ZAPOŠLJAVNJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

zamijeniti

Škole traže saradnike za romsku djecu

Na konkursu imaju pravo da se prijave kandidati koji imaju završen najmanje treći stepen srednje stručne spreme. Kandidati su obavezni da imaju završenu obuku za saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja i da znaju romski ili albanski jezik.

JU Osnovna škola ,,Vladimir Nazor”, ,,Savo Pejanović” i ,,Vuk Karadžić” iz Podgorice raspisale su konkurs za prijem u radu tri saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja.

Na konkursu imaju pravo da se prijave kandidati koji imaju završen najmanje treći stepen srednje stručne spreme. Kandidati su obavezni da imaju završenu obuku za saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja I da znaju romski ili albanski jezik.

Osim sertifikata sa obuke, kandidati koji se prijavljuju za saradnika je neophodno da poseduju crnogorsko državljanstvo, da imaju odličnu vještinu komunikacije, proaktivnost, odgovornost i sposobnost za timski rad, sposobnost za rad sa ugroženim grupama stanovništva, kompjuterske vještine (rad na računaru) (Microsoft Office programi),  Najmanje III nivo nacionalnog okvira kvalifikacije(180 kredita CSPK-a) i znanje jezika u službenoj upotrebi i jezika zajednice sa kojom rade, odnosno romski i albanski jezik.

Rok za prijavu u osnovnoj školi ,,Vladimir Nazor” traje do 18. oktobra, za osnovnu školu ,,Savo Pejanović” rok za slanje prijave traje do 23. oktobra, dok za osnovnu školu ,,Vuk Karadžić” rok za slanje prijave traje do 15. oktobra 2019. godine.

Comments are closed.