RADIONICE ZA ROMKINJE I EGIPĆANKE

niksic-11-min

 Romkinje osnažene o svojim pravima

Teme na radionicama o kojima su Romkinje informisane i detaljnije upoznate su: žene i ljudska prava, porodični život i rješavanje konflikata u porodici (porodično nasilje), obrazovanje djevojčica, rani (ugovoreni) brakovi i prosjačenje.

 ,,Help” i ,,Romska nevladina organizacija mladih ,,Koračajte sa nama-Phiren amenca” su organozovali tri radionice za Romkinje i Egipćanke na temu ljudskih prava sa fokusom na prava žena.

Radionice su vodile predstavnice Crvenog krsta Crne Gore u tri grada, i to u Beranama 14. februara, Nikšiću 25. februara i u Podgorici 26. februara.

Radionica u Beranama (Izvor: Help)

Radionica u Beranama (Izvor: Help)

Teme na radionicama o kojima su Romkinje informisane i detaljnije upoznate su: žene i ljudska prava, porodični život i rješavanje konflikata u porodici (porodično nasilje), obrazovanje djevojčica, rani (ugovoreni) brakovi i prosjačenje.

 

Radionica u Podgorici (Izvor: Help)

Radionica u Podgorici (Izvor: Help)

 

Radionice su održane u okviru projekta „Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori“ koji finansira Evropska unija.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.