ODLUKA VLADE CRNE GORE

laptop-2562325_1920-min

Javni poziv za stažiranje romskih i egipćanskih studenata u državnoj upravi

Vlada Crne Gore raspisala je javni poziv studentima  iz romske i egipćanske populacije za stažiranje u državnoj upravi.

Cilj programa je, kako su saopštili iz Vlade,  povećanje stepena stručne osposobljenosti Roma i Egipćana kao i povećanja aktivnog učešća mladih  iz ovih zajednica u procesima rada državne uprave.

Predviđeno je da program stažiranja u državnoj upravi traje tri mjeseca, počev od marta 2021. godine.

Pravo da se prijave za stažiranje, kako stoji u pozivu,  imaju  studenti  pripadnici romske i egipćanske nacionalnosti koji pohađaju treću ili četvrtu godinu studija na fakultetima Univerziteta Crne Gore, odnosno na akreditovanom univerzitetu u Crnoj Gori.

Svi oni koji budu zainteresovani da se prijave na ovaj javni poziv, moraju da dostave sledeću dokumentaciju:

1. Kompletan i adekvatno popunjen formular (dostupan na stranici –https://www.gov.me/vijesti/239459/Javni-poziv-studentima kinjamaromske-i-egipcanske-zajednice-za-staziranje-u-drzavnoj-upravi.html)

2.Potvrda o studiranju (sa treće ili četvrte godina studija)

3.Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte.

Rok za podnošenje prijava je ponedeljak, 26. februar 2021. godine, do 15.00 časova.

Kako je naznačeno u javnom pozivu, svu potrebnu dokumentaciju treba dostaviti u zatvorenoj koverti na sledeću adresu: Vlada Crne Gore, Kabinet predsjednika Vlade, Savjetnici Maidi Gorčevič, Ul. Karađorđeva b. b. 81000 Podgorica, Sa naznakom: prijava na javni poziv

Za sva pitanja u vezi sa javnim pozivom, studenti mogu kontaktirati Maidu Gorčević, savjetnicu predsjednika Vlade za manjine na broj telefona 020/482-878 ili putem e-maila: maida.gorcevic@gsv.gov.me

Odluka Vlade Crne Gore o raspisivanju ovog javnog poziva proistekla je iz inicijative koju su izvršnoj vlasti uputili NVO romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phirem amenca” i članovi  studentske mreže Unija romskih i egipćanskih studenata (URES).

Iz NVO organizacije mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca” su pozdravili ovaj korak Vlade Crne Gore i njihovu brzu rekaciju na inicijativu ove organizacije.

Javni poziv možete pogledati na linku ispod:

https://www.gov.me/vijesti/239459/Javni-poziv-studentima-kinjama-romske-i-egipcanske-zajednice-za-staziranje-u-drzavnoj-upravi.html

 

Comments are closed.