Omladinski parlament

elvis sss-min

U crnogorskom parlamentu danas se prvi put čuo romski jezik

Na zasijedanju zasebno se obratio izvršni direktor NVO ,,Koračajte sa nama – Phiren Amenca”, Elvis Beriša poručujući da je događaj od izuzetne važnosti naročito zbog činjenice ,,da se baš ovdje, sa ovog mjesta, nikada nije o Romima govorilo od Roma, a još manje čuo romski jezik”.

Predsjednica Skupštine Crne Gore, Danijela Đurović otvorila je danas prvo zasijedanje Omladinskog parlamenta koje organizuje Mreža za mlade u okviru projekta ,,Mladi u fokusu društva”.

Tokom zasijedanja, mladi su iznijeli četiri inicijative: inicijativu za uvođenje građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u višim razredima osnovne i svim razredima srednjih škola, inicijativu za reformu programa stručnog osposobljavanja za visokoškolce, inicijativu za ekonomsko osnaživanje mladih sa fokusom na razvoj preduzetništva I inicijativu za razvoj stambenog fonda za mlade.

Mreža za mlade predstavlja reprezentativan savez omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa mladima i za mlade, unija i saveza i trenutno broji 46 organizacija članica iz Crne Gore.

Na zasijedanju zasebno se obratio izvršni direktor NVO ,,Koračajte sa nama – Phiren Amenca”, Elvis Beriša poručujući da je događaj od izuzetne važnosti naročito zbog činjenice ,,da se baš ovdje, sa ovog mjesta, nikada nije o Romima govorilo od Roma, a još manje čuo romski jezik”.

On je svoje izlaganje započeo na romskom jeziku.

Istakao je, u svom obraćanju da su Romi najmlađa, najživlja i najbrže rastuća populacija u Evropi i na Zapadnom Balkanu, dodajući da je u Crnoj Gori shodno posljednjem popisu stanoništva 6251 pripadnika Roma, mladih do 35 godine je gotovo pet hiljada što znači 80% od ukupnog broja romskog stanovništva.

,,To takođe znači da kada govorimo o nalazima istraživanja, kako naše države tako i drugih partnera poput Regionalnog savjeta za saradnju koji govore da 60% romskih domaćinstava živi u neadekvatnim stanovima, da 40% objekata u kojima žive Romi su neformalni i još uvijek nelegalizovani, da 77% Roma živi u segregisanim naseljima, da 30 odsto Roma živi u trošnim objektima kao što su „barake“, 37 odsto u limenim objektima, onda ne govorimo o generalno romskoj populaciji već o gotovo cjelokupnoj populaciji kojoj pripadadaju mladi Romi i Romkinje“, kazao je Beriša.

Dodao je da ne postoje afirmativne akcije za podršku zapošljavanju romske i egipćanske zajednice, a preko 70% pripadnika romske i egipćanske zajednice nema posao.

,,Najveći broj romskih domaćinstva mjesečno raspolaže sumom od 100 do 200 eura. To znači da je najveći broj romske zajednice prinuđen da radi najteže fizičke poslove ili u sivoj zoni. Dakle, što je veća isključenost Roma, veći su i ekonomski gubici naše zemlje. Zato je današnja inicijativa da se uvedu subvencije za zapošljavanje mladih i onih koji pokreću svoje biznise važna jer se njome smanjuje isključenost romske zajednice sa tržišta rada. Posebno zbog toga što najveći broj mladih Roma i Romkinja nemaju mogućnost da svojom imovinom, koju nemaju, ili nekom drugom nekretninom garantuju za određene kredite za pokretanje nekog biznisa“, poručio je Beriša u Skupštini Crne Gore.

On pojašnjava ,,da je ovo prilika da mnoge ljude, ne samo pripadnike romske zajednice, izvučemo iz neformalnog sektora koji zapošljava najsiromašnije, a koji bi značajno doprinjeli našoj privredi umjesto što ih guramo dublje u neformalnost i siromaštvo“.

,,Ne možemo da riješimo probleme sa kojima se susrijeće romska zajednica ako kažemo da: 1. Romi imaju prava kao i svi, i 2. Postoje posebne politike i projekti za Rome pa je problem rješen. Vidjeli smo da ovo ne funkcioniše 20 godina i samo stvara ekonomsku štetu. Ne radi se o pravima, već o stvarnim mogućnostima ovih prava u praksi. Vidimo da se ne sprovode jer nisu politički prioritetni“, kazao je Beriša.

On naglašava da i omladina iz romske zajednice odlazi u zapadne evropske zemlje.

,,Kao i mnogi drugi građani, Romi ne napuštaju svoje domove jer u drugim zapadnim zemljama postoje romske politike koje bolje funkcionišu. Naprotiv, mnoge od njih nemaju posebne politike za Rome. Ali naši mladi i Romi idu jer tamo institucije bolje rade za ugrožene i mlade. Romi znaju da će se i tamo suočiti sa rasizmom kao kod kuće. Ali i dalje vide više mogućnosti tamo nego ovde. Dakle, naše institucije treba da pruže stvarne mogućnosti za svakoga u skladu sa njegovom polaznom tačkom i uslovima. Ako ovdje vide da imaju fer šanse i da nisu maltretirani, nemaju razloga da napuste svoje domove“, poručuje on.

Kazao je da su ,,Romi umorni, razočarani i ljuti zbog konferencija, i lažnih predizbornih obećanja u poslednjih 30 godina“.

Naglasio je da je predmet građansko obrazovanje neophodno vratiti u obrazovni sistem, kako bi se između ostalog smanjila etnička distanca prema romskoj zajednici koja je u trendu porasta.

,,Gotovo 90% mladih ne bi željelo da im predsjednik države bude Rom, zašto? To treba biti predmet izučavanja kroz građansko obrazovanja u školama. Samo na taj način možemo reći da smo građanska država koja baštini različitost i njeguje multikulturalnost“, kazao je.

,,Za kraj, u istoriji romske zajednice su mnogi Romi platili životnu cijenu zato što su odluke umjesto njih donosili drugi. Uprkos tome, danas stojim zajedno sa mladima ovde koji su odlučili da ovoga puta ne bude tako. Ponosan sam na njih, ponosan i na sebe. Ali, postavljam otvoreno pitanje, da li je trebao da se desi Omladinski parlament da bi u Crnogorskom najvećem zakonodavnom domu po prvi put u istoriji Crne Gore se čuo glas Roma i romski jezik?“, poručio je u Skupštini Crne Gore.

,,Istoriji neće mnogo smetati što je danas mijenjamo, ali će se sigurno sjećati bitke koju bijemo za naša prava a koju smo riješeni da je pobijedimo, ili sam makar siguran u to da sam riješen da je pobijedim dok sam živ“, zaključio je Beriša.

Comments are closed.