Untitled-min

Beriša: Romska zajednica da se uključi u rješavanje problema

Izvršni direktor NVO ,,Phiren Amenca”, Elvis Beriša, prilikom nedavnog gostovanja u emisiji ,,Rujna Zora” govorio je o stanju romske zajednice u Crnoj Gori i predstavio dio aktivnosti koje ova nevladina organizacija realizuje.

NVO ,,Phiren Amenca” započela je sa realizacijom projekta ,,Aktivizmom protiv diskriminacije”, koji podrazumijeva obuke za pripadnike romskih i egipćanskih organizacija. Jedna od tih obuka već je realizovana, a planiraju se još dvije.

,,Obuke direktno utiču na cilj projekta, a to je jačanje kapaciteta Roma i romskih nevladinih organizacija da prepoznaju probleme u zajednici i da nauče na koji način oni mogu da osmisle inicijative i uz podršku lokalnih samouprava iste realizuju”, rekao je Beriša.

Jedan od ciljeva projekta je i da se organizuju tribine u samim romskim naseljima, gdje će romska zajednica imati mogućnost da iznese goruće probleme na lokalnom nivou. NVO ,,Phiren Amenca” namjerava da direktnom komunikacijom motiviše romsku zajednicu da se uključi i obuči osmišljavanju i realizovanju inicijativa.

Projekat koji ova organizacija planira da realizuje je i ,,Centar za edukaciju i kulturu Roma” koji će biti otvoren 8. aprila, na međunarodni dan Roma.

,,Mi kao organizacija često imamo pozive od kolega novinara, i drugih zainteresovanih strana, te smo shvatili da nemamo mjesto na kojem bismo mogli da se potkrijepimo informacijama tako da smo odlučili da otvorimo, za početak, skroman Centar za edukaciju i kulturu Roma”, kazao je Beriša.

Što se tiče samog napretka romske zajednice, Beriša ističe da nije zadovoljan. S obzirom na ulaganja na državnom nivou ali i veliki doprinos međunarodne zajednice, smatra da je više uloženo nego što je ostvareno.

NVO ,,Phiren Amenca” usvaja četvrtu strategiju za unapređenje položaja Roma i Egipćana na nivou Crne Gore, ali objašnjava Beriša, imaju ponavljanje istih aktivnosti u akcionim planovima za sprovođenje ovih strategija i nemaju inovativan pristup niti konkretna rješenja.

,,Lokalna infrastruktura u romskim naseljima i zajednicama je potpuno neuslovna i neadekvatna i ne možemo da očekujemo da ćemo imati veći broj djece u obrazovnom procesu. Postoje porodice koje žive bez pristupa pijaćoj vodi i struji, mi u tom pravcu moramo da rješavamo konkretne probleme sa kojima se romska zajednica suočava”, ističe izvršni direktor ,,Phiren Amence”.

Beriša je zabrinut činjenicom da se broj visokoškolaca iz romske zajednice ne povećava, iako država ulaže, posebno kroz stipendije od 150€ na mjesečnom nivou, to očigledno nije dovoljan podstrek.

Nada se da će Zakon o visokom obrazovanju, koji je u nacrtu, biti usvojen, jer će omogućiti da pripadnici romske zajednice upišu visokoškolske ustanove po principu “Afirmativne akcije” i da budu oslobođeni svih taksi u procesu obrazovanja.

Po pitanju informisanosti mladih iz romske zajednice o romskoj istoriji i kulturu, Beriša ukazuje na potrebu da se kroz obrazovni sistem uključe u nastavni sadržaj određene činjenice koje se tiču romske zajednice, odnosno istorije i kulture romske zajednice koji će, kaže, doprinijeti smanjenju  jaza i predrasuda prema romskoj zajednici.

Comments are closed.