PREMIJERA FILMA ,,IZ LAVIRINTA – PET PRIČA“

Iz lavirinta naslovna tekst-min

Kroz znanje i vještine konkurentniji na medijskom tržištu

Danas je u konferencijskoj sali hotela Centreville premijerno prikazan dokumentarni film ,,Iz lavirinta – pet priča“ koji predstavlja rezultat rada na projektu ,,Osnaživanje RE zajednice za pristup tržištu“ koji su realizovali Centar za istraživačko novinarstvo (CINCG), Monitorov centar za medije i demokratiju – MCMD, Daily Press i Televizija Vijesti, uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Crne Gore.

Sa premijere filma; FOTO: RomaNet

Iz ovog projekta je, kako je kazano na otvaranju konferencije, izašlo spremno za tržište pet mladih pripadnika romske populacije koji su kroz pređenu obuku dobili šansu zapošljenja u medijskoj industriji. Autorski rad na filmu potpisuje Elvis Beriša, izvršni direktor NVO Phiren Amenca – Koračajte sa nama.

Projekat ,,Osnaživanje RE zajednice za pristup tržištu“, ima za cilj povećanje mogućnosti (samo)zapošljavanja RE populacije, kako bi se povećala njihova socijalna uključenost kao i pristup tržištu rada i poboljšanje novinarskih vještina, kako bi ih osnažili u procesu pronalaska posla u medijskom društvu, kroz podizanje svijesti u javnosti i povećanje osjetljivosti društva u borbi protiv diskriminacije RE populacije.

Milka Tadić Mijović i Slavoljub Šćekić na finalnoj konferenciji projekta; FOTO: RomaNet

,,Zajedno možemo jako puno samo kada izađemo iz svojih okvira i zajednica i kada se miješamo. To ne važi samo za vašu, nego za sve druge zajednice. Tada jedino možemo da dostignemo neke velike stvari.  Dakle, kada svi dajemo nekakav doprinos cjelokupnom društvu“, poručila je prisutnima izvršna direktorka CIN-a, Milka Tadić Mijović.

,,U nazivu ovog projekta je  riječ osnaživanje i ljudi iz prethodnog projekta, kao i ovi  sada mogu reći da su osnaženi, da su postali više samosvjesni. Naravno, stekli su nova znanja i vještine, ali stekli su i ono što se zove samopovjerenje i samosvijest o tome da mogu više da urade i da mjera uspjeha nije samo upoređivanje sa drugim, već svijest o tome gdje smo bili i gdje smo stigli, kazao je Slavoljub Šćekić, urednik Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore.

Šćekić, koji je sa polaznicima projekta radio na obuci pisanja tekstova, poručio je da je najveći uspjeh projekta to što su ovi mladi ljudi uspjeli da budu glas onih koji ne mogu doći do izražaja.

Predaja sertifikata o završenom projektu: Elvis Januzi i Milka Tadić Mijović; FOTO: RomaNet

,,Ovo je drugi projekat u kojem učestvujem sa divnim mladim ljudima i mogu reći da je ovo dvosmjerna ulica, jer nisam ja vama dao neko znanje, nego ste i vi mene obogatili vašim ličnostima, saznanjima, onim što smo zajedno odradili i kroz šta smo prošli.“

Njegova poruka polaznicima projekta je da rade na sebi jer imaju još mogućnosti i nisu iskoristili sve svoje potencijale te da su im vrata CIN-a uvijek otvorena.

Film je obuhvatio životne priče pet polaznika projekta koji predstavljaju pozitivan primjer kako se mladi Romi mogu izboriti za svoje snove, te na prisutne ostavio veoma lijepe utiske i nekoliko ključnih poruka kao što su značaj podrške u porodici i lokalnoj zajednici i značaj medija kao kreatora javnog mnjenja. Takođe, film opisuje i odnos prema tradiciji i običajnom pravu koje često stoji na put sreći, ali i osnovnim ljudskim pravima pojedinaca iz romske i egipćanske zajednice.

Polaznici projekta sa sertifikatima; FOTO: RomaNet

                                                      Polaznici projekta sa sertifikatima; FOTO: RomaNet                            

Elvis Beriša, autor filma ,,Iz lavirinta, pet priča“, i kao neko ko je prolazio kroz slične programe, poručio je da ovi mladi ljudi možda još nisu svjesni postignuća i napretka koji su ostvarili.

,,Svi mi živimo sa tim malim pomacima svakodnevno i ne obraćamo mnogo pažnje na to. Ali kada sjednemo i sumiramo stvari i sve ono kroz šta smo sve prošli, šta doživljavamo i šta tek planiramo, onda tek postajemo svjesni napretka koji smo napravili“, konstatovao je Beriša.

O iskustvu na projektu govorili su i Nardi Ahmetović, Mirsad Žabeli i Elvis Januzi. Oni su istakli da je projekat zadovoljio sva njihova očekivanja, pa čak i ona najveća.

,,U početku saradnje sa televizijom Vijesti na poziciji kamermana sam mislio ću biti makar u nekom obliku diskriminisan, ali to se nije desilo. Svi su me lijepo dočekivali i na svaki mogući način pomagali pri mom učenju“, izjavio je Elvis Januzi jedan od aktera u filmu.

Kako kaže, imao je priliku da uči mnogo o novinarstvu i poziciji kamermana, a kada je počeo nije ništa znao o tome.

,,Sada lagano mogu da snimim cijelu emisiju“, kazao je Januzi.

Mirsad Žabelji koji je završio obuku za grafičkog dizajnera, priznao je da je u prvi mah sumnjao i u sebe i u projekat.

,,U početku sam mislio da neću to moći, ali kada smo počeli, iamo sam veoma dobrog profesora, gospodina Dragana Lučića – Luja, koji mi je izuzetno pomogao i omogućio mi da neke stvari naučim vrlo brzo“, kazao je Žabelji.

,,Kada vidim gdje sam prije bio i gdje sam sada, mogu da kažem da sam zaista mnogo naučio i razmišljam u budućnosti da se bavim ovim zanatom“, kazao je on.

Želi da doprinese boljem izvještavanju o Romima; Nardi Ahmetović; FOTO: RomaNet

                                                                  Želi da doprinese boljem izvještavanju o Romima; Nardi Ahmetović; FOTO: RomaNet

Kao neko ko vidi sebe u medijima, Nardi Ahmetović je istakao da je poziv za ovaj projekat vidio kao obavezan i važan poziv, pogotovo za svoju ulogu u medijskoj industriji.

,,Smatram da mediji u temama koje se tiču života manjina i njihovih izazova na putu integracije, ne izvještavaju adekvatno. Često je vidljiva negativna slika u vezi sa našom zajednicom, pa često može doći do negativnih efekata“, objašnjava Ahmetović i dodaje da su mediji ti koji kreiraju sliku o društvenom životu.

Programe poput ovog, Ahmetović vidi kao šansu da se stvori dobar kadar mladih pripadnika romske i egipćanske populacije u medijima. „Mi još nismo dostigli profesionalni nivo, ali jesmo dovoljno sposobni da podstaknemo kritiku i razmišljamo kritičnije kada se izvještava o Romima“.

Kao i u filmu, tako i u razgovoru za RomaNet, naši sagovornici ističu značaj podrške u porodici i užoj zajednici.

,,Od roditelja sam imao veliku podršku i najviše od njih. Što se tiče ostatka porodice i prijatelja, nisam naišao na toliko razumijevanje i podršku“, kazao je Elvis Januzi.

Zajednička fotografija na kraju ceremonije; FOTO: RomaNet

Za film u kojem je i sam akter, Januzi kaže da je veoma emotivan i vjeruje da je to zato što može da vidi razliku u svom znanju i šansama sada i prije programa koji je pohađao.

 

O projektu

Mogućnost učešća na ovom projektu  imali su mladi  nezaposleni pripadnici romske i egipćanske populacije sa teritorije Crne Gore, sa završenom najmanje osnovnom školom, a koji se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

U petomjesečnoj obuci oni su dobili potrebna znanja medijske industrije i danas su obučeni za mjesta novinara, kamermana, grafičkog dizajenera.

Obuka se odvijala u dvije faze. Prvu fazu su činili treninzi od dva mjeseca za svih 25 polaznika, za šta je predviđena određena naknada. U drugoj fazi,  pet polaznika je sklopilo ugovor o saradnji u trajanju od pet mjeseci. Polaznici su se, uz rad, obučili za poslove u medijima i učestvovali u proizvodnji medijskih sadržaja.

Comments are closed.