DAŠIĆ: DRŽAVA MORA RJEŠAVATI STATUS LICA KOJA ŽIVE NA NJENOJ TERITORIJI

h-min

Započeo trening ,,Okončanje apatridije i neregulisanog pravnog statusa Roma”

Započeo je dvodnevni trening pod nazivom ,,Okončanje apatridije i neregulisanog pravnog statusa Roma u Crnoj Gori”, kojem prisustvuju predstavnici državnih institucija i relevantnih organizacija.

Treneri na treningu su Dragan Dašić, načelnik Direkcije za strance, migracije i readmisiju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Bojan Bugarin, iz Foruma za evroatlantske perspektive, i Elvis Beriša, izvršni direktor NVO ,,Phiren Amenca”.

,,Danas ćemo raditi na živim slučajevima i zajedno ćemo razmijeniti iskustva i ojačati međusektorsku saradnju, što će zapravo ojačati sveukupne napore u regulisanju pravnog statusa Roma u Crnoj Gori”, rekao je Beriša iz NVO ,,Phiren Amenca”.

Načelnik Direkcije za strance, migracije i readmisiju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Dragan Dašić, istakao je da su predstavnici MUP-a izlazili na teren i uvjerili se da u Crnoj Gori zaista ima lica koja nemaju reglulisan pravni status.

“Država mora rješavati status lica koja žive na njenoj teritoriji. Pohvalno je što Crna Gora pripada skupini malog broja država koja je prihvatila sve četiri konvencije i koja je spremna da se ovim pitanjem direktno bavi”, dodao je Dašić.

Bojan Bugarin, iz Foruma za evroatlantske perspektive, poručio je da je zadatak ovog treninga da pokrene diskusiju, kako bi se postigao koncenzus i razmotrilo kakva je primjena dobrih propisa koje Crna Gora ima.

Foto: RomaNet

Današnjem treningu prisustvovali su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova, Centara za socijalni rad, Osnovniog  suda, Uprave policije, Sekretarijata za kulturu, sport i mlade (Bar), Sekretarijata za društvenu djelatnost i međunarodnu saradnju (Herceg Novi),  Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje (Nikšić), UNHCR-a, Građanske alijanska i Crvenog  krsta.

Trening se realizuje u okviru projekta ,,Okončanje romske apatridije u zemljama Zapadnog Balkana”, koji je podržan od strane Evropske mreže za apatridiju i Fondacije za otvoreno društvo- Kancelarija za romske inicijative.

Comments are closed.