61392411_906-min

SIKAVEN AMENCA – Učimo romski jezik

NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca” pokrenula je set video sadržaja posvećenih prevodu osnovnih riječi u svakodnevnom životu Roma na romskom jeziku.

Ovaj sadržaj ima za cilj promovisati bogatstvo romske kulture i jezika kroz svakodnevne situacije kao što su priprema hrane i korišćenje kuhinjskih predmeta i djelova dana, ali i drugo.

Romski jezik, poznat kao Romani čhib ili Romanes, ima bogatu tradiciju i jezičnu raznolikost. Kao jezik romske zajednice, često se koristi za svakodnevnu komunikaciju, uključujući opisivanje kuhinjskog pribora i djelove dana. U ovom tekstu Mehrema Đukatani nam predstavlja kako se izgovaraju neki od tih predmeta na romskom jeziku i djelovi dana.

KUHINJSKI PREDMETI:

Kašika – Rroj

Viljuška – Furkulica ili pusadi

Nož – Ćhuri

Čaša – Taxtaj ili bardako

Šerpa – Piri ili ćiradi

Tanjir – Ćeljari ili ćaro

https://fb.watch/o9LMzBsOPh/

DJELOVI DANA:

Jutro – Sabaho

Dan – Đive

Veče – i Raći

Dobro jutro – Laćhi javin ili sar uštilan

Dobar dan – Laćho đive

Laku noć – Laćhi raći

https://fb.watch/o9LKImH5Gi/

Korišćenje romskog jezika predstavlja važan dio očuvanja kulture i jezika romske zajednice. Različite zajednice i dijalekti unutar romske kulture mogu koristiti različite izraze za iste predmete. Kroz razumijevanje tih izraza, možemo bolje cijeniti raznolikost jezika i kultura koje oblikuju naš svijet. Ovaj tekst pomaže da se bolje razumije kako se na romskom jeziku izgovaraju neki od osnovnih predmeta u kuhinji i djelovi dana, ističući njihovu važnost u svakodnevnom životu romske zajednice.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment