JAVNI POZIV

feffe

Obuka za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma u oblasti obrazovanja

Pripadnici romske i egipćanske populacije posebno se ohrabruju da se prijave na ovaj poziv

Na sajtu Gimnazije ,,Slobodan Škerović” danas je objavljen javni poziv za obuku u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja. Pravo na poziv imaju građani koji žive na području Podgorice, Nikšić, Berane, Herceg Novi, Bar, Ulcinj, Kotor i Tivat.

Posebno se ohrabruju pripadnici romske i egipćanske populacije da se prijave na ovaj poziv.

Kandidati koji se budu prijavili  potrebno je da imaju najmanje treći stepen stručne spreme, odličnu vještinu komunikacije, proaktivnost, odgovornost i sposobnost za timski rad, sposobnost za rad sa ugroženim grupama stanovništva, kompjuterske vještine (Microsoft Office programi), znanje jezika u službenoj upotrebi i jezika zajednice sa kojom se radi odnosno romski i albanski jezik.

Prijavu za obuku i CV potrebno je poslati najkasnije do 23. oktobra 2019. godine na e-mail adresu kursevi@gim-pg.edu.me.

Gimnazija je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete prošle godine u avgustu I septembru mjesecuorganizovala dvije obuke za saradnike u oblasti obrazovanja.

Podsjećamo da je portal RomaNet nedavno pisao o objavljenim konkursima od strane osnovnih škola za zapošljavaje saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja.

 

 

Comments are closed.