61948242_303-min

Diskriminacija Roma je eho iz prošlosti

Mehmet Daimaguler je prvi njemački komesar za borbu protiv diskriminacije Sinta i Roma. On kaže da je okončanje takve diskriminacije zadatak svih Njemaca.

Njemački advokat Mehmet Daimaguler je dugo ispitivao istorijsko nasljeđe rasizma i diskriminacije u Njemačkoj i njihov uticaj na sadašnje državne institucije. Rođen od roditelja Turaka u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji 1968. godine, Daimaguler se decenijama bavi rasizmom. Bio je advokat za žrtve tokom suđenja članovima Nacionalsocijalističkog podzemlja, neonacističke terorističke grupe koja je ubila najmanje 10 ljudi, od kojih su skoro svi bili meta zbog svojih navodnih stranih korjena.

Daimaguler je u maju postao prvi nemački komesar za anticiganizam, odnosno diskriminaciju Sinta i Roma. On je za DW rekao da su mnoga pitanja kojima planira da se pozabavi rezultat neuspjeha Njemaca da se pomire sa istorijom svoje zemlje, posebno sa holokaustom.

„Ono što je potisnuto je da počinioci nisu bili samo nacisti“, rekao je Daimaguler. „Bili su i Njemci. Našim djedovima i babama su ubili babe i djedove — ili su ih sami ubili. Zato je i posle 1945. godine sve rađeno da počinioci iz tog vremena ostanu čisti. Zato su mrtvi kriminalizovani. I taj narativ, o inherentnom kriminalu nad Sintima i Romima, odjek je iz tog vremena.”

Taj stereotip i dalje utiče na rad policije, tužilaca i sudija, rekao je Daimaguler. Njegov posao je da promijeni način razmišljanja sljedeće generacije službenika kroz zapošljavanje i podučavanje, obuku i profesionalni razvoj državnih službenika.

 

Bolje obrazovanje za vlasti

Sinti i Romi koji su imali negativna iskustva sa policijom rjeđe prijavljuju zločine počinjene nad njima. „Mnogi od njih imaju malo poverenja u policiju ili javne tužioce — i to opravdano“, rekao je Daimaguler. „I upravo na ove nevidljive slučajeve politika treba i mora da obrati više pažnje.“

„Policajci moraju redovno da pohađaju obuke pucanja, ali takođe treba redovno da pohađaju obuke o ljudskim pravima“, rekao je Daimaguler, pozivajući da se Sinti i Romi uključe u razvoj nastavnog plana i programa. „Ljudi iz zajednice treba da budu uključeni u ovo kao važan resurs i kao ravnopravni partneri.“

Fotografija u Aušvicu koja prikazuje romsku djecu u Slovačkoj prije Drugog svjetskog rata

Novi centar poznat kao MUP će omogućiti žrtvama da se žale bez potrebe da idu u policijsku stanicu. „MUP će biti važan alat za evidentiranje koliko takvih slučajeva zapravo ima“, rekao je Daimaguler. „I neće se raditi samo o krivičnim predmetima koji bi mogli biti procesuirani pred sudom, već i o srodnim napadima.“

Često korišćeni rasistički narativ o „klanovskom kriminalu“ — ili grupama u stilu mafije za koje se smatra da ih vode gangsteri arapskog ili turskog porijekla — u Njemačkoj se takođe odnosi na medijsko prezentovanje Sinta i Roma, rekao je Daimaguler. On je rekao da su senzacionalistički mediji pokušali da povećaju svoju čitalačku publiku kroz takozvane istraživačke članke sa namerom da izazovu strah i gnijev.

„Oni biraju zastrašujuće zločine koje su počinili pojedinci i koriste ih za izvođenje zaključaka o ponašanju čitave zajednice“, rekao je Daimaguler. U tim medijskim tekstovima „vole da tvrde da uzrok takvog kriminalnog ponašanja mora biti kultura i navodna nesposobnost da prihvate pravila“.

Berlinski Memorijal Sintima i Romima, žrtvama nacionalsocijalizma

Takvi članci pokazuju „osnovni nedostatak poštovanja prema novinarskom zanatu“ i „neodgovorni senzacionalizam samo radi rejtinga“, rekao je Daimaguler. On je dodao da se Romi koji u Njemačku stignu kao izbjeglice često tretiraju sa još više sumnje.

„Uopšteno govoreći, Romi — posebno oni sa Balkana, od kojih su neki ovdje decenijama sa neizvjesnim statusom boravka — treba da budu kategorisani kao vrijedni zaštite“, rekao je Daimaguler. „Tamo nije bezbjedno za Rome. Nemoralno je i nepristojno te ljude vraćati u opasnost koja ih tamo čeka. Trenutno se na željezničkim stanicama biraju Romi koji beže iz Ukrajine — namjerno pominjem vozove — i tretiraju se gore od drugih ljudi“.

 

Višedecenijska diskriminacija

Daimagulerova nova uloga biće u velikoj mjeri zasnovana na izvještaju od 800 stranica koji je objavila nezavisna ekspertska komisija o diskriminaciji Sinta i Roma, a koju je naručila njemačka vlada. Izvještaj dokumentuje kontinuiranu nepravdu prema Sintima i Romima i objašnjava kako su oni isključeni iz obrazovnog sistema i mnogih profesija dugo nakon završetka njemačke nacističke ere.

Romani Rouz (lijevo), predsjedavajući Centralnog savjeta njemačkih Sinta i Roma, raspravlja o Izvještaju o diskriminaciji

Izvještaj je utvrdio da se više od polovine incidenata diskriminacije sa kojima se Sinti i Romi suočavaju dešavaju tokom interakcije sa javnim vlastima i državnim institucijama. Daimaguler je rekao da će dijalog sa Sintima i Romima, kao i povratne informacije i kritike od njih biti osnova njegovog rada. Ako ima svoj put, sami članovi zajednice će voditi transformaciju.

Daimaguler je svjestan činjenice da nije Sinti ili Rom. Rekao je da njegov posao nije da predstavlja Sinte i Rome, već da obezbijedi strukturu koja obezbjeđuje da zajednica ima ulogu u političkom donošenju odluka.

„Znam da moram da zaslužim povjerenje zajednice“, rekao je Daimaguler. „Strukturalno uključivanje Sinta i Roma u savjetodavna tijela — i suštinska razmjena sa organizacijama i predstavnicima  je od ogromnog značaja za mene i za kvalitet našeg rada.“

Na kraju, biće riječi o tome da njemačka država i društvo preuzmu odgovornost i okončaju diskriminaciju Sinta i Roma — i da obezbijede da zajednica ne bude izolovana u borbi protiv rasizma. “Anticiganizam je problem za one koji su pogođeni, ali, prije svega, to je problem za naše društvo”, rekao je Daimaguler, “jer anticiganizam izdaje naše sopstvene vrijednosti.”

 

Izvor: Deutsche Welle

Comments are closed.