MINISTARSTVO PROSVJETE I UNICEF

GetImage

Vaspitači da unaprijede kontakt sa roditeljima iz romske zajednice

Djeca iz romske i egipćanske populacije sve više se uključuju u predškolsko vaspitanje i obrazovanje, ali je potrebno i dalje pružati podršku

Ministarstvo prosvjete u partnerstvu sa kancelarijom UNICEFa u Crnoj Gori organizovalo je obuku “Rad s roditeljima iz RE populacije” sa ciljem da se poveća stepen dolaznosti, obuhvat i pohađanja, poboljšaju stavovi, unaprijedi kontakt sa roditeljima iz romske i egipćanske zajednice, kao i da se ostvari rad u neposrednom okruženju u zajednici u kojoj žive, saopštili su iz Ministarstva prosvjete.

Sa obuke za rad sa romskim i egipćanskim roditeljima (Izvor: PR služba Ministaratva prosvjete)

Sa obuke za rad sa romskim i egipćanskim roditeljima (Izvor: PR služba Ministaratva prosvjete)

Obuka je održana u okviru programa pod nazivom „Podrška kvalitetu, dostupnim uslugama i obuhvatu ranog učenja i razvoja u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja“, a namjenjena je kadru koji radi sa djecom u opštinama u kojima se bilježi značajan broj romske I egipćankse populacije. To su Podgorica, Nikšić, Berane, Bijelo Polje, Tivat, Herceg Novi, Bar, Ulcinj, Kotor, Cetinje i Pljevlja, stoj u saopštenju Ministarstva.

U ovim opštinama osmišljen je dopunski mehanizam integracije u redovne predškolske aktivnosti, u romskim naseljima i interaktivne službe, sprovedene obuke kadra i uspostavljeno praćenje pohađanja. Djeca iz romske I egipćanske populacije sve više se uključuju u predškolsko vaspitanje i obrazovanje, ali je potrebno i dalje pružati podršku

Obuci koja je održana u VJ „Dragan Radulović” pri JPU „Đina Vrbica”, prisustvovali su direktor i dva praktičara iz JPU “Radmila Nedić” Berane, JPU “Naša radost”, Herceg Novi, JPU “Eko bajka” Pljevlja, JPU “Bambi” Tivat, JPU “Đina Vrbica”, Podgorica, JPU “Dragan Kovačević”, Nikšić,JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“, Bar, JPU “Radost” Kotor, JPU “Solidarnost”, Ulcinj, JPU “Zagorka Ivanović”, Cetinje, JPU “Dušo Basekić”, Bijelo Polje.

 

 

Comments are closed.