteta. Zdravstvena ustanova iz koje je patronažna služba, obavještava Ministarstvo unutrašnjih poslova o rođenju. Ukoliko porodica ne obavijesti zdravstvenu ustanovu o rođenju djeteta, porodica je dužna da dijete prijavi Ministarstvu unutrašnjih poslova“, objasnili su iz Ministarstva zdravlja.

Neprijavljivanje djetetovog rođenja i davanje lažnih podataka u vezi sa rođenjem dijeteta je kažnjivo po zakonu.

Sledeći korak koji slijedi je javljanje Zavodu za zapošljavanje (ZZZ). Da bi se ostvarilo pravo na novčanu nadoknadu potrebno je da se određeno lice prethodno uredno javljalo  na svaki zakazani termin, i da nije izbrisano sa evidencije Zavoda.

Savjetodavcu u ZZZ potrebno je da majka djeteta dostavi svoju radnu knjižicu kao i kopiju lične karte i djetetov izvod iz matične knjige rođenih (može kopija), nakon čega dobija uvjerenje da se majka nalazila na evidenciji kao nezaposleno lice. Od tog dana, majka djeteta se narednih dvanaest mjeseci oslobođa daljeg javljanja ovom Zavodu.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore (Foto: Enis Eminović)

Zavod za zapošljavanje Crne Gore (Foto: Enis Eminović)

Na osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, za svako novorođene djete u Crnoj Gori roditelji imaju pravo na jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 112 eura. Roditelji koji su u radom odnosu ostvaruju ovo pravo, dok roditelji koji nisu u radnom odnosu ostvaruju pravo na dodatnu novčanu nadoknadu u iznosu od 82 eura mjesečno u peridou od 12 mjeseci, odnosno dok djete ne napuni godinu dana.

Da bi se pokrenuo postupak ostvarivanja novčane nadoknade potrebno je da se Centru za socijalni rad u odjeljenju za novorođenčad preda uvjerenje koje je izdalo ZZZ, kopiju lične karte oba roditelja i djetetov izvod iz matične knjige rođenih (može kopija).

Službenici Centra će roditelje obavijestiti o tome kada i gdje se može preuzeti novac. Najčešće novac bude uplaćen u pošti, a isplate počinju mjesec dana nakon što se prijavi pravo na novčanu nadoknadu.

Centar za socijalni rad nalazi se na Bulevaru Mitra Bakića, preko puta benzinske Petrol pumpe.

Centar za socijalni rad – odjeljenje za novorođenčad (Foto: Enis Eminović)

Centar za socijalni rad – odjeljenje za novorođenčad (Foto: Enis Eminović)

Benzinska pumpa ,,PETROL” (Foto: Enis Eminović)

Benzinska pumpa ,,PETROL” (Foto: Enis Eminović)

Službenicima Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje takođe je potrebno dostaviti djetetov izvod iz matične knjige rođenih, uz kopiju lične karte jednog od roditelja. Nakon toga, dobija se čestitka od Glavnog grada i obavještenje o poklon paketu za novorođeno dijete.

Glavni Grad Podgorica uz čestitku Gradonačelnika obezbijeđuje poklon paket, koji se može podići u butiku “KIDSLAND”, svakog radnog dana od 9h do 16h.

Paket sadrži: tri pakovanja pelene od 5 do 9 kg; bebi šampon 200ml; bebi kupka 350ml; štapici za uši pakovanje od 200 komada; flašica za bebe 125ml; dva pakovanja Pavloderm krema za bebe od 300g; vlažne maramice za bebe od 72 komada u pakovanju; peškir za bebe sa kapuljačom 100% pamuk (boja: roza za djevojčice, plava za dječake); dvije varalice (cucla); glodalica za bebe; kašika za hranjenje beba; dvije flašice za bebe 240ml; flašica za bebe 250ml.

Prilikom podizanja paketa potrebno je butiku “KIDSLAND” predati obavještenje koje daje Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje i pokazati ličnu kartu i čestitku.

Sekretarijata za rad, mlade i scijalno staranje (Foto: Enis Eminović)

Sekretarijata za rad, mlade i scijalno staranje (Foto: Enis Eminović)

Prva posjeta savjetovalištu Doma zdravlja predviđena je 15 dana nakon rođenja djeteta. Zato odmah nakon što se dijete prijavi u MUP, treba krenutu u nabavku i ovjeru zdravstvene knjižice za novorođenče.

Dijete stiče status osiguranog lica Fonda za zdravstveno osiguranje preko jednog od roditelja, kao člana porodice. Zdravstvena knjižica se kupuje u knjižari, a njena cijena se kreće od 1,20 do 1,70 eura. Uz to, u filijalu Fonda zdravstva potrebno je dostaviti i izvod iz matičnog registra rođenih koji je prethodno izdalo MUP. Dan kasnije, od 13 časova u filijalu Fonda podiže se ispunjena i ovjerena zdravstvena knjižica. Kada se preuzme knjižica, sledeće je da se u nekom, najčešće najbližem, Domu zdravlja izabere pedijatar za novorođeno dijete.

Za sve ove obaveze, u zavisnosti od efikasnosti roditelja, potrebno je izdvojiti samo jedan dan i novac za kupovinu zdravstvene knjižice.

Fond zdravstva (Foto: Enis Eminović)

Fond zdravstva (Foto: Enis Eminović)

Comments are closed.