U SUSRET IZBORIMA

moj glas -min

Na izbornim listama nema Roma

Samim tim što Romi i Egipćani nemaju svog predstavnika u parlamentu (a nakon predstojećih izbora takođe ih neće biti) njihovi socijalni, identitetski i svi drugi problemi ostaju daleko od očiju javnosti i bez odgovora.

Portal RomaNet obratio se političkim partijama i koalicijama koje na izborima ne nastupaju kao manjinske/nacionalne liste (nabrajamo ih prema redosljedu sa glasačkog listića): SDSDP, platformi Crno na bijelo (Građanski pokret URA, Stranka pravde i pomirenja, Grupa birača CIVIS), DPS-u, koaliciji Za budućnost Crne Gore (DF, SNP, Prava CG, Ujedinjena Crna Gora, Radnička partija…), koaliciji Mir je naša nacija (Demokratska Crna Gora, DEMOS…), molbom da nam objasne, ukoliko nakon izbora budu dio vlasti, koje će aktivnosti i mjere preduzeti i zagovarati u naredne četiri godine kada je romska i egipćanska zajednica u pitanju.

Na naša pitanja, i pored ponovljenih molbi i produženja postavljenog roka, odgovori su stigli samo iz koalicija Crno na bijeloMir je naša nacija.

Na izbornin listama za parlamentarne izbore 2020. godine nema nijednog pripadnika romske i egipćanske populacije. Kako navode iz koalicije Crno na bijelo, činjenica da nema predstavnika iz RE zajednice “ogolila je tužnu realnost crnogorskog društva – ono je sve, osim ravnopravno”. 

Samim tim što Romi i Egipćani nemaju svog predstavnika u parlamentu (a nakon predstojećih izbora takođe ih neće biti) iz koalicije Crno na bijelo kažu da, njihovi socijalni, identitetski i svi drugi problemi ostaju daleko od očiju javnosti i bez odgovora. Oni smatraju da se na aktivnijem političkom angažmanu RE zajednice mora raditi. 

“Iako mi u svojim redovima imamo pripadnike iz romske populacije, od kojih su se neki nalazili na pojedinim listama za lokalne izbore, svjesni smo da to nije dovoljno. To je iscrpan proces koji traje, ali je vrijeme da kao društvo počnemo da sazrijevamo i da damo šansu svima, a mi smo na to spremni”. 

Iz koalicije Mir je naša nacija, kažu da oni ne vode evidenciju o tome ko je kakve nacije i vjere.

“Koalicija Mir je naša nacija nema podatke o tome koliko na listi ima pripadnika bilo koje vjere ili nacije, jer mi ne prebrojavamo krvna zrnca već nas isključivo interesuje kakav je neko čovjek i koliko je spreman da radi u interesu građana”.

Na pitanje našeg portala, šta planiraju da u narednih četiri godine urade za romsku zajednicu, iz koalicije Mir je naša nacija kažu da će podržati romske NVO u borbi protiv ugovorenih brakova i prosjaćenja te zapošljavanju Roma i Egipćana.  “Planiramo da podržimo inicijativu Fane Delije u borbi protiv ugovorenih brakova te da podržimo nevladine organizacije u borbi protiv prosjačenja. Takođe, ukoliko budemo vlast, kreiraćemo programe za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma. Osim toga, stvaraćemo pretpostavke za stambeno obezbjeđivanje Roma koji nemaju riješeno to pitanje”.

Romska zajednica bi, navode iz koalicije Crno na bijelo, osim deklarativno, trebalo da bude istinski ravnopravna sa svim ostalim zajednicama koje čine crnogorsko društvo. 

“Svjedočimo realnosti koja pokazuje da su Romi i Egipćani daleko od ravnopravnosti. To će ostati tako, sve dok se ne uspostavi pravna država, koja će biti u mogućnosti da se izbori sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Instistiraćemo na ustavnosti, zakonitosti, pravnoj sigurnosti i neselektivnoj pravdi kao ključnim stubovima pravne države”. 

Druga važna promjena, prema mišljenju predstavnika te koalicije, koja se posebno tiče romske populacije je reforma obrazovnog sistema. 

“Iako osnovno obrazovanje zakon garantuje za sve, činjenica je da ono nije svima dostupno. Prevashodno treba na tome raditi, jer bi u Crnoj Gori građani trebalo da budu najveći resurs, kao i njihovo znanje. Pored toga, i za Rome, kao i za ostale građane, važe podjednako planovi koji se tiču reforme ekonomskog i zdravstvenog sistema i zaštite životne sredine i održivog razvoja koje bi bile po mjeri građana. Samo Crna Gora svih nas može biti uspješna Crna Gora”. 

Na pitanje o načinima na koji treba najurgentnije pomoći RE zajednicu u uslovima epidemije korona virusa, iz koalicije Crno na bijelo kažu: 

“U ovakvoj zdravstvenoj krizi koja je zaustavila rad mnogih djelatnosti, država bi najurgoženijim kategorijama društva trebalo da obezbijedi i socijalnu pomoć koja je dostojna čovjeka. Pored toga, moramo omogućiti djeci iz romske populacije da nesmetano prate nastavu, posebno ako dođe do toga da se nastava neko vrijeme održava onlajn. 

I prije krize izazvane pandemijom korona virusa svjedočili smo i slučaju da medicinski radnici nisu htjeli da pruže pomoć i njegu članu romske populacije. Vjerujemo da to nije usamljen slučaj, budući da se diskriminacija prema Romima ogleda na svim nivoima, pa tako i na zdravstvenom. U vremenu kada su zdravlje i životi stavljeni na kocku, moramo osigurati svakome dostupnost da se liječi. 

Institucije sistema su te koje su morale priteći u pomoć Romima, međutim njihova reakcija je bila neblagovremena i nedovoljna što je očigledno izazvalo brojne posledice. Smatramo da je pitanja potrebno rješavati na duge staze, pa tako Romima treba otvoriti mogućnost stalnog zaposlenja i samozaposlenja, kako bi mogli imati sigurne prihode.”

Ostali nam nijesu odgovorili na pismeno postavljena pitanja. Makar toliko ih naš portal ili pripadnici naše zajednice ne zanimaju kao potencijalna ciljna grupa za prikupljanje glasova. 

ŠTA SMO PITALI

Učesnicima izbora postavli smo sledeća pitanja:

Da li na izbornim listama imaju pripadnika RE zajednice?

Šta planiraju da u narednih četiri godine urade za romsku zajednicu?

U kojim aspektima Romima treba najurgentnija pomoć, pogotovo u aktuelnim uslovima epidemije korona virusa i kako bi se ta pomioć realizovala?

RomaNet ne odustaje: Danas sve učesnike izbora koji ne predstavljaju manjinske narode i zajednice pitamo: Da li Romi treba da imaju  svoje predstavnike u parlamentu?

Da li romske partije treba da dobiju iste uslove kao i ostale manjinske partije?

Smatraju li da nekome ne bi odgovaralo da Romi i Egipćani imaju priliku da glasaju za svoju nacionalnu partiju pod uslovima koji njoj omogućava ulazak u parlamentu?

Comments are closed.