BENJAMIN ŠALJA, SARADNIK U OBRAZOVANJA

cover 1 final RomaNet

Diskriminacija i dalje prisutna

Vjerujem da u 21. vijeku prostora za diskriminaciju po bilo kom osnovu ne smije biti.

Benjamin Šalja, 20 godina, rođen i živi u Podgorici. Završio je srednju elkotrotehničku školu – smjer računari. Ove godine upisao je ETF (Elektro-tehnički fakultet) smjer primjenjeno računarstvo. Trenutno radi kao saradnik u obrazovanju u Osnovnoj školi Božidar Vuković Podgoričanin.

RomaNet: Možeš li da nam nešto više kažeš o ulozi saradnika u oblasti obrazovanja?

Šalja: Kao saradnik u oblasti obrazovanja vodim računa o školskoj djeci. Svi saradnici imaju tačan broj djece o kojima vode evidenciju (odsustvo, ocjene, ponašanje, dolazak i povratak iz škole). Takođe kao medijator imam komunikaciju sa razrednim starješinama i sa roditeljima djece iz romske i egipćanske populacije.

RomaNet: Koliko je izazovno raditi kao medijator?

Šalja: Na startu je bilo teško, prva dva mjeseca su bila dosta izazovna, međutim nakon toga ja sam počeo da uživam u mom poslu. Moram da kažem da sam navikao na svu tu djecu i da mi je jako teško palo kada su zatvorili školu zbog pandemije. Ta djeca su toliko pozitivna da ti jednostavno daju još više snage da radiš. Trudim se da ih što više ohrabrim da nastave sa obrazovanjem i da ostvaruju najbolji mogući uspjeh.

Benjamin Šalja, saradnik u oblasti obrazovanja. (foto: Benjamin Šalja)

RomaNet: Zbog čega si odlučio da se baviš ovim poslom?

Šalja: Zaposlio sam se kao medijator u školi jer vjerujem da to ohrabruje djecu iz naše zajednice. Kada vide nekog od nas da radi u školi da ih to dodatno podstiče da nastave sa obrazovanjem. Dakle, moj cilj je da oni vide da je moguće naći zaposlenje i da ne smiju odustati.Takođe, da i ostala djeca iz neromske zajednice  vide da postoje i oni pripadnici romske zajednice koji mogu da rade u školi, ili neke druge poslove a da to nije komunalno.

RomaNet: Prema tvom mišljenju koji su najveći problemi sa kojima se suočavaju pripadnici RE zajednice u Crnoj Gori, posebno u Podgorici?

Šalja: Rekao bih da je najveći problem diskriminacija i predrasude koje postoje kod većinske zajednice. Problem je i siromaštvo koje je najveće kod pripadnika romske zajednice. Osim što radim kao medijator u OŠ Božidar Vuković Podgoričanin, ja sam takođe jedan od aktivista u organizacijama civilnog sektora. Odlučio sam da budem aktivista upravo iz razloga da radim na smanjenju predrasuda o mojoj zajednici i da na neki način dokažem da nijesmo manje vrijedni samo zato što dolazimo iz romske zajednice.  Vjerujem da u 21. vijeku, jednostavno, ne smije biti prostora za diskriminaciju po bilo kom osnovu.

Benjamin Šalja, Omladinski kamp „Zajedno za društvo bez predrasuda“. (foto: Phiren Amenca)

RomaNet: Da li si ti nekad bio diskriminisan?

Šalja: Ja sam rođen u Podgoricu ali ja i dalje nemam dokumenta, ja sam apatrid (osoba bez državljanstva). To mi pravi velike probleme za sve što ja želim da radim,  jer je bez ličnih dokumenata jako teško ostvariti prava koja nam pripadaju kao ljudima. Ja ne mogu da imam ni zdravstvenu ni radnu knjižicu, tako da sa te strane jesam diskriminisan. Morao sam da čekam do 18 godine da bih pokrenuo postupak za dobijanje državljanstva. Što se obrazovanja tiće, sjećam se tokom osnovne škole – kada bih išao kod nekog druga iz većinske zajednice – ponekad bih u pogledima njihovih roditelja osjećao da nijesam dobrodošao jer su se plašili da nešto ne uzmem.

RomaNet: Gdje, prema tvom iskustvu, ima najviše pomaka kada je romska zajednica u pitanju?

Šalja: Obrazovanje je oblast u kojoj imamo najviše pomaka ali i tu postoji dosta prostora za napredak. Mislim da tokom osnovnog obrazovanja treba veća podrška romskoj djeci. Ukoliko imaju kvalitetno osnovno obrazovanje onda je dalje mnogo lakše. Mišljenja sam da je do sada fokus bio na broju onih koji idu u školu. U buduće treba da se vodi više računa o kvalitetu obrazovanja. Treba da se više radi na motivisanju mladih iz romske zajednice da završavaju i srednju školu i fakultet jer je bez toga jako teško za bilo šta kasnije u životu.

Jako je bitno da se dodatno radi u oblasti zapošljavnja, pogotovo kada govorimo o onima koji su završili stručne škole. Da im se pomogne da nađu zaposlenje za ono za šta su se obrazovali.

RomaNet: Koliko se stanje promjenilo u Podgoricu, da li se mijenja odnos većinske zajednice prema Romima?

Šalja: Mislim da se stanje mijenja na bolje. Ne kažem da je sjajno, ali bolje je zasigurno. Polako se mijenja i pogled na romsku zajednicu, ali i dalje je pristuna ta distanca prema nama. Nadam se da će se situacija dodatno poboljšati, pogotovo kada je zapošljavanje u pitanju. Da nećemo biti odbijani za posao samo zbog našeg imena i boje kože. A, ako imamo posao onda je sve mnogo lakše.

Kako u Podgoricu tako i u drugim opštinama, mislim da se prava Roma ne poštuju u dovoljnoj mjeri. Tu vidim prostor da se radi i napreduje.

RomaNet: Kada bi ti imao priliku da nešto promijeniš, šta bi to bilo?

Šalja: Radio bih definitivno na iskorjenjivanju diskriminacije, na smanjenju predrasuda. Da svi imaju jednak tretman nezavisno ko su i šta su. Svi zaslužuju da se bore za svoje snove.Radio bih na stvaranju okruženja  u kojem bi se svi osjećali prihvaćeno.

RomaNet: Koji je tvoj životni moto?

Šalja: Ne slušaj druge i razbij predasude.

RomaNEt: Šta bi preporučio mladima iz romske zajednice?

Šalja: Da nikada ne odustaju od obrazovanja. Uključite se u neformalno obrazovanje jer na taj način nadograđujete sebe i širite krug vaših prijatelja. Dajte svoj maksimum i ostalo prepustite Bogu. Vjerujte da možete.

 

Ovaj tekst je objavljen u okviru projekta “Upoznaj Rome i presudi”, koji je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Sadržaj ovog teksta ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije (EU), Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), ni opštine Podgorica.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *