IZBORI NA KOSOVU

Kosovo01

Albert Kinoli je jedini romski poslanik u kosovskom parlamentu

Kosovski parlament broji 120 mesta, od tog broja, 10 zagarantovanih mandata pripadaju srbima, dok ostalih 10 mandata nacionalnim manjinama sa Kosova.

Na kosovskim parlamentarnim izborima koji su održani u nedelju, prirodni cenzus prošla je i jedna stranka romska, i tako ostvarila pravo na jedan mandat.

Rome će u kosovskom parlamentu predstaviti Albert Kinoli iz Prizrena iz parije Partije romskog jedinstva Kosova UPRK.

Kosovski parlament broji 120 mesta, od tog broja, 10 zagarantovanih mandata pripadaju srbima, dok ostalih 10 mandata nacionalnim manjinama sa Kosova.

Pored Roma, dva mandata pripalo je Aškalijama i dva mandata Egipćanima sa Kosova.

Izvor: ROMinfomedia

Comments are closed.