skola-min

Albanija: Romi dobili slučaj pred Evropskim sudom za segregaciju u školi

Kako je istakla, presuda Evropskog suda je jasna: državne vlasti moraju poštovati ​​odluke tijela za zaštitu ravnopravnosti i preduzeti hitne mjere za promjenu situacije

Porodice Roma i balkanskih Egipćana dobile su slučaj protiv albanske vlade pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog rasne segregacije u školi Naim Frasheri u Korči, a ovaj slučaj mogao bi biti presedan.

Sud je utvrdio da je Albanija prekršila član 1. protokola broj 12 Evropske konvencije o ljudskim pravima jer nije sprovela sveobuhvatne mjere desegregacije u osnovnoj školi koju pohađaju gotovo isključivo romska djeca i djeca balkanskih Egipćana. Prema presudi, albanska vlada mora preduzeti mjere za desegregaciju u školi, kao i isplatiti porodicama odštetu od 4.500 eura po domaćinstvu.

Aplikante je zastupao Evropski centar za prava Roma (ERRC) koji je slučaj donio direktno u Strazbur, zaobilazeći državne sudove, nakon što vlasti nijesu uspjele izvršiti desegregaciju.

„Jednak pristup obrazovanju jedan je od najvažnijih faktora za postizanje jednakosti i okončanja nasljeđa anticiganizma”, rekla je pravnica ERRC-a Vivien Brassói.

Kako je istakla, presuda Evropskog suda je jasna: državne vlasti moraju poštovati ​​odluke tijela za zaštitu ravnopravnosti i preduzeti hitne mjere za promjenu situacije.

„Čestitamo porodicama koje su pokrenule ovaj slučaj i ušle u pravnu istoriju, ne samo u Albaniji nego i širom Evrope”, kazala je Brassói.

Prema presudi, vlada ima tri mjeseca da plati porodicama odštetu od ukupno 22.500 eura plus poreze.

Škola Naim Frasheri nalazi se na periferiji grada Korča i lokalno je poznata kao „škola Roma i Egipćana“ jer gotovo svi učenici koji je pohađaju pripadaju ovim manjinskim grupama. Nekada su ovu školu pohađali i Romi, i balkanski Egipćani i etnički Albanci, ali od 2012. godine sve više roditelja etničkih Albanaca počelo je ispisivati svoju djecu i prebacivati u druge škole zbog toga što je bilo sve više romske i djece Egipćana. Kroz nekoliko godina učenici romske nacionalnosti i balkanskih Egipćana činili su 99 posto, a roditelji su primijetili da je kvalitet obrazovanja djece postajao sve lošiji, pa neka djeca čak nisu znala ni čitati ni pisati.

Obzirom da lokalne vlasti nisu poduzele nikakve korake da riješe problem, ERRC je savjetovao roditeljima da se obrate direktno Evropskom sudu.

„Kako su vlasti prepoznale problem, obećale da će ga riješiti, a ništa nijesu preduzele, podizanje slučaja pred domaćim sudovima bilo bi gubljenje vremena, pa je ERRC predmet iznio pred Evropski sud“, kazali su iz ove organizacije.

 

Izvor: Newipe

Comments are closed.