MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

5426986_shutterstock-715688422_ls-min

Porodični dom i dalje nije sigurno mjesto za žene i djecu

Romkinje, žene s invaliditetom, LBT žene, žene koje žive u ruralnim područjima trpe višestruku diskriminaciju i nemaju pristup odgovarajućim socijalnim servisima”, saopšteno je iz CŽP.

Porodični dom, iako je prošlo punih 20 godina od izmjena Krivičnog zakona, kojim je nasilje u porodici postalo krivično djelo, i dalje nije sigurno mjesto za žene i djecu, poručili su iz Centra za ženska prava (CŽP) povodom 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Podsjećaju da su u Crnoj Gori, tokom ove godine, dvije žene ubijene u svom domu, od svojih najbližih, te da još uvijek nema nijedne sudske presude za femicide koji su se dogodili u prethodne dvije godine. U slučaju ubistva Šejle Bakije, osam mjeseci od podizanja optužnice protiv Ilira Đokaja, nije održano nijedno ročište glavnog pretresa.

Iz CŽP ističu da se i ove godine 25. novembar dočekuje bez državne strategije za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, iako je “prethodna davno istekla”.

“Ovaj dan dočekujemo i sa ocjenom Evropske komisije da rodno zasnovano nasilje, a posebno porodično nasilje, ostaje ozbiljan i uporan krivično-pravni, društveni problem i problem javnog zdravlja, kao i neefikasno procesuiranje slučajeva nasilja nad ženama, javnih izjava mizoginije, slučajeva rodno zasnovanog nasilja, nasilja nad djecom, govora mržnje i zločina počinjenih iz mržnje kojima su posebno izložene najranjivije grupe. Romkinje, žene s invaliditetom, LBT žene, žene koje žive u ruralnim područjima trpe višestruku diskriminaciju i nemaju pristup odgovarajućim socijalnim servisima”, saopšteno je iz CŽP.

Napominju da naročito zabrinjava pasivnost institucija da zaštite djecu svjedoke nasilja u porodici, čiji očevi sa istorijom porodičnog nasilja ne poštuju izvršne sudske odluke i onemogućavaju im kontakt s majkama.

“Zabrinjava nas i praksa krivičnog gonjenja žrtava dugogodišnjeg nasilja koje prethodno nijesu dobile zaštitu institucija, a koja je u više slučajeva rezultirala osuđujućim presudama protiv žrtava”, dodaju iz CŽP.

Kazali su da država nema dovoljno specijalizovanih servisa podrške za žene i djecu žrtve nasilja, kao i da nisu uspostavljeni krizni centri i jasni protokoli za postupanje sa žrtvama seksualnog nasilja.

Iz CŽP su rekli da, zbog svega navedenog, ponavljaju ranije zahtjeve i da će to činiti sve dok ne budu ispunjeni.

Iz te NVO traže da se izvršiti analiza postojećeg neefikasnog sistema za zaštitu i podršku žrtvama i uspostavi novi koordinisani sistem koji će prava i najbolji interes žrtava smjestiti u središte svih mjera.

Potrebno je, dodaju, obezbijediti odgovarajuće ljudske i finansijske resurse za sprovođenje svih mjera, politika i zakonodavstva usmjerenog na sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama.

Kazali su da je neophodno obezbijediti i specijalizaciju u institucijama koje rade na sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici – policije, tužilaštva, centara za socijalni rad, sudstva, zdravstvenih službi, sudskih vještaka.

Neophodno je, kako navode, i osigurati kontinuiranu superviziju i evaluaciju rada nadležnih institucija i utvrditi odgovornost svih koji ne postupaju u najboljem interesu žrtava.

Ukazuju i da treba unaprijediti zakonski okvir i usaglasiti ga sa standardima Istanbulske konvencije, kao i osigurati političku i finansijsku podršku organizacijama civilnog društva koje vode specijalizovane servise za žene i djecu, uz poštovanje njihove autonomije i principa rada.

Iz CŽP zahtijevaju i da se obezbijede programi za socijalnu integraciju žrtava nasilja, poput socijalnog stanovanja, programa za zapošljavanje i servisa za podršku i brgu o djeci.

Đurović: Žene moraju biti zaštićene, nasilnike najoštrije sankcionisati

Nasilje nad ženama je pojava koja, uprkos podizanju svijesti građana o tom problemu i zalaganju nadležnih institucija, i dalje uveliko opterećuje Crnu Goru, saopštila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović istim povodom.

„Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama je dobra prilika da se preispitamo kao društvo i zauzmemo odlučniji i čvršći stav prema verbalnom, psihičkom i fizičkom nasilju koje žene u Crnoj Gori trpe i posljedicama koje ono ostavlja za sobom. Nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja značajan problem sa dubokim socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim posljedicama za pojedinca, porodicu i društvo u cjelini”, navela je Đurović.

Kazala je da brojni primjeri nasilja nad ženama u Crnoj Gori, od kojih su neki okončani najtežim posljedicama po žrtve, ukazuju da još uvijek nije uspostavljen efikasan lanac odgovornosti, koji bi takve slučajeve spriječio ili smanjio njihov broj.

“U tom smislu, mora se uzeti u obzir činjenica da smo zakazali u brojnim fazama, od one koja se odnosi na preventivno djelovanje, pa do one koja se odnosi na djelovanje sudske i izvršne vlasti”, ističe Đurović.

Nesumnjivo je, kako je kazala, da zakonodavne, izvršne, pravosudne, socijalne i obrazovne institucije moraju posvetiti dužnu pažnju dosljednom poštovanju principa rodne ravnopravnosti, emancipaciji žena i njihovoj inkluziji na svim nivoima i u svim društvenim sferama.

“Vrijeme je da jasno i glasno poručimo da žene moraju biti zaštićene, jednakost među polovima mora biti ostvarena, ljudska prava žena i djevojaka moraju biti osigurana, a počinioci nasilja nad ženama u svakom pojedinačnom slučaju moraju biti najoštrije sankcionisani. Potrebno je da dokažemo da nismo društvo nedodirljivih i nekažnjivih i da smo u stanju da se izborimo za Crnu Goru bez nasilja”, poručila je šefica parlamenta.

Kazala je kako je sigurna da će tome pomoći dodatna edukacija, bolja socijalna zaštita, pravovremena i dosljedna primjena svih raspoloživih pravnih sredstava, a sve u cilju ozdravljenja crnogorskog društva i pružanja adekvatne pomoći i sigurnosti svim ženama i djevojkama.

“Kao predsjednica Skupštine Crne Gore, dajem punu podršku zaštiti ljudskih prava i borbi protiv nasilja nad ženama i pozivam sve žene koje trpe nasilje u porodici da zatraže pomoć nadležnih institucija, jer će time sačuvati i sebe i svoju djecu, kojoj moramo pružiti bolju i ljepšu budućnost”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vijesti

Comments are closed.