ROMI U RIZIKU OD COVID19

221

UPRE: Podnjeli prijedlog Vladi CG za nove mjere u zaštiti RE zajednice

U cilju realizacije ovih zahtjeva i pružanja zaštite i pomoći romskoj i egipćanskoj zajednici UPRE stavlja na raspolaganju Vladi Crne Gore kompletan tim ljudskih resursa

Građanska inicijativa UPRE koju čine 50 najobrazovanijih aktivista iz romske i egipćanske zajednice i 15 nevladinih organizacija, koji su u prethodnih sedam dana aktivno informisali na romskom i crnogorskom jeziku više od 14.500 osoba o načinima zaštite od virusa, podnijeli su Vladi Crne Gore zahtjev da neodložno reaguje i omogući zaštitu svim ugroženim porodicama u romskim i egipćanskim naseljima, posebno onima koje nemaju pristup vodi.

Za potrebe efikasnije i operativnije koordinacije pružanja podrške, UPRE je u prethodna četiri dana sa 40 lokalna koordinatora u 10 opština u kojima živi RE zajednica napravila analizu procjene porodica koje su u riziku da budu pogođene virusom COVID19. Uslovi života u kojima se nalaze ove porodice dodatno ugrožavaju njihovu zaštitu i eventualno sprečavanje širenja virusa u slučaju da se pojavi u nekom od naselja, posebno onih kojima je već naređena izolacija.

“Uz potpuno uvažavanje privremenih mjera koje je Vlada Crne Gore donjela radi zaštite i sprečavanja širenja novog koronavirusa, a poznavajući lošu situaciju naselja u kojima živi romska i egipćanska zajednica u Crnoj Gori, stojimo iza tvrdnje da se ove mjere ne mogu sprovesti”, poručuju iz UPRE i dodaju da je neophodno preduzeti dodatni set mjera kako bi se omogućila adekvatna zaštita i romskoj i egipćanskoj zajednici i to:

  • za 1380 porodica sa ukupno 5460 članova obezbjede: maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju i hrana;
  • da se za sve radnike angažovane na održavanju čistoće javnih površina obezbjediti dovoljno rukavica i maske, najmanje po jedne dnevno;
  • da se sve informacije koje Vlada Crne Gore objavi prevedu i na jezik kojim govori romska i egipćanska zajednica kako bi adekvatno bila informisana o svim novostima;
  • da se predstavnik UPRE uključi u Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti;
  • da se za dio ovih mjera realociraju sredstva u iznosu od 50.000 eura sa Javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki.

Zbog važnosti adekvatnog i objektivnog informisanja zajednice, UPRE poziva Vladu Crne Gore da prevede na jezik kojim govori romska i egipćanska zajednica sve objave, a u tome stavljaju sebe na raspolaganju jer su, kako navode, već pokrenuli kampanju na društveim mrežama i informisali na romskom i crnogorskom jeziku više od 14.500 osoba. “Takođe, kako bi se glas RE zajednice čuo tokom donošenja odluka koje na bilo koji način mogu imati uticaj na RE zajednicu predlažemo da predstavnik UPRE aktivno učestvuje u Nacionalno koordinacionom tijelu i doprinese donošenju adekvatnijim mjerama kada je RE zajednica, ali i ostalo ugroženo stanovništvo u pitanju”, poručuju.

U cilju realizacije ovih zahtjeva i pružanja zaštite i pomoći romskoj i egipćanskoj zajednici UPRE stavlja na raspolaganju Vladi Crne Gore kompletan tim ljudskih resursa.

Iz građanske inicijative UPRE su tražili od premijera Duška Markovića da se hitno organizuje zajednički sastanak na kojem bi se detaljnije predstavila analiza procjene ugroženog RE stanovništva i uspostavila saradnju u realizaciji pomenutih zahtjeva.

Comments are closed.