Razvijena nova optička telekomunikaciona mreža

5470493_ededededed_ls-min

Svi semafori u Podgorici prate se iz nadzornog centra

“Ovaj sistem bilježi i cjelokupnu istoriju rada semafora, koji je veoma važan prilikom raznih vještačenja prilikom saobraćajnih udesa, što je bitno da se zna koji je bio režim rada semafora zastupljen”

Preostalih 40 raskrsnica na teritoriji Glavnog grada integrisali smo u sistem krajem 2022, tako da je on sada zaokružen i imamo punu kontrolu nad svim raskrsnicama na teritoriji grada, uključujući i semafore na teriotoriji opštine Golubovci, poručio je Zoran Vučetić, ukovodilac Službe za održavanje svjetlosne signalizacije i telekomunikacione infrastrukture Glavnog grada.

Kako se navodi u saopštenju Glavnog grada, preduzeće Komunalne usluge d.o.o. Podgorica u prethodnom periodu razvilo je sopstvenu optičku telekomunikacionu mrežu, preko koje su povezani svi semaforski uređaji u gradu.

Dodaju da je na taj način omogućeno praćenje svih semafora u realnom vremenu iz nadzornog centra.

“Nadzorni centar predstavlja najveće optičko čvorište, u kojem se nalazi većina optičkih kablova metro mreže glavnog grada. Optičko komunikaciona mreža je bila preduslov za uspostavljenje jednog ovakvog sistema, koji je prvi put implementiran krajem 2020. godine i tada je uspostavljena linijska kordinacija duž Bulevara Svetog Petra Cetinskog”, rekao je Vučetić.

Istakao je da se prednost ovakvog sistema sastoji u brzom odzivu u slučaju kvara na samom semaforskom uređaju, gdje se ekipa automatski, nakon dojave šalje na mjestp kvara i rješava se problem.

“Jako je bitno da imamo u svakom momentu status svih tih konfiguracionih parametara koji čine da jedan semaforski uređaj radi ispravno. Istovremeno, ovaj sistem bilježi cjelokupnu istoriju rada semafora, koji je veoma važan prilikom raznih vještačenja prilikom saobraćajnih udesa, što je bitno da se zna koji je bio režim rada semafora zastupljen”, rekao je Vučetić, a navodi se u saopštenju.

Iz Glavnog grada podsjećaju da su komunalne usluge u proteklom periodu postavile i brojače na semaforima na pojedinim frekventnim raskrsnicama, koji u sekundama prikazuju trajanje pojedinih signala, čime se učesnicima u saobraćaju daje dodatna informacija kako bi se blagovremeno pripremili za predstojeći manever i na taj način bezbjednije zaustavili svoje vozilo ili prešli ulicu, zavisno o tome da li se radi o pješacima, biciklistima ili vozačima motornih vozila.

“Za sada je devet prometnih raskrsnica opremljeno sa ovim brojačima, a u narednom periodu postaviće se i na još nekoliko raskrsnica”, dodaju.

Kažu da je evidentno da se u Glavnom gradu značajno uvećao broj motornih vozila, a kako bi se izbjeglo ili smanjilo stvaranje gužvi ili saobraćajnih “čepova”, ovo gradsko preduzeće u saradnji sa Glavnim gradom i resornim sekretarijatima, kontinuirano sprovodi aktivnosti u cilju modernizacije svjetlosne signalizacije na teritoriji Glavnog grada.

“S tim u vezi, stvaraju se predispozicije za lakše, brže i bezbjednije odvijanje saobraćaja, a samim tim posljedično boljem kvalitetu životne sredine. Pored navedenog, u narednom periodu će se nastaviti čišćenje i farbanje semaforskih stubova i lanterni, što će pored povećanja nivoa bezbjednosti doprinijeti da naš grad izgleda urednije”, zaključuju u saopštenju.

Izvor: Vijesti

Comments are closed.