RAJKO ĐURIĆ

RAJKO

Učimo romsku gramatiku

Romski padeži su isti kao i crnogorski, dodatno na romskom jeziku postoji i osmi padež koji glasi „ablativ“. On se pojavljuje još i u latinskom, španskom i drugim jezicima. Ovaj padež ima značenje „od koga“ (kastar) ili „od čega“(sostar) nešto potiče, zašto je nešto urađeno, usljed čega se nešto događa i tako dalje.

Rajko Đurić objavio je prvu gramatiku romskog  jezika. Za svijet Roma ovo je kapitalno djelo,kaže autor, podsjećajući da se romski jezik studira na nekoliko univerziteta u svijetu. Kod nas u Crnoj Gori, ali ni u Srbiji nema ga ni u školskom nivou. Na redu je veliki posao standardizacije romskog jezika, na čemu rade brojni svjetski stručnjaci. Osim osmog padeža, u odnosu na crnogorski jezik, ima dosta specificnosti.

Romski padeži su isti kao i crnogorski, dodatno na romskom jeziku postoji i osmi padež koji glasi „ablativ“. On se pojavljuje još i u latinskom, španskom i drugim jezicima. Ovaj padež ima značenje „od koga“ (kastar) ili „od čega“(sostar) nešto potiče, zašto je nešto urađeno, usljed čega se nešto događa i tako dalje. U romskom ima čestu upotrebu i može da označuje porijeklo, mjesto početka kretanja, uzrok, razdvajanje ili razdvojenost, vršioca radnje u pasivnim konstrukcijama i tako dalje.

Promenljive imenske riječi imaju u ablativu jednine padeni nastavak – tar, u ablativu množine padežni nastavak  – dar. (Kod pojedinih romskih glagola kao, recimo, džal (ići), perel (pasti), uštel (ustati), hutel (skočiti) itd. – tar stavlja kao sufiks: gelotar (ode), pelotar, (pade), uštilotar (podiže se) i tako dalje.)

Pored sintetičkog oblika, postoji analitička forma ablativa uz upotrebu prijedloga, od kojih su najčešći katar (od) i andar(iz, zbog i tako dalje).

Romska zastava (Izvor: Internet)

Primjeri:

o Devel (Bog ) – e Devljestar (od Boga)

o manuš (čovjek) – e manušestar (od čovjeka)

e manuša (ljudi) – e manušendar (od ljudi)

i phuv (zemlja) – e phuvjatar (od/iz/ sa zemlje)

o gav (selo) – e gavestar ( iz/sa sela)

o kher (kuća) –  e kherestar (od/iz/ sa kuće)

terno (mlad) – e ternestar (od mladog)

purano (star) – e puranestar (od starog)

me (ja) – mandar (od/sa mene)

vov (on) – lestar (od/sa njega)

vov (oni) – lendar (od/sa njih)

kanči (ništa) – khančestar (od/iz ničega)

Comments are closed.