OKRUGLI STO U BIJELOM POLJU
image3-min

U Bijelom Polju 50 lica na Birou rada iz romske zajednice

Direktor Semir Belić se osvrnuo na značaj obrazovanja i potrebnu podršku učenicima/ama romske pripadnosti da zaista iz obrazovnog sistema izađu sa znanjem i upotrebljivim vještinama.

Juče, 19.februara je održan okrugli sto pod nazivom ,,Socijalna inkluzija Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u Crnoj Gori“ u Bijelom Polju. Ovaj događaj realizovan je u sklopu HELP-ovog projekta ,,Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori”. Partner na projektu je Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca”.

Okrugli sto je okupio predstavnike romskih nevladinih organizacija iz Bijelog Polja, romske aktivistkinje i aktiviste, lokalne institucije i medije. Diskusiju je moderirao Refat Mulić, koji je usmjeravao pitanja publike i podsticao govornike da daju konstruktivne predloge i odgovore.  Ispred organizatora prisutnima su se obratile projekt asistentkinja Biljana Jovićević iz HELP-a i koordinatorka projekta Nevenka Kapičić iz Romske organizacije mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca”. Organizatori su otvorili okrugli sto i ukazali na pozitivne rezultate projekta, koji se ogledao u osnaživanju romskog civilnog sektora, sa posebnim akcentom na unapređenje romskih organizacija u Bijelom Polju.

Ispred lokalnih institucija govorili su Milka Bošković, ispred Biroa rada Bijelog Polja, Dženada Rizvanović iz Kancelarije za Rome, Semir Balić, director JU ,,Srednja stručna škola” u Bijelom Polju. Ovi govornici su se osvrnuli jednako i na obrazovanje i na zapošljavanje, naglašavajući da je veza između te dvije kategorije neraskidiva.

Dženada Rizvanović, Milka Bošković, Refat Mulić i Nevenka Kapičić (Fotografija: RomaNet)

Dženada Rizvanović, Milka Bošković, Refat Mulić i Nevenka Kapičić (Fotografija: RomaNet)

Milka Bošković je nagovijestila da su najveće dvije prepreke za zapošljavanje Roma i Romkinja u Bijelom Polju nisko obrazovanje i nedostatak vještina, te stoga na evidenciji Biroa rada ima 50 Roma i Romkinja koji se vode kao nezaposleni. Istakla je da Zavod za zapošljavanje sprovodi afirmativnu akciju, koja za prioritet ima uključivanje romse i egipćanske zajednice u javnim radovima. Kao pozitivne primjere navela je 3 zaposlena Roma i Romkinje u državnim institucijama: u komunalnom preduzeću, bolnici i opštini.

Dženada Rizvanović je govorila o Kancelariji za Rome u Bijelom Polju, kao pokazatelju otvorenosti i posvećenosti bjelopoljske Opštine da se ozbiljno pozabavi poboljšanjem stanje romske i egipćanske zajednice. Kancelarija za Rome pruža svakodnevnu podršku romskoj zajednici, prati ispunjenje Lokalnog akcionog plana za Rome i Egipćane, kao i da samostalno iniciraju nove projekte i aktivnosti koje će proaktivno djelovati u korist romske i egipćanske zajednice.

Direktor Semir Belić se osvrnuo na značaj obrazovanja i potrebnu podršku učenicima/ama romske pripadnosti da zaista iz obrazovnog sistema izađu sa znanjem i upotrebljivim vještinama.

Okrugli sto je proticao u aktivnoj diskusiji kojoj su doprinijeli predstavnici romskog civilnog sektora, poput organizacija ,,Romi sa sjevera” i ,,Romski pokret”, koji odnedavno vodi i Romski klub kulture (RocK). Svoja mišljenja su iznijele i Elma Šahman i Sanja Selimović, koje Refat naziva lokalnim heroinama, što proizilazi iz njihovog istrajnog volontiranja i pomaganja romskoj zajedinici. One su ukazale da nažalost sertifikati nisu dovoljni za zaposlenje i da bi konkretno valjalo da se izmijeni kvota djece prema saradniku/ici za socijalnu inkluziju, koja trenutno predstavlja 70:1.  Moderator Rafet Mulić je takođe podsjetio da na dopis romskog civilnog sektora kojim se tražilo smanjenje ili eliminisanje ove kvote, Ministarstvo prosvjete nikada nije odgovorilo. Time bi se omogućilo da bjelopoljska opština konačno dobije saradnika/icu u nastavi, pozicija za koju već postoje kvalifikovani u Bijelom Polju.

Prisutnima se obratila i Šejla Pepić, apsolventkinji Centra za socijalni rad i koordinatorki Centra za romske inicijative iz Nikšića. Kao sjajan, uzoran primjer romske i egipćanske zajednice, Šejla je govorila pohvalno o primjerima koji su uspjeli svojim radom i trudom, uz podršku porodice i same zajednice.

Šejla Pepić (Fotografija: Internet)

Šejla Pepić (Fotografija: Internet)

Ponosno je konstatovala da romska omladina može jednako dobro i bolje od većinske zajednice onda kada im se pruži prilika.

Okrugli sto je zatvoren razgovorom o video zapisu ,,U prolazu”, kao i literarnim radom koji preispituje porijeklo romskog naroda i teži započinjanju zapisivanja usmene romske kulture.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *