50 PREDSTAVNIKA SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA PROŠLO OBUKU O RADU SA MARGINLIZOVANIM GRUPAMA

cover

Stručno za sve

"Cilj ovih obuka je bolje razumijevanje rizičnih ponašanja učenika koji dolaze iz RE zajednice u stručnim školama i bolje rješavanje ovih problema u školi i van škole, sa posebnim fokusom na saradnji sa roditeljima i učenicima", kaže Aleksandra Radoman Kovačević.

U prostorijama Ministarstva prosvjete u Podgorici, u junu mjesecu, u okviru projekta „Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa“ koji finansira Evropska unija, organizovane su dvije obuke za trenere za predstavnike srednjih stručnih škola pod nazivom,,Saradnja sa roditeljima i zajednicom’‘.

Obuke su sproveli  Dr. Saša Milić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i Aleksandra Radoman Kovačević, ključna ekspertkinja za edukaciju (Key Expert 2 Capacity Building).

„Cilj ovih obuka je bolje razumijevanje rizičnih ponašanja učenika koji dolaze iz RE zajednice u stručnim školama i bolje rješavanje ovih problema u školi i van škole, sa posebnim fokusom na saradnji sa roditeljima i učenicima. Glavni korisnici ovog projekta su Ministarstvo prosvjete i Centar za stručno obrazovanje, kao i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo rada i socijalnog staranja“, kazala je za naš portal  Aleksandra Radoman Kovačević, ključni ekspert II za izgradnju kapaciteta.

Dr. saša Milić, predavać na obukama “Stručno za sve” (foto: Aleksandra Radoman Kovačević)

Prva obuka za trenere, koja je sprovedena od 17. do 19.juna 2020. godine, nosila je naziv „kompetencije za inkluzivno obrazovanje, saradnju sa roditeljima i učenicima“, a druga obuka „stvaranje podsticajnog školskog okruženja i spriječavanje odustajanja od školovanja“, sprovedena je u periodu od 24. do 26. juna 2020. godine.

„Prva dva treninga obuhvatila su obuku oko 50 trenera koji će dalje prenositi svoja znanja na kolege i u direktnom radu sa đecom, mladima, roditeljima, zajednicom“, navodi Aleksandra.

Prva obuka za trenere Prevencija odustajanja od školovanja na nivou škole i zajednice, usmjerena je na učenike pripadnike romske i egipćanske populacije, a bavila se pitanjima romske kulture, nasljeđa, rizičnim ponašanjima, uticajima rizičnih ponašanja na odustajanje od školovanja, kako uspostaviti sistem prevencije na nivou škole i zajednice, kao i kako dalje realizovati obuke i širiti stečena znanja i vještine.

Druga obuka ,,Stimulativno okruženje za učenje”, bila  je usmjerena na razvoj vještina koje podstiču inkluzivne obrazovne prakse.

„Obuka je okupila trideset nastavnika iz 13 srednjih stručnih škola. Obuka je obuhvatila kako problematike života i kulture romske i egipćanske populacije, tako teme poput rizičnih ponašanja, uticaja rizičnih ponašanja na odustajanje od školovanja, kreiranja uslova za stimulativno učenje, vršnjačku podršku kao jednu od uspješnih alatki u uključivanju svih u učionici i bolju socijalizaciju đece i mladih Roma i Egipćana“, objašnjava Aleksandra.

Učesnici treninga (foto: Aleksandra Radoman Kovačević)

Jedan od „vrlo upečatljivih dijelova obuke“, kako navodi Aleksandra je realizovan putem ,,Žive biblioteke”, u kojoj su doprinos dali gospođa Fana Delija, izvršna koordinatorka NVO „Centar za romske inicijative“, gospodin Sokolj Beganaj, Savjetnik Ministarstva za ljudska i manjinska prakva, gospodin Elvis Beriša, izvršni direktor NVO Romske organizacije mladih Koračajte sa nama – Phiren amenca“, kao i gospodin Serđan Baftjari, program menadžer NVO „Koračajte sa nama – Phiren amenca“.

„U okviru aktivnosti Živa biblioteka, predstavnici romske i egipćanske zajednice govorili su o svojim iskustvima tokom obrazovanja i podijelili sa nama životne priče uspješnih pojediniaca koji su uspjeli da se izbore sa izazovima poput diskriminacije na osnovu pripadnosti jednoj kulturnoj grupi u društvu“, kaže Aleksandra Kovačević Radoman i dodaje da su sagovornici bili jednistveni u jednom zaključku: potrebno je još puno rada u polju socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Projekat „Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa“ predviđa sprovođenje 13 projektnih aktivnosti koje su raspoređene u tri komponente projekta kako bi se podržali napori Ministarstva prosvjete i Centra za stručno obrazovanje da zainteresuju i zadrže učenike sa posebnom obrazovnim i socijalnim potrebama i učenike iz RE zajednica u stručnim školama i omoguće im uspješan prelazak na tržište rada.

U septembru  će biti sprovedena obuka o primjeni modula stručnog obrazovanja koji su pripremljeni u okviru projekta kako bi se odgovorilo na potrebe učenika sa posebnim obrazovnim potrebama (SEN) i RE zajednice, a tokom oktobra i obuka radi efikasnijeg korišćenja MEIS sistema u vezi sa prikupljanjem, procesuiranjem i interpretacijom podataka od važnosti za poboljšano učešće RE đece u obrazovnom sistemu.

Projekat Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa“  finansira Evropska unija. Projekat se sprovodi od septembra 2019. godine i trajaće do decembra 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 480.000 EUR

Projekat je dio Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017(SOPEES) ukupne vrijednosti 18 miliona eura.

Comments are closed.