PODRŠKA VLADE NOVOM ZAPOŠLJAVANJU

construction-workers-protective-helmets-vests-are-shaking-hands-while-working_35048-1443-min

Ko zaposli za stalno lice sa biroa dobija poreske olakšice

U sklopu najnovijih  mjera za podršku privredi i građanima u saniranju posledica epidemije korona virusa Vlada Crne Gore je pripremila izmjene i dopune zakona iz oblasti poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa na obavezno socijalno osiguranje, od kojih se očekuje da će podstaknuti  nova zapošljavanja u 2021. godini.

Jedna od mjera kojom će se uticati na nova zapošljavanja  je koncipirana na način da se poslodavac koji zasnuje radni odnos do 31.12.2021. godine na neodređeno vrijeme sa licem koje ima prebivalište na teritoriji Crne Gore i koje se nalazi na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, oslobađa obaveza plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Jedini uslov koji poslodavac treba da ispuni je da je navedenim zapošljavanjem povećao broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2020. godine.

Poslodavac će biti oslobađen obaveze plaćanja navedenih poreza i doprinosa za zarade, maksimalno do iznosa prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, na sljedeći način:

  • 90% poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2021. godini;
  • 60% poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2022. godini;
  • 30% poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2023. godini.

Ono što treba naglasiti jeste da će doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica za koje se ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja ovih doprinosa, biti izmirivana iz budžeta Crne Gore.

Osim novih zapošljavanja jedan od ključnih razloga za donošenje ove mjere je, kako kažu u Vladi, stvaranje uslova za sprovođenje sveobuhvatne reforme poslovnog okruženja i suzbijanja „sive ekonomije“ te  stvaranje uslova za efikasnije suzbijanje nelegalnog rada fizičkih lica, novo zapošljavanje i privredni rast.

Ova mjera će značajno rasteretiti privredne subjekte i obezbijediti im povoljnije uslove privređivanja.

Poreske olakšice biće motiv da se radno angažuju i osobe iz romske i egipćanske populacije koje spadaju u kategoriju teže zapošljivih lica i na evidenciji nezaposlenih su godinama unazad.

Comments are closed.