HELP PODRŽAO ROMSKE I EGIPĆANSKE ORGANIZACIJE

143-roll-up-foto-4-990x1244-min

NVO u akciji za poboljšanje života Roma i Egipćana

Dijana Anđelić iz Help-a kazala je da očekuje da će podržane nevladine organizacije ubuduće moći samostalno da realizuju  važne projekte od suštinskog značaja za socijalnu, ekonomsku i kulturnu inkluziju romske i egipćanske populacije, koja je jedna od najranjivijih u Crnoj Gori i region.

Početkom avgusta ove godine njemačka organizacija Help je potpisala ugovore sa tri romsko-egipćanske (RE) nevladine organizacije u okviru projekta „Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori” koji je finansiran od strane Evropske unije (EU).

“Za šemu malih grantova u okviru projekta „Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori” , koji finansira Evropska unija (EU), a Help realizuje u partnerstvu sa romskom organizacijom mladih “Koračajte sa nama- Phiren Amenca”prijavilo se devet RE NVO sa različitim projektima za osnaživanje polažaja i prava RE populacije u crnogorskom društvu”, kazala je koordinatorka projekta Dijana Anđelić.

NVO Udruženje Egipćana iz Tivta potpisala je ugovor za realizaciju projekta “Zajedno za rodnu ravnopravnost i bolji položaj Egipćanki u Tivtu”: “Specifični cilj ovog projekta jeste poboljšanje nivoa razumijevanja prava žena kod egipćanske populacije u opštini Tivat, dok je opšti cilj unepređenje položaja žena egipćanske populacije”, kazao je za portal RomaNet predsjednik te NVO, Džafer Brahimi.

Džafer Brahimi, predsjednik NVO "Udruženje Egipćana iz Tivta" (Fotografija: Internet)

Džafer Brahimi, predsjednik NVO “Udruženje Egipćana iz Tivta” (Fotografija: Internet)

Glavne aktivnosti koje su obuhvaćene projektom je sprovođenje istraživanja o stavovima Egipćanki. Osim istraživanja projektom će biti organizovane radionice  o rodnim i tradicionalnim ulogama,  predrasudama i stereotipima za djevojčice uzrasta od 11 do 15 godina (15 osoba) i starosti od 18 do 35 godina (15 osoba) sa teritorije opštine Tivat. ,,Organizujemo i radionice za dječake uzrasta od 11 do 15 godina na temu rodno zasnovano nasilje, zatim radionice za žene starosti od 18 do 35 godina o rodnim i tradicionalnim ulogama, predrasudama, stereotipima i radionice za žene Egipćanke starosti od 18 do 35 godina na temu rodno zasnovano nasilje i izrada brošure o pravima žena i nasilju zasnovanom na rodnim ulogama“, rekao je Brahimi.

Centar za afirmaciju RE populacije – CAREP iz Nikšića, potpisala je ugovor za realizaciju projekta pod nazivom “Omladinski RE klub – govorimo slobodno o svojim pravima”.

Nardi Ahmetović, izvršni direktor "CAREP-a" (Fotografija: Internet)

Nardi Ahmetović, izvršni direktor “CAREP-a” (Fotografija: Internet)

“Cilj ovog projekta je osnaživanje kapaciteta i vještina kod mladih od 15 do 18 godina koji dolaze iz romske i egipćanske populacije kroz specifičnu obuku i primjenom metode “Ljudska biblioteka za otvoren pristup dijalogu sa drugima”, kazao je RomeNet portalu izvršni direktor CAREP-a, Nardi Ahmetović. On je rekao da će projekat doprinjeti promociji i zaštiti ličnih prava mladih iz romske i egipćanske zajednice najavivši da će to rezultat projekta biti formalno okupljanje mladih u Omladinskom RE klubu u kojem će nastaviti aktivnosti.

“Aktivnosti koje smo projektom predvidjeli su uspostavljanje saradnje sa srednjim stručnim školama u Nikšiću radi uključivanja mladih iz većinske populacije, ali i organizovanje Ljudske biblioteke. U ovom slučaju to su direktori i predstavnici PP službe, Prve srednje škole i Ekonomsko ugostiteljske škole u Nikšiću. Aktivnosti sun am usmjerene i na uspostavljanje saradnje sa predstavnicima lokalne samouprave, i izradi Akcionog plana za Omladinski RE klub”, objasnio je Ahmetović.

U Bijelom Polju nevladina organizacija Romski pokret sprovodiće projekat pod nazivom “Kulturna integracija Romkinja i Roma u opštini Bijelo Polje”.

Rozana Božović, "Romski pokret" (Fotografija: Internet)

Rozana Božović, “Romski pokret” (Fotografija: Internet)

“Opšti cilj projekta je doprinos izgradnji i jačanju romske kulture i romskog identiteta u Crnoj Gori, a specifični cilj je poboljšana promocija i prezentacija kulture i tradicije Roma u Bijelom Polju“, kazala nam je Rozana Božović iz “Romskog pokreta” dodajući da kultura i identitet svake društvene zajednice zahtjeva posebnu brigu kako bi se uspostavila, očuvala i generacijski prenosila.

Problem romskog identiteta i različitost kulture je opterećen značajnim deficitima u ovom pogledu, a NVO Romski pokret će kroz ovaj projekat raditi na jačanju identiteta Roma u Bjelom Polju.

„Formiraćemo Romski kulturni centar, koji će imati interni pravilnik i procedure. Takođe, izradićemo Program rada Romskog kluba kulture, i organizovati sastanke sa Romima u cilju predstavljana Programa rada Romskog kulturnog centra (RoCK). Projekat će nam pomoći i da obezbjedimo opremu za potrebe rada RoCK-a, potpisaćemo i Momorandum o saradnji Romskog kluba kulture i Opštine Bijelo Polje (opštinskih ustanova kulture čiji je osnivač Opština)“, poručili su iz Romskog pokreta.

Završna aktivnost projekta kao rezultat rada biće organizovanje izložbe o romskoj tradiciji i kulturi i realizacija promocije književnog stvaralaštva Roma u Crnoj Gori.

Dijana Anđelić iz Help-a kazala je da očekuje da će podržane nevladine organizacije ubuduće moći samostalno da realizuju  važne projekte od suštinskog značaja za socijalnu, ekonomsku i kulturnu inkluziju romske i egipćanske populacije, koja je jedna od najranjivijih u Crnoj Gori i region.

 

 

Comments are closed.