KARAVAN ROMSKE KULTURE U SEDAM SREDNJIH ŠKOLA U PODGORICI

ovo

Predstavljen projekat ,,Upoznaj Rome i presudi – UROP”

Ovim projektom ćemo raditi na smanjenju predrasuda i stereotipa prema romskoj populaciji u Podgorici. Ukoliko se projekat pokaže kao uspješan, a vjerujemo da hoće, onda ćemo proširiti aktivnosti u ostalim opštinama.

U Skupštini je juče održana prezentacija devet projekata koji su podržani u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD). Među podržanim projektima je  i projekat Romske organizacije mladih ,,Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ pod nazivom ,,Upoznaj Rome i presudi“.

Projekat ima za cilj da poveća stepen poštovanja i prihvatanja različitosti Roma. Realiacija ovog projekta ima dodatnu vrijednost s obzirom da je poslednje istraživanje CEDEM-a ukazalo na visok stepen etničke distance prema Romima.

Sa predstavljanja projekta UROP (Foto: Violeta Hajrizaj)

Sa predstavljajna projekta UROP (Foto: Violeta Hajrizaj)

„Ovim projektom ćemo pokušati da radimo na smanjenju predrasuda i stereotipa prema romskoj populaciji u Podgorici. Ukoliko se projekat pokaže kao uspješan, a vjerujemo da hoće, onda ćemo proširiti aktivnosti u ostalim opštinama“, rekao je Elvis Beriša, izvršni direktor NVO Phiren Amenca.

On je na predstavljanju projekta kazao da će u narednih osam mjeseci realizovati aktivnosti u cilju promovisanja romskog identiteta i smanjenja nepoštovanja različitosti romske zajednice.

Elvis Beriša u razzgovoru sa Hermnom Špic (Foto: Violeta Hajrizaj)

Elvis Beriša u razgovoru sa šefom sektora za saradnju Delegacije EU u CG Hermanom Špic (Foto: Violeta Hajrizaj)

„Ključne aktivnosti projekta obuhvataju istraživanje o poznavanju istorije, kulture i jezika Roma, organizovanje karavana o romskom identitetu u sedam srednjih škola u Podgorici, izrada publikacije “Romi, naše komšije”, izrada kratkog filma o pozitivnim Romima iz Podgorice pod nazovim “Romi u Podgorici”, organizovanje okruglog stola sa novinarima “Romi u medijima-etički kodeks i praksa” i organizovanje dvodnevne obuke za 15 romskih srednjoškolaca na temu javnog aktivizma“, objasnio je Beriša i dodao da su direktna ciljna grupa projekta srednjoškolci iz sedam srednjih škola iz Podgorice, kao i mladi Romi u procesu obrazovanja i novinari sa teritorije Podgorice.

ReLOaD program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Comments are closed.